ចូលទៅគណនីផ្ទាល់ខ្លួន

ភ្លេចពាក្យសំងាត់​? អ្នកប្រើប្រាស់​ថ្មី ? ចុះឈ្មោះ

គណនីផ្ទាល់ខ្លួន

ចូលគណនីអាជីវកម្ម

ភ្លេចពាក្យសំងាត់​? អ្នកប្រើប្រាស់​ថ្មី ? ចុះឈ្មោះ

គណនីជំនួញ
🔍
Account opening Standard Bank Mauritius Limited, bank account-opening Standard Bank Mauritius Limited, corporate bank account opening Standard Bank Mauritius Limited, business bank account opening Standard Bank Mauritius Limited

ការបើកគណនីធនាគារនៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius លីមីតធីត - បើកគណនីធនាគារនៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius Limited

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្វែងរកការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅក្នុងធនាគារ Standard Bank Mauritius Limited ឬការបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុង Standard Bank Mauritius Limited អ្នកស្ថិតនៅកន្លែងដែលត្រឹមត្រូវ៖

 • ●គណនីធនាគារនៅក្នុងធនាគារស្ដង់ដារម៉ូរីសលីមីតធីតជាមួយនឹងការបើកគណនីធនាគារនៅធនាគារ Standard Mauritius Limited
 • accounts គណនីធនាគារសាជីវកម្មធនាគារ Standard Mauritius Limited
 • accounts គណនីធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រធនាគារ Standard Mauritius Limited
 • accounts គណនីធនាគារអាជីវកម្មធនាគារ Standard Mauritius លីមីតធីត
 • accounts គណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនធនាគារស្តង់ដារម៉ូរីសលីមីតធីត
 • accounts គណនីធនាគារបច្ចុប្បន្នធនាគារស្តង់ដារម៉ូរីសលីមីតធីត
 • accounts គណនីធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រធនាគារ Standard Mauritius Limited
 • accounts គណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅឯនាយសមុទ្រក្នុងធនាគារស្ដង់ដារម៉ូរីសសិតលីមីតធីត

គាំទ្រដល់សេវាកម្មធនាគារអាជីវកម្មធនាគារឯកជនធនាគារពាណិជ្ជកម្មធនាគារនៅក្រៅប្រទេសធនាគារអន្តរជាតិធនាគារអន្តរជាតិនិងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ។

បញ្ជាទិញឥឡូវនេះ

យើងផ្តល់ការគាំទ្រក្នុងការបើកគណនីធនាគារនៅក្នុងធនាគារ Standard Bank Mauritius Limited, ធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រក្នុងធនាគារ Standard Mauritius Limited, ធនាគារអន្តរជាតិនៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius Limited, គណនីធនាគារនៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius Limited គណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius Limited គណនីធនាគារអាជីវកម្ម។ នៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius លីមីតធីតពិនិត្យគណនីនៅក្នុងធនាគារ Standard Bank Mauritius Limited, គណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ធនាគារ Standard Bank Mauritius Limited, គណនីធនាគារសន្សំនៅក្នុង Standard Bank Mauritius Limited, គណនីធនាគាររបស់ក្រុមហ៊ុននៅ Standard Bank Mauritius Limited, គណនីអន្តរជាតិនៅធនាគារ Standard Mauritius Limited ។ គណនីនិស្សិតនិស្សិតនៅធនាគារ Standard Bank Mauritius Limited, គណនីធនាគារពាណិជ្ជកម្មនៅធនាគារ Standard Mauritius Limited, គណនីចរន្តនៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius Limited, គណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅឯនាយសមុទ្រ Standard Mauritius Limited, គណនីធនាគារអាជីវកម្មនៅឯនាយសមុទ្រ Standard Mauritius Limited, ធនាគារផ្ទាល់ខ្លួននៅឯនាយសមុទ្រ។ គណនីនៅស្ទែន dur Bank Mauritius លីមីតធីតគណនីសន្សំនៅឯនាយសមុទ្រក្នុងធនាគារ Standard Bank Mauritius Limited គណនីធនាគារអន្តរជាតិនៅឯធនាគារ Standard Bank Mauritius Limited គណនីធនាគារនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅឯធនាគារ Standard Bank Mauritius Limited និងជាច្រើនទៀត។

យើងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មបើកគណនីធនាគារនៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius លីមីតធីតរួមជាមួយសេវាកម្មបើកគណនីធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រនៅម៉ូស្តារម៉ូរីសិតលីមីតធីតនិងនៅក្នុងប្រទេសចំនួន ១០៥ ផងដែរសម្រាប់ការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius Limited និងការបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius Limited ដែលផ្តល់ដោយ ភ្នាក់ងារបើកគណនីធនាគារល្អបំផុតសម្រាប់ធនាគារស្តង់ដារម៉ូរីសលីមីតធីត។

សេវាកម្មធនាគារអាចរកបានសម្រាប់ធនាគារ Standard Mauritius Limited និងសម្រាប់ការបើកគណនីធនាគារនៅក្នុងប្រទេសចំនួន ១០៥ ។

តម្លៃផ្ទះល្វែងសម្រាប់ការបើកគណនីធនាគារនៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius Limited

យើងមិនផ្តល់ការភ្ញាក់ផ្អើលដល់អតិថិជនរបស់យើងសម្រាប់ធនាគារស្តារម៉ូរីសលីមីតធីតដោយគិតថ្លៃលាក់។

ទំនុកចិត្ត | ការទទួលខុសត្រូវ | លទ្ធផល | ជោគជ័យ | ៤៧២ ប្រាក់បំរុង

តម្លៃ​ទីផ្សារ

(មិនមែនតម្លៃរបស់យើងទេ)

១៤០០ ដុល្លារ + ការគិតថ្លៃលាក់ + ការខកខានមិនបាន

យើងផ្តល់ជូននូវតម្លៃថេរក្នុងការបើកគណនីធនាគារមួយនៅក្នុងធនាគារ Standard Bank Mauritius Limited ដែលជាកម្រៃសេវាធនាគាររបស់យើងសម្រាប់ធនាគារ Standard Mauritius Limited ។

តម្លៃរបស់យើង៖ ៣០០ ដុល្លារសម្រាប់អ្នកស្នាក់នៅនិង ៧០០ ដុល្លារសម្រាប់ជនបរទេសសម្រាប់ធនាគារ Standard Mauritius Limited និងជនបរទេសសម្រាប់ការប៉ុនប៉ងលើកដំបូងផ្ទុយទៅវិញសម្រាប់កញ្ចប់ផ្លាទីនរបស់យើង ១៣០០ ដុល្លារសម្រាប់ការប៉ុនប៉ងចំនួន ៦ រួមមានធនាគារ Standard Mauritius Limited និង ៥ ដងទៀតនៅធនាគារផ្សេងទៀតក្នុងបញ្ជីរបស់យើង។ ។

ផ្អែកលើជម្រើសធនាគាររបស់អ្នកចេញពីបញ្ជីរបស់យើងយើងគិតកម្រៃសេវាផ្ទះល្វែងតម្លៃសមរម្យសម្រាប់ទាំងអស់គ្នា។

ធានាបាននូវតម្លៃថោកបំផុតសម្រាប់ឧស្សាហកម្មធនាគារ។

ប្រធានគណនេយ្យធនាគារឧទ្ទិសដល់ធនាគារស្តង់ដារម៉ូរីសលីមីតធីតសម្រាប់បើកគណនីធនាគារ។

ការពិគ្រោះយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់គណនីធនាគាររបស់អ្នកនៅក្នុងធនាគារស្តង់ដារម៉ូរីសលីមីតធីត។

ផែនការកាត់ដេរសម្រាប់ធនាគារស្តារម៉ូរីសលីមីតធីតនិង ១០៥ ប្រទេស។

បទពិសោធដែលខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងសម្រាប់គណនីធនាគារជាមួយធនាគារស្តង់ដារម៉ូរីសលីមីតធីតនិងសេវាកម្មអាជីវកម្មផ្សេងទៀត។

សេចក្តីផ្តើម - ធនាគារនៅក្នុងធនាគារស្តង់ដារម៉ូរីសលីមីតធីត

ម៉ូរីសកំពុងលេចចេញជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៃជម្រើសដោយទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្ររវាងច្រករបៀងពាណិជ្ជកម្មដែលកំពុងលេចធ្លោនិងផ្តល់ជាចំណុចចាប់ផ្តើមសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិដែលកំពុងស្វែងរកការវិនិយោគនៅទ្វីបនេះ។ បច្ចុប្បន្នប្រទេសនេះរួមបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគមនាគមន៍ទេសចរណ៍ផលិតកម្មនិងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលជាសរសរគ្រឹះសំខាន់នៃកំណើនរបស់ខ្លួននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចស្ករអំពៅ។
ពួកគេមានប្រវត្តិ ១៦០ ឆ្នាំនៃកម្មករចំនួន ៨៥.០០០ នាក់នៅក្នុងទីផ្សារជាង ៦០ កន្លែងនៅក្នុងកន្លែងដែលមានភាពចម្រុះបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក។ ពួកគេត្រូវបានលើកឡើងអំពីការផ្លាស់ប្តូរភាគហ៊ុននៅប៊ែប៊ៃនិងជាតិនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាក៏ដូចជានៅលើផ្សារហ៊ុនទីក្រុងឡុងនិងហុងកុង។
ដើម្បីបម្រើដល់តម្រូវការហិរញ្ញវត្ថុហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្មនិងប្រឹក្សាយោបល់របស់អតិថិជនសាជីវកម្មនិងស្ថាប័នធនាគារសាជីវកម្មនិងធនាគារវិនិយោគរបស់ធនាគារស្តង់ដារផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មជាច្រើន។
ធនាគារស្តង់ដារម៉ូរីសសិតលីមីធីតមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌាដែលជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេនិងជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគដោយផ្តល់កម្រិតសេវាកម្មខុសៗគ្នាដល់អតិថិជនសក្តានុពលនិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចដែលពួកគេមានជំនាញផលិតផលនិងជំនាញជាក់លាក់។
ពួកគេជាអ្នកជំនាញខាងចំណេះដឹងទីផ្សារដែលកំពុងរីកចម្រើនការច្នៃប្រឌិតនិងរហ័សរហួនហើយមានទីតាំងល្អក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងរៀបចំដំណោះស្រាយផលិតផលដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់អតិថិជន។
ដើម្បីទទួលបាននូវផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងឱកាសធនាគារវិនិយោគឆ្លងកាត់ច្រាំងរបស់ខ្លួនធនាគារ Standard Bank Mauritius Limited នឹងទាញយកប្រយោជន៍ពីតួនាទីរបស់ម៉ូរីសនៅកណ្តាលតំបន់និងជាច្រករវាងឥណ្ឌា / ចិននិងអាហ្វ្រិក។
វត្តមានក្នុងស្រុករបស់ធនាគារស្តារម៉ូរីសលីមីតធីតអាចជួយឱ្យមានទំនាក់ទំនងអតិថិជនកាន់តែជិតស្និទ្ធនិងកាន់តែមានទំនុកចិត្តលើបរិយាកាសពាណិជ្ជកម្មនិងបទប្បញ្ញត្តិក្នុងស្រុកនិងសមត្ថភាពក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀង។ ធនាគារស្ដង់ដារ (ម៉ូរីសសិត) លីមីតធីតបានដាក់ពង្រាយនូវជំនាញសំខាន់ៗទូទាំងសេវាកម្មរបស់ខ្លួនបន្ថែមលើមូលដ្ឋានចាំបាច់នៅក្នុងប្រទេសដើម្បីធានាថាអតិថិជនរបស់យើងទទួលបានការគាំទ្រខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងធនាគារបរទេស។
ដើមកំណើតរបស់ធនាគារអាចភ្ជាប់ទៅនឹងឆ្នាំ ១៨៦២ នៅពេលដំបូងក្រោមឈ្មោះថាធនាគារស្តង់ដារនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកអង់គ្លេសក្រុមអ្នកជំនួញមួយក្រុមដែលដឹកនាំដោយអ្នកនយោបាយអាហ្វ្រិកលេចធ្លោ John Paterson បានបង្កើតធនាគារមួយនៅទីក្រុងឡុង។ នៅឆ្នាំ ១៨៦៣ ធនាគារបានចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការនៅកំពង់ផែអេលីសាបិតអាហ្រ្វិកខាងត្បូងហើយភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបើកវាបានច្របាច់បញ្ចូលគ្នាជាមួយធនាគារជាច្រើនទៀតរួមមានធនាគារផតអេលីហ្សាបែតធនាគារកូឡិនបឺរធនាគារកូហ្វរ៉ារីយ៉ាចក្រភពអង់គ្លេសនិងធនាគារហ្វ័រស្មីត។ ធនាគារស្ដង់ដារបានក្លាយជាធនាគារដំបូងគេនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅខែមីនាឆ្នាំ ២០១៩ ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរសកម្មភាពរបស់ខ្លួនទៅក្រុមហ៊ុន Amazon Web Services
ការកាត់បន្ថយសាខាចំនួន ៩១ និងបុគ្គលិក ១២០០ នាក់ត្រូវបានប្រកាសដោយធនាគារនៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ ២០១៩ ។ ការសម្រេចចិត្តនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសារតែបណ្តាញសេវាខ្លួនឯងត្រូវបានប្រើប្រាស់កាន់តែខ្លាំងឡើងហើយបណ្តាញសាខាក៏កាន់តែមិនសូវពាក់ព័ន្ធ។

ឈ្មោះជំនួសសម្រាប់ធនាគារម៉ូរីសសិតលីមីតធីត

ធនាគារ Standard Mauritius Limited ក៏ត្រូវបានគេស្គាល់និងហៅថាៈ

 • ធនាគារស្តង់ដារម៉ូរីសលីមីតធីត
 • ម៉ូរីស្ត្រូសស្តង់ដារ
 • ធនាគារម៉ូរីស្តាសស្តង់ដា
 • ម៉ូរីធីសស្តង់ដាឆាត
 • ធនាគារម៉ូរីសសឆាតទើរៀរ
 • ធនាគារម៉ូរីសស
 • ធនាគារម៉ូរីសសស្តង់ដា
 • ធនាគារម៉ូរីស
 • SB

ព័ត៌មានលម្អិតទាក់ទងនឹងធនាគារបន្ថែមទៀតក៏អាចរកបានផងដែរ គេហទំព័ររបស់ធនាគារស្តង់ដារម៉ូរីសលីមីធីត។

ប្រឹក្សាយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់សេវាកម្មបើកគណនីល្អបំផុតសម្រាប់ធនាគារ Standard Bank Mauritius Limited ភ្នាក់ងារបើកគណនីធនាគារល្អបំផុតសម្រាប់ធនាគារ Standard Mauritius Limited អ្នកពិគ្រោះយោបល់បើកគណនីធនាគារល្អបំផុតសម្រាប់ធនាគារ Standard Mauritius Limited ជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ក្នុងការបើកគណនីធនាគារដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ធនាគារ Standard Bank Mauritius Limited ។ សេវាកម្មបើកសម្រាប់ Standard Chartered Mauritius ដែលជាភ្នាក់ងារបើកគណនីធនាគារល្អបំផុតសម្រាប់ Standard Chartered Mauritius អ្នកពិគ្រោះយោបល់បើកគណនីធនាគារល្អបំផុតសម្រាប់ Standard Chartered Mauritius ដែលជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ក្នុងការបើកគណនីធនាគារដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ Standard Chartered Mauritius ដែលជាសេវាកម្មបើកគណនីធនាគារល្អបំផុតសម្រាប់ធនាគារ Standard Chartered Mauritius ដែលជាធនាគារល្អបំផុត។ ភ្នាក់ងារបើកគណនីសម្រាប់ធនាគារម៉ូរីសឆាតជាទីប្រឹក្សាបើកគណនីធនាគារល្អបំផុតសម្រាប់ធនាគារម៉ូរីសសឺសជាទីប្រឹក្សាបើកគណនីធនាគារល្អបំផុតសម្រាប់ធនាគារម៉ូរីសសឺសជាសេវាកម្មបើកគណនីធនាគារល្អបំផុតសម្រាប់ម៉ូរីសសឺឆាតជាភ្នាក់ងារបើកគណនីធនាគារល្អបំផុតសម្រាប់ម៉ូរីធី យើងជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ក្នុងការបើកគណនីធនាគារដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ម៉ូរីសសឺរស្តារឆឺរអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ក្នុងការបើកគណនីធនាគារដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ម៉ូរីសសឆាតត្រាសសេវាកម្មល្អបំផុតសម្រាប់ការបើកគណនីធនាគារសម្រាប់ម៉ូរីសស្តង់ដាឆាតទើរភ្នាក់ងារដែលជាភ្នាក់ងារបើកគណនីល្អបំផុតសម្រាប់ធនាគារម៉ូរីសស្តង់ដាឆាតដែលជាការបើកគណនីល្អបំផុត។ អ្នកពិគ្រោះយោបល់សម្រាប់ធនាគារម៉ូរីសសឺឆាតឆាតជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ក្នុងការបើកគណនីធនាគារដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ធនាគារម៉ូរីសសឺវីសឆាតសេវាបើកគណនីល្អបំផុតសម្រាប់ធនាគារម៉ូរីសសភ្នាក់ងារភ្នាក់ងារបើកគណនីធនាគារល្អបំផុតសម្រាប់ម៉ូរីសសឺរីប្រឹក្សាយោបល់ក្នុងការបើកគណនីធនាគារល្អបំផុតសម្រាប់ម៉ូរីស្យូសធនាគារល្អបំផុត។ ទីប្រឹក្សាបើកគណនីសម្រាប់ធនាគារម៉ូរីសសឺវីសជាសេវាកម្មបើកគណនីល្អបំផុតសម្រាប់ធនាគារម៉ូរីសស្តង់ដាភ្នាក់ងារបើកគណនីល្អបំផុតសម្រាប់ធនាគារម៉ូរីសសឺរប្រឹក្សាយោបល់បើកគណនីល្អបំផុតសម្រាប់ធនាគារម៉ូរីសសឺរអ្នកប្រឹក្សាយោបល់បើកគណនីល្អបំផុតសម្រាប់ធនាគារម៉ូរីសសិតធនាគារល្អបំផុត។ ប្រតិបត្តិការគណនី សេវាកម្មសម្រាប់ធនាគារម៉ូរីសសភ្នាក់ងារភ្នាក់ងារបើកគណនីល្អបំផុតសម្រាប់ធនាគារម៉ូរីសសឺរប្រឹក្សាយោបល់បើកគណនីល្អបំផុតសម្រាប់ធនាគារម៉ូរីសសឺរប្រឹក្សាយោបល់បើកគណនីធនាគារល្អបំផុតសម្រាប់ធនាគារម៉ូរីសសឺវីសសេវាកម្មបើកគណនីធនាគារល្អបំផុតសម្រាប់អេសប៊ីភ្នាក់ងារបើកគណនីធនាគារល្អបំផុតសម្រាប់អេសអេសល្អបំផុត អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ក្នុងការបើកគណនីធនាគារសម្រាប់អេសប៊ីដែលជាទីប្រឹក្សាបើកគណនីធនាគារល្អបំផុតសម្រាប់អេសប៊ី។

បើកគណនីធនាគារនៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius Limited មិនថាបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួននៅ Standard Bank Mauritius Limited ក៏ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាបើកគណនីធនាគារសន្សំមួយនៅក្នុងធនាគារ Standard Bank Mauritius Limited ឬបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅក្នុងធនាគារ Standard Bank Mauritius Limited ផងដែរ។ ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាគណនីធនាគារអាជីវកម្មនៅក្នុងធនាគារ Standard Bank Mauritius Limited ក្រុមអន្តរជាតិរបស់យើងជួយដល់អាជីវកម្មសម្រាប់ធនាគារ Standard Bank Mauritius Limited ដើម្បីបើកគណនីធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Standard Bank Mauritius Limited ។

ព័ត៌មានលម្អិតពីធនាគារស្តង់ដារម៉ូរីសលីមីតធីតសម្រាប់ធនាគារ

ឈ្មោះ​របស់​ធនាគារ
ធនាគារស្តង់ដារម៉ូរីសលីមីតធីត
ឈ្មោះក្នុងតំបន់របស់ធនាគារស្តង់ដារម៉ូរីសលីមីធីត
ធនាគារស្តង់ដារម៉ូរីសលីមីតធីត
ដូសរបស់ធនាគារម៉ូរីសសិតលីមីតធីត
ម៉ូរីស
ធនាគារស្តង់ដារម៉ូរីសលីមីតធីតត្រូវបានបង្កើតឡើង
2001
អាស័យដ្ឋានស្របច្បាប់របស់ធនាគារស្តង់ដារម៉ូរីសលីមីធីត
កម្រិតទី ៩ អគារ A ១ CyberCity Ebene ប្រទេសម៉ូរីសស
វត្តមានរាងកាយ
ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្ទាល់ខ្លួន (មិនចាំបាច់)
គេហទំព័ររបស់ធនាគារស្តង់ដារម៉ូរីសលីមីធីត
សមតុល្យអប្បបរមា
0
ការដាក់ប្រាក់ដំបូងសម្រាប់ការបើកគណនីនៅធនាគារ Standard Mauritius Limited
សមតុល្យប្រចាំខែចំនួន ៥ ម៉ឺនដុល្លារ
ពេលវេលាត្រូវការដើម្បីបើកគណនីធនាគារនៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius Limited
7 - 14 ថ្ងៃ

តើយើងជួយក្នុងធនាគារ Standard Mauritius លីមីតធីតសម្រាប់ការបើកគណនីធនាគារយ៉ាងដូចម្តេច?

ពិគ្រោះយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃ

ក្រុមការងាររបស់យើងសម្រាប់ធនាគារ Standard Mauritius Limited ផ្តល់ការពិគ្រោះយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ការបើកគណនីធនាគារនៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius Limited និងសម្រាប់ធនាគារនៅ ១០៥ ប្រទេសដល់អតិថិជន។

ជ្រើសរើសប្រភេទក្រុមហ៊ុន

ជ្រើសរើសធនាគារមួយពីបញ្ជីរបស់យើងដើម្បីបើកគណនីធនាគារជាមួយសេវាកម្មរបស់យើងនៅក្នុងធនាគារ Standard Bank Mauritius Limited និងសម្រាប់ការបើកគណនីធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រនៅ Mauritius Limited ។

ឯកសារ

ពាក្យសុំបើកគណនីធនាគារសម្រាប់ដំណើរការធនាគារសម្រាប់ធនាគារ Standard Mauritius Limited យើងបញ្ជូនសំណុំឯកសារពេញលេញរបស់អ្នកជាមួយធនាគារ Standard Mauritius លីមីតធីត។

ការបើកគណនីធនាគារ

ការបើកគណនីធនាគារនៅពេលដែលយើងទទួលបានឯកសារសំណុំពេញលេញសម្រាប់ធនាគារ Standard Mauritius Limited យើងដំណើរការស្នើសុំគណនីធនាគារសាជីវកម្មឬគណនីធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រជាមួយធនាគារ Standard Mauritius Limited ។

សេវាកម្មគណនីធនាគារតែមួយរបស់ធនាគារ Standard Bank Mauritius Limited និងធនាគារនៅ ១០៥ ប្រទេស។

យើងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មធនាគារអាជីវកម្មពេញលេញសម្រាប់ធនាគារ Standard Bank Mauritius Limited និងនៅក្នុងប្រទេសចំនួន ១០៥ រួមជាមួយគណនីធនាគារសាជីវកម្មជាមួយធនាគារ Standard Bank Mauritius Limited ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជាគណនីធនាគារពាណិជ្ជកម្មជាមួយធនាគារ Standard Bank Mauritius លីមីតធីតគណនីក្រុមហ៊ុនរបស់ធនាគារ Standard Bank Mauritius Limited ។ គណនីធនាគារអាជីវកម្មជាមួយធនាគារ Standard Bank Mauritius Limited គណនីចរន្តជាមួយធនាគារ Standard Mauritius Limited យើងក៏ផ្តល់សេវាកម្មសម្រាប់ធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រក្នុងធនាគារ Standard Mauritius Limited រួមទាំងគណនីធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រជាមួយធនាគារ Standard Mauritius Limited ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជាគណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅឯនាយសមុទ្រជាមួយស្តង់ដារ។ ធនាគារ Mauritius លីមីតធីតជាគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួននៅឯនាយសមុទ្រជាមួយធនាគារ Standard Mauritius Limited គណនីធនាគារអន្តរជាតិជាមួយធនាគារ Standard Mauritius Limited ក្នុងពេលតែមួយយើងក៏ផ្តល់គណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយធនាគារ Standard Bank Mauritius Limited ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជាគណនីសន្សំសម្រាប់ធនាគារ Standard Bank ។ ម៉ូរីសលីមីតធីតនិង ១០៥ ប្រទេស។

បទពិសោធន៍អន្តរជាតិនិងការគាំទ្រសម្រាប់ជោគជ័យរបស់អ្នក!

ពិនិត្យសិទ្ធិទទួលបានសេវាកម្ម Standard Bank Mauritius Limited

ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មានរបស់អ្នកហើយយើងនឹងស្នើឱ្យទាំងធនាគារស្ដង់ដារម៉ូរីសិតលីមីតធីតឬជំនួសសម្រាប់តម្រូវការធនាគាររបស់អ្នក។

ហេតុអ្វីយើងត្រូវបើកគណនីធនាគារនៅក្នុងធនាគារស្ដង់ដារម៉ូរីសសិតលីមីតធីត?

ដៃគូតែមួយគត់របស់អ្នកសម្រាប់ប្រតិបត្តិការធនាគារនិងដំណើរការទូទាត់ប្រាក់សម្រាប់តម្រូវការនិងតម្រូវការធនាគារនិងអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក»។

នៅពេលដែលអ្នកជួលពួកយើងដើម្បីបើកគណនីធនាគារនៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius Limited ឬបើកគណនីធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រពីធនាគារ Standard Mauritius លីមីតធីត គណនីធនាគារសាជីវកម្ម នៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius Limited ឬដើម្បីបើក គណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួន នៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius Limitedឬវាអាចជាការបើក ការបើកគណនីធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រ ពីក្រុមហ៊ុន Standard Bank Mauritius Limited ឬបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួននៅឯនាយសមុទ្រពីធនាគារ Standard Mauritius Limited ឬដើម្បីបើក គណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅឯនាយសមុទ្រ ពីធនាគារ Standard Mauritius លីមីតធីត អ្នកអាចពឹងផ្អែកលើពួកយើងចំពោះភាពស្មោះត្រង់ល្បឿននិងការគាំទ្ររបស់ធនាគារ Standard Bank Mauritius លីមីតធីតដើម្បីសំរេចនូវគោលបំណងរបស់អ្នកនៅក្នុងធនាគារ Standard Bank Mauritius Limited ជាមួយនឹងការជឿជាក់របស់យើងថា“ ទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកសំខាន់សំរាប់យើងជាជាងលុយព្រោះយើងរកបានប្រាក់នឹងធ្វើតាមដោយស្វ័យប្រវត្តិដូចដែលយើងបាន ទាំងអស់ត្រូវតែរកប្រាក់ប៉ុន្តែអ្នកនិងអតិថិជនរបស់យើងសំខាន់បំផុតនោះគឺជាទស្សនវិជ្ជារបស់យើងដែលជាមូលហេតុដែលយើងតែងតែទទួលបានអតិថិជននិងការបញ្ជូនបន្តជាច្រើនដូច្នេះអតិថិជនរបស់យើងជាច្រើនចូលរួមជាមួយយើងបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើងជាដៃគូនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យើង។ កម្មវិធីភាពជាដៃគូ"។

យើងគ្របដណ្តប់ទីផ្សារសម្រាប់សេវាកម្មបើកគណនីធនាគារនៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius Limited និង ១០៥ ទីតាំងរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកជម្រើសទី ១ របស់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius Limited និងពហុជាតិទូទាំងពិភពលោកសម្រាប់តម្រូវការអាជីវកម្មនៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius Limited ដោយសារប្រសិទ្ធភាពនិងសេវាកម្មតម្លៃទាបរបស់យើង។ នៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius Limited ។

ប្រឹក្សាយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់សេវាកម្មបើកគណនីទាបបំផុតសម្រាប់ធនាគារ Standard Bank Mauritius លីមីតធីតភ្នាក់ងារបើកគណនីដែលមានតម្លៃថោកបំផុតសម្រាប់ធនាគារ Standard Mauritius Limited ជាអ្នកពិគ្រោះយោបល់បើកគណនីដែលមានតម្លៃថោកបំផុតសម្រាប់ធនាគារ Standard Mauritius Limited ដែលជាទីប្រឹក្សាបើកគណនីដែលមានតម្លៃថោកបំផុតសម្រាប់ធនាគារ Standard Mauritius Limited ។ ការបើកសេវាកម្មសម្រាប់អេសស្ទឺរឆឺរីម័រយូសភ្នាក់ងារបើកគណនីធនាគារដែលមានតម្លៃថោកបំផុតសម្រាប់ធនាគារស្តារឆាតមេរីសឺសជាអ្នកពិគ្រោះយោបល់បើកគណនីធនាគារដែលមានតម្លៃថោកបំផុតសម្រាប់ធនាគារស្តារឆឺរីមឺរីសដែលជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ក្នុងការបើកគណនីធនាគារដែលមានតម្លៃថោកបំផុតសម្រាប់ធនាគារស្តារឆាតមេរីសឺសដែលជាសេវាកម្មបើកគណនីធនាគារដែលមានតម្លៃថោកបំផុតសម្រាប់ធនាគារម័រត្រាសម៉ូរីស។ ភ្នាក់ងារបើកគណនីសម្រាប់ធនាគារម៉ូរីស្តាឆាតជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ក្នុងការបើកគណនីដែលមានតម្លៃថោកបំផុតសម្រាប់ធនាគារម៉ូរីសសឺសដែលជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ក្នុងការបើកគណនីដែលមានតម្លៃថោកបំផុតសម្រាប់ធនាគារម៉ូរីស្តាសជាសេវាកម្មបើកគណនីមានតំលៃថោកបំផុតសម្រាប់ម៉ូរីសសេតត្រា ភ្នាក់ងារបើកគណនីដែលមានភាពច្របូកច្របល់និងថោកបំផុតសម្រាប់អ្នកពិគ្រោះយោបល់បើកគណនីធនាគារដែលមានតម្លៃថោកជាងគេសម្រាប់ម៉ូរីសសិតឆឺរអ្នកប្រឹក្សាយោបល់បើកគណនីធនាគារដែលមានតម្លៃថោកបំផុតសម្រាប់ម៉ូរីសសិតឆាតដែលជាសេវាកម្មបើកគណនីដែលមានតម្លៃថោកបំផុតសម្រាប់ធនាគារម៉ូរីសសឆាតកាតភ្នាក់ងារដែលមានតម្លៃថោកបំផុតសម្រាប់ធនាគារម៉ូរីសស។ ធនាគារ Standard Chartered ដែលជាអ្នកពិគ្រោះយោបល់ក្នុងការបើកគណនីធនាគារដែលមានតម្លៃថោកជាងគេសម្រាប់ធនាគារម៉ូរីសសឺរស្តារឆាតទឺរប្រឹក្សាយោបល់ក្នុងការបើកគណនីដែលមានតំលៃថោកបំផុតសម្រាប់ធនាគារម៉ូរីសសឺសកាតឆាតសេវាកម្មបើកគណនីដែលមានតំលៃថោកបំផុតសម្រាប់ធនាគារម៉ូរីសសភ្នាក់ងារភ្នាក់ងារបើកគណនីដែលមានតំលៃថោកបំផុតសម្រាប់ធនាគារម៉ូរីសសឺសដែលជាការបើកគណនីដែលមានតំលៃថោកបំផុត។ អ្នកពិគ្រោះយោបល់សម្រាប់ធនាគារ Standard Mauritius ដែលជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ក្នុងការបើកគណនីធនាគារដែលមានតម្លៃថោកបំផុតសម្រាប់ Mauritius ដែលជាសេវាកម្មបើកគណនីមានតំលៃថោកបំផុតសំរាប់ធនាគារ Mauritius Standard ដែលជាភ្នាក់ងារបើកគណនីដែលមានតំលៃថោកបំផុតសំរាប់ធនាគារ Mauritius Standard bank ដែលជាអ្នកពិគ្រោះយោបល់បើកគណនីដែលមានតំលៃថោកបំផុតសំរាប់ Mau ។ ធនាគារ ritius Standard ជាទីប្រឹក្សាបើកគណនីដែលមានតម្លៃថោកបំផុតសម្រាប់ធនាគារ Mauritius Standard bank ដែលជាសេវាកម្មបើកគណនីថោកបំផុតសម្រាប់ធនាគារ Mauritius ដែលជាភ្នាក់ងារបើកគណនីដែលមានតម្លៃថោកបំផុតសម្រាប់ធនាគារ Mauritius ដែលជាអ្នកពិគ្រោះយោបល់បើកគណនីដែលមានតម្លៃថោកបំផុតសម្រាប់ធនាគារ Mauritius ។ សេវាកម្មបើកគណនីធនាគារមានតម្លៃថោកបំផុតសម្រាប់អេសប៊ីភ្នាក់ងារបើកគណនីធនាគារដែលមានតម្លៃថោកបំផុតសម្រាប់អេសប៊ីអ្នកប្រឹក្សាយោបល់បើកគណនីធនាគារមានតម្លៃថោកបំផុតសម្រាប់អេសប៊ីទីប្រឹក្សាបើកគណនីធនាគារមានតម្លៃថោកបំផុតសម្រាប់អេសប៊ី។

ដាក់ពាក្យ​ឥឡូវនេះ!

ថ្លៃសេវាជាកញ្ចប់សម្រាប់គណនីធនាគារសាជីវកម្មក្នុងធនាគារ Standard Bank Mauritius Limited និងគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួន

 • បើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅក្នុងធនាគារស្តារមេសម៉ូរីសលីមីធីតថ្ងៃនេះ!

  1 ការប៉ុនប៉ង

  Basic

  ៦ ការប៉ុនប៉ងរបស់ធនាគារ

  ប្លាទីន

  ថ្លៃសេវាកញ្ចប់សម្រាប់ធនាគារម៉ូរីសសិតលីមីតធីត
  $ 700
  $1300
   ការរៀបចំនិងការដាក់ស្នើ
  រៀបចំនិងបញ្ជូនជាមួយធនាគារស្ដង់ដារម៉ូរីសិតលីមីតធីត
   ការគាំទ្រតាមទូរស័ព្ទនិងអ៊ីមែលគ្មានដែនកំណត់
  ការគាំទ្រតាមទូរស័ព្ទនិងអ៊ីមែលគ្មានដែនកំណត់
   ដំណើរការនៃថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់
  ដំណើរការនៃថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់
 • បើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួននៅ Standard Bank Mauritius Limited ថ្ងៃនេះ!

  1 ការប៉ុនប៉ង

  Basic

  ៦ ការប៉ុនប៉ងរបស់ធនាគារ

  ប្លាទីន

  ថ្លៃសេវាកញ្ចប់សម្រាប់ធនាគារម៉ូរីសសិតលីមីតធីត
  $ 600
  $1100
   ការរៀបចំនិងការដាក់ស្នើ
  រៀបចំនិងបញ្ជូនជាមួយធនាគារស្ដង់ដារម៉ូរីសិតលីមីតធីត
   ការគាំទ្រតាមទូរស័ព្ទនិងអ៊ីមែលគ្មានដែនកំណត់
  ការគាំទ្រតាមទូរស័ព្ទនិងអ៊ីមែលគ្មានដែនកំណត់
   ដំណើរការនៃថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់
  ដំណើរការនៃថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់

ការបើកគណនីធនាគារជាបន្ទាន់នៅធនាគារ Standard Mauritius Limited

មាស ប្លាទីន
សេវាកម្មរហ័សពន្លឿនដំណើរការ
សេវាកម្មរហ័សពន្លឿនដំណើរការ

+ $ 100 ។

+ $ 100 ។

ជម្រើសផ្ញើតាមសំបុត្រ

Basic ប្លាទីន
ការបញ្ជូនតាមអេឡិចត្រូនិករបស់ធនាគារស្តង់ដារម៉ូរីសលីមីតធីត
ការបញ្ជូនតាមអេឡិចត្រូនិករបស់ធនាគារស្តង់ដារម៉ូរីសលីមីតធីត
 ដឹកជញ្ជូនរហ័ស
ដឹកជញ្ជូនរហ័ស

+ ២៥ ដុល្លារសម្រាប់អាសយដ្ឋានម៉ូរីស
+ ១១០ ដុល្លារសម្រាប់អាសយដ្ឋានមិនមែន - ម៉ូរីសស

រួមបញ្ចូលសម្រាប់ម៉ូរីស
+ ១១០ ដុល្លារសម្រាប់អាសយដ្ឋានមិនមែន - ម៉ូរីសស

ការបដិសេធនិងកំណត់ចំណាំៈ 

ទំរង់ស្នើសុំគណនីប៊ីប៊ីស៊ី

បើកគណនីធនាគារ
សេវាកម្មបើកគណនីធនាគារសម្រាប់ធនាគារ Standard Mauritius លីមីតធីត

Package កញ្ចប់មូលដ្ឋានសម្រាប់គណនីធនាគារអាជីវកម្មនៅធនាគារ Standard Mauritius Limited

●កញ្ចប់ផ្លាទីនសម្រាប់គណនីធនាគារអាជីវកម្មនៅធនាគារ Standard Mauritius Limited បូក ៥ ដង

Package កញ្ចប់មូលដ្ឋានសម្រាប់គណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងធនាគារស្តង់ដារម៉ូរីសលីមីតធីត

●កញ្ចប់ផ្លាទីនសម្រាប់គណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងធនាគារស្តង់ដារម៉ារីរីសលីមីតធីតបូកនឹងការប៉ុនប៉ង ៥ ដង

* ចំណាំ: ពាក្យសុំគណនីធនាគារនឹងត្រូវបានដំណើរការសម្រាប់តែធនាគារមួយក្នុងពេលតែមួយបន្ទាប់ពីទទួលបានជោគជ័យពីការយល់ព្រមពីធនាគារស្តង់ដារម៉ូរីសលីមីតធីតកញ្ចប់នឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាពេញលេញយើងនឹងគាំទ្រក្នុងការបើកគណនីធនាគារតែ ១ ប៉ុណ្ណោះ។

សេចក្ដីលម្អិត

ថ្លៃសេវាបើកគណនីធនាគាររបស់យើងសម្រាប់ធនាគារ Standard Mauritius លីមីតធីតឬធនាគារច្រើននៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចផ្សេងៗរួមមាន៖

 1. ●ជំនួយក្នុងការបើកគណនីសាជីវកម្មក្នុងធនាគារ Standard Mauritius Limited និង / ឬគណនីផ្ទាល់ខ្លួននៅ Standard Bank Mauritius Limited ។
 2. ●ការផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារផ្ទាល់ខ្លួននិងសាជីវកម្មរបស់អ្នក។
 3. would យើងនឹងផ្ញើទម្រង់ពាក្យសុំដោយមានការណែនាំដល់អ្នកសម្រាប់ការបំពេញនិងហត្ថលេខា។
 4. បញ្ជូនឯកសារទាំងអស់ទៅធនាគារ Standard Mauritius លីមីតធីតសម្រាប់ការអនុម័តចុងក្រោយ។
 5. process តាមដានដំណើរការបើកគណនីធនាគារយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយធនាគារ Standard Mauritius Limited រហូតដល់ពេលទទួលបានការបញ្ជាក់ពីការបើកគណនីធនាគារ។

សេវាកម្មគណនីធនាគាររបស់យើងសម្រាប់ធនាគារស្តារម៉ូរីសលីមីតធីតនឹងត្រូវបានពិចារណាបញ្ចប់នៅពេលចេញលេខគណនីធនាគារដោយធនាគារស្តារីសម៉ូរីសលីមីតធីតបន្ទាប់ពីអតិថិជនត្រូវការសម្របសម្រួលជាមួយធនាគារ Standard Mauritius Limited សម្រាប់សេវាកម្មធនាគារ។

សូម​ចំណាំ: សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងយុត្តាធិការផ្សេងទៀតសំណុំឯកសាររបស់ក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវបានបោះបង់ចោលប្រហែលជាត្រូវការសម្រាប់នីតិវិធីបើកគណនីស្តង់ដារធនាគារម៉ូរីសលីមីតធីត។

អនុវត្តការយល់ព្រមជាមុន

ដើម្បីទទួលបានការយល់ព្រមជាមុនជាមួយធនាគារស្តង់ដារម៉ូរីសលីមីតធីត

ផ្អែកលើព័ត៌មានពេញលេញដែលផ្តល់ដោយអ្នកយើងនឹងវាយតម្លៃដោយមានជំនួយពីមន្រ្តីធនាគារនៅធនាគារ Standard Bank Mauritius Limited និងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវមតិកែលម្អដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងការបើកគណនីធនាគាររបស់អ្នកនៅធនាគារ Standard Bank Mauritius Limited ។ ពន្យាពេលក្នុងករណីដែលព័ត៌មានមិនពេញលេញត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយអ្នកឬមិនត្រូវបានបង្ហាញ។

សេវាកម្មបន្ថែម

ការរចនារូបសញ្ញា

100.00 x

រចនាវេបសាយតាមតំរូវការ (រហូតដល់ ៥ ទំព័រ)

0.00 x

អ្នកប្រឹក្សាគណនីអ្នកជំនួញ

0.00 x
ព័ត៌មានលម្អិតចាំបាច់ដើម្បីបំពេញសំណើ

បន្តជាភ្ញៀវ

សំណើសេវា
ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការទិញ

សេវាផ្សេងទៀត

សូមអបអរសាទរ!

ការបើកគណនីធនាគារជាមួយធនាគារ Standard Mauritius លីមីតធីតគឺជាការងារជំនាញហើយមិនមែនគ្រប់គ្នាអាចធ្វើវាបានដោយឥតខ្ចោះនោះទេ!

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្វែងរកដំណោះស្រាយធនាគារនិងការទូទាត់ពេញលេញ។

បើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅធនាគារស្តង់ដារម៉ូរីសសិតលីមីតធីត

ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំដើម្បីបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មជាមួយធនាគារ Standard Mauritius Limited សម្រាប់តម្រូវការអាជីវកម្មរបស់អ្នក។

ការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅក្នុងធនាគារស្តារមេសម៉ូរីសលីមីធីត | ការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មតាមអ៊ិនធរណេតក្នុងធនាគារស្ដង់ដារម៉ូរីសសិតលីមីតធីត | ការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅក្នុងស្តង់ដារឆាតឆាតម៉ូរីសស ការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មតាមអ៊ិនធរណេតក្នុងស្តង់ដារឆាតឆាតម៉ូរីសស ការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មក្នុងធនាគារស្តារឆាតឆាតម៉ូរីសស ការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មតាមអ៊ិនធរណេតក្នុងធនាគារស្តារឆាតឆាតម៉ូរីសស ការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅប្រទេសម៉ូរីសសឺឆាតឆាតឆឺរ | ការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មតាមអ៊ិនធរណេតក្នុងម៉ូរីសសឺឆាតឆាត | ការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មក្នុងធនាគារម៉ូរីសសឆាតទើរែត | បើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មតាមអ៊ិនធរណេតក្នុងធនាគារម៉ូរីសសឆាតទើរៀ ការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius | ការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មបើកតាមអ៊ិនធរណេតក្នុងធនាគារ Standard Mauritius | ការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅក្នុងធនាគារម៉ូរីសសិតស្តង់ដា | បើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មតាមអ៊ិនធរណេតក្នុងធនាគារម៉ូរីសស ការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅក្នុងធនាគារម៉ូរីសស បើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មបើកតាមអ៊ិនធរណេតក្នុងធនាគារម៉ូរីសស ការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅអេសប៊ី | បើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មតាមអ៊ិនធរណេតក្នុងអេសប៊ី

កម្មង់ឥឡូវនេះ!

បើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួននៅធនាគារ Standard Mauritius លីមីតធីត

ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំដើម្បីបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយធនាគារ Standard Mauritius Limited សម្រាប់តម្រូវការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

ការបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius Limited | បើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនតាមអ៊ិនធរណេតក្នុងធនាគារស្ដង់ដារ Mauritius លីមីតធីត | ការបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងស្តង់ដាឆាតឆាតម៉ូរីសស ការបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនតាមអ៊ិនធរណេតក្នុងស្តង់ដាឆាតឆាតម៉ូរីសស ការបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងធនាគារ Standard Chartered Bank Mauritius | ការបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនតាមអ៊ិនធរណេតក្នុងធនាគារ Standard Chartered Mauritius | ការបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួននៅប្រទេសម៉ូរីសសឺឆាតឆាត | ការបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនតាមអ៊ិនធរណេតក្នុងម៉ូរីសសឺឆាតឆាត | ការបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងធនាគារម៉ូរីសសឺវឺរឆាតទើរែត | ការបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនតាមអ៊ិនធរណេតនៅធនាគារម៉ូរីសសឺវឺរឆាតទើរែត | ការបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួននៅធនាគារ Standard Mauritius | ការបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនតាមអ៊ិនធរណេតក្នុងធនាគារ Standard Mauritius | ការបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងធនាគារម៉ូរីសសិតស្តង់ដា | បើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនតាមអ៊ិនធរណេតក្នុងធនាគារម៉ូរីសស បើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួននៅធនាគារម៉ូរីសស បើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនតាមអ៊ិនធរណេតក្នុងធនាគារម៉ូរីសស ការបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួននៅអេសប៊ី | បើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនតាមអ៊ិនធរណេតក្នុងអេសប៊ី

កម្មង់ឥឡូវនេះ!

ត្រូវស្គាល់គណនីធនាគារនៅធនាគារស្តង់ដារម៉ូរីសសិតលីមីតធីត

 • សេវាកម្មរបស់យើងសម្រាប់ការបើកគណនីធនាគារនៅក្នុងធនាគារស្តង់ដារម៉ូរីសសិតលីមីតធីត

  យើងនៅឯម៉ាយល៍ម៉ាញ័រដាច់ឆ្ងាយពីគ្នាសម្រាប់ការផ្តល់សេវាកម្មគណនីធនាគារនៅធនាគារស្តារីសម៉ូរីសិតលីមីតធីតយើងក៏មានផ្តល់សេវាកម្មធនាគារតាមតំរូវការសម្រាប់ធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រនិងអន្ដរជាតិចំនួន ៧៥ និងសេវាកម្មបើកគណនីធនាគារនៅប្រទេសម៉ូរីសនិងយុត្តាធិការចំនួន ១០៩ ដែលមិនត្រឹមតែក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មតែមួយនៅលើពិភពលោកប៉ុណ្ណោះទេ។ រួមទាំងធនាគារ Standard Mauritius លីមីតធីត។ យើងផ្តល់ជូននូវការចាប់ផ្តើមដំណោះស្រាយធនាគារនៅក្នុងធនាគារ Standard Bank Mauritius Limited វាជាការត្រឹមត្រូវក្នុងការនិយាយថាយើងគឺជាអ្នកផ្តល់សេវាកម្មធនាគារដ៏ធំបំផុតមួយសម្រាប់ប្រទេសម៉ូរីសហើយនៅក្នុងអន្ដរជាតិសព្វថ្ងៃនេះហើយយើងជួយអតិថិជនរបស់យើងនៅទូទាំងពិភពលោកដោយសារតែ "សេដ្ឋកិច្ចរបស់យើង" តាមកំរិត” យើងផ្តល់ជូននូវ“ សេវាកម្មសាជីវកម្មល្អបំផុតសម្រាប់ធនាគារស្តារម៉ូរីសលីមីតធីត” ក្នុងតម្លៃសមរម្យបំផុត។

  យើងគឺជាអ្នកផ្តល់មូលនិធិមូលធនប័ត្របញ្ឈប់មួយសម្រាប់ធនាគារម៉ូរីសសិតលីមីតធីតដើម្បីបើកគណនីធនាគារ។

  អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ក្នុងការបើកគណនីធនាគារដ៏ល្អបំផុតរបស់យើងសម្រាប់ធនាគារ Standard Mauritius Limited គឺនៅទីនោះសម្រាប់អ្នក។

  យើងបានបង្កើតទំនាក់ទំនងនិងសមាគមយ៉ាងរឹងមាំជាមួយធនាគារ Standard Mauritius Limited សម្រាប់ការបើកគណនីធនាគារនិងធនាគារនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចអន្តរជាតិជាង ១១០ ។
  “ យើងអនុវត្តយ៉ាងខ្លាំងនូវគោលការណ៍“ អេមឃែរ” របស់យើង៖
  តម្លៃប្រកួតប្រជែងហាងលក់ទំនិញមួយកន្លែងសេវាកម្មផ្ទាល់ខ្លួនភាពស្មោះត្រង់វិធីសាស្រ្តកាត់ដេរបានធ្វើឱ្យទាន់សម័យជើងពិភពលោកចំណុចទំនាក់ទំនងគុណភាពការយល់ដឹងវប្បធម៌តែមួយគត់ទ្រព្យសម្បត្តិបទពិសោធន៍និងជំនាញឧស្សាហកម្មរឹងមាំ។ - អ្នកផលិតលាននាក់”  នីតិវិធីបើកគណនីធនាគារស្តង់ដារម៉ូរីសលីមីធីតរួមមាន៖

  • ការផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារផ្ទាល់ខ្លួននិងសាជីវកម្មសម្រាប់ធនាគារស្តង់ដារម៉ូរីសលីមីតធីត។

  • បំពេញសំណុំបែបបទស្នើសុំធនាគារនិងសេចក្តីណែនាំដែលត្រូវការសម្រាប់ធនាគារស្តារម៉ូរីសលីមីតធីតសម្រាប់គណនីធនាគារសាជីវកម្មឬគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ការចុះហត្ថលេខា។

  • បន្ទាប់មកយើងបញ្ជូនកញ្ចប់ពេញលេញទៅធនាគារ Standard Mauritius Limited សម្រាប់ការអនុម័តចុងក្រោយ។

  • បន្ទាប់មកយើងតាមដានដំណើរការបើកគណនីរបស់ធនាគារ Standard Mauritius Limited រហូតដល់ពេលការបែងចែកគណនីបានកើតឡើងហើយឧបករណ៍ធនាគារត្រូវបានទទួល។

  *សូម​ចំណាំ:

  • ថ្លៃសេវាកម្មបើកគណនីធនាគាររបស់មីងឃែរសម្រាប់ជំនួយឬគណនីធនាគាររបស់យើង ធនាគារស្តង់ដារម៉ូរីសលីមីតធីត មិនរួមបញ្ចូលកម្រៃជើងសារប្រភេទណាមួយនិង / រឺការគិតថ្លៃធនាគារសំរាប់ធនាគារ Standard Mauritius Limited រឺការដាក់ប្រាក់ដំបូងសំរាប់ធនាគារ Standard Mauritius Limited, ថ្លៃប្រតិបត្តិការសំរាប់ធនាគារ Standard Mauritius Limited, ថ្លៃថែទាំគណនីសំរាប់ធនាគារ Standard Mauritius Limited រឺសមតុល្យអប្បបរមាសំរាប់ធនាគារ Standard Mauritius Limited ។ ឬការចោទប្រកាន់ផ្សេងទៀត។

  • “ ថ្លៃសេវាកម្មជំនាញរបស់យើងទាំងអស់សម្រាប់សេវាកម្មគណនីធនាគារសម្រាប់ធនាគារ Standard Mauritius Limited គឺត្រូវបានលើកឡើងសម្រាប់តែក្រុមហ៊ុនប៉ុណ្ណោះដែលសកម្មភាពអាជីវកម្មមិនរាប់បញ្ចូលទាំងការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណនិងបទប្បញ្ញត្តិវិជ្ជាជីវៈ (ដូចជាក្រុមហ៊ុនអចលនៈទ្រព្យពាណិជ្ជកម្មការកាន់កាប់សេវាកម្មឬ។ ល។ ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកមានវិធីដោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុជាមួយមូលនិធិភាគីទីបី (ឧទា។ មូលនិធិទៅវិញទៅមក, ឈ្មួញកណ្តាល forex, ភាគហ៊ុន។ ល។ ) ឬក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងបទប្បញ្ញត្តិពីអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលសូមមេត្តា ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង សម្រាប់ការពិគ្រោះយោបល់និងដកស្រង់។

  • ធនាគារនៅ COUNTRY មានសិទ្ធិតាមការសំរេចចិត្តរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីបានពិនិត្យលើពាក្យសុំធនាគារដែលបានបំពេញដើម្បីទទួលយកឬបដិសេធពាក្យសុំបើកគណនីជាមួយធនាគារ Standard Mauritius Limited ដូច្នេះយើងនឹងណែនាំអ្នកឱ្យស្គាល់ធនាគារនិងណែនាំអ្នកតាមរយៈដំណើរការបើកគណនីទាំងមូលសម្រាប់ស្តង់ដារ។ ធនាគារ Mauritius លីមីតធីត; ប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះយើងមិនអាចធានាបាននូវគណនីធានាគ្រប់ពេលនៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius Limited ទេដែលនឹងត្រូវបានយល់ព្រមដោយធនាគារនិង / ឬបើកដោយជោគជ័យ។

  • ដោយសារបទប្បញ្ញត្តិអន្តរជាតិអនុវត្តតាមពួកយើងនិងធនាគារស្តារម៉ូរីសលីមីតធីតយើងមិនអាចជួយក្នុងការបើកសេវាកម្មគណនេយ្យធនាគារ Standard Mauritius Limited ដល់ពលរដ្ឋនៃបណ្តាប្រទេសដូចខាងក្រោមបានទេ។ FATF ប្រទេសដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្ម បញ្ជី  *សូម​ចំណាំ

  • សេវាកម្មធនាគារសាជីវកម្មខាងលើនិងសេវាកម្មធនាគារនិងឯកសារធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនដែលត្រូវការចាំបាច់អាចមានភាពខុសគ្នាអាស្រ័យលើសញ្ជាតិសញ្ជាតិការស្នាក់នៅរចនាសម្ពន្ធ័ច្បាប់និងធនាគារសម្រាប់ធនាគារម៉ូរីសសិតលីមីតធីតដែលបានជ្រើសរើស។

  • ទាំងនេះគឺជាសេវាកម្មធនាគារមូលដ្ឋានសម្រាប់ធនាគារ Standard Mauritius Limited ហើយនីតិវិធីអាចខុសគ្នាសម្រាប់ជនជាតិផ្សេងៗគ្នា។

  • អំណាចមេធាវីអាចត្រូវបានទាមទារសម្រាប់ធនាគារ Standard Mauritius លីមីតធីតហើយការចំណាយបន្ថែមនឹងត្រូវកើតឡើងដោយអតិថិជនតែប៉ុណ្ណោះ.

 • បញ្ជីផ្ទៀងផ្ទាត់សម្រាប់ការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius Limited ឬការបើកគណនីធនាគារអាជីវកម្ម

  តម្រូវការសម្រាប់ការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅក្នុងធនាគារ Standard Bank Mauritius Limited

  សូមផ្តល់ឯកសារដូចខាងក្រោមសម្រាប់នាយកទាំងអស់ម្ចាស់ភាគហ៊ុនម្ចាស់អត្ថប្រយោជន៍អ្នកចុះហត្ថលេខាដែលមានការអនុញ្ញាត
  ចំណាំ * ទាំងនេះជាតម្រូវការមូលដ្ឋានហើយអាចខុសគ្នាសម្រាប់យុត្តាធិការនិងសញ្ជាតិ។

  ឯកសាររបស់ក្រុមហ៊ុន៖

  ឯកសារក្រុមហ៊ុនស្របច្បាប់មួយឈុតដើម្បីបើកគណនីធនាគារជាមួយធនាគារ Standard Mauritius Limited រួមមាន៖

  • វិញ្ញាបនប័ត្រនៃការរួមបញ្ចូល។

  • អនុស្សរណៈនិងមាត្រានៃសមាគមសម្រាប់គណនីធនាគារអាជីវកម្មនៅធនាគារ Standard Mauritius Limited ។

  • ឯកសារបញ្ជាក់ពីការតែងតាំងប្រធាននិងលេខាធិការក្រុមហ៊ុន (ប្រសិនបើមាន) ។

  • ឯកសារបញ្ជាក់ពីទីតាំងការិយាល័យដែលបានចុះបញ្ជីសម្រាប់គណនីធនាគារបច្ចុប្បន្នជាមួយធនាគារ Standard Mauritius Limited ។

  • វិញ្ញាបនប័ត្រនៃជំហរល្អសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានដាក់បញ្ចូលជាង 12 ខែមុន) ។

  • ចែករំលែកវិញ្ញាបនប័ត្រ។

  • ច្បាប់ចំលងច្បាស់លាស់នៃរចនាសម្ពន្ធ័សាជីវកម្មដោយមានការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីយូ។ អេស។ អ - ម្ចាស់កម្មសិទ្ធចុងក្រោយ

  • អាជ្ញាប័ណ្ណមានសុពលភាព (ប្រសិនបើអាចអនុវត្តបាន) ។

  សម្រាប់នាយកនីមួយៗម្ចាស់ភាគហ៊ុនម្ចាស់លេខាធិការអ្នកចុះហត្ថលេខាដែលមានការអនុញ្ញាតនិងយូ។ ប៊ី។ ប៊ី - ម្ចាស់ផលប្រយោជនៈ

  សូមផ្តល់ឯកសារដូចខាងក្រោមដើម្បីបើកគណនីធនាគារអាជីវកម្មជាមួយធនាគារ Standard Mauritius លីមីតធីតនៃហត្ថលេខីដែលមានការអនុញ្ញាតភាគទុនិកនាយកក្រុមហ៊ុននិងលេខាធិការ (បើអាចអនុវត្តបាន)៖

  • ច្បាប់ចម្លងលិខិតឆ្លងដែនត្រឹមត្រូវរបស់អ្នកត្រូវបានទាមទារ សម្រាប់ការបើកគណនីធនាគារបច្ចុប្បន្នជាមួយធនាគារ Standard Bank Mauritius Limited. ហត្ថលេខាគួរតែមាននៅលើលិខិតឆ្លងដែនហើយគួរតែដូចគ្នានឹងពាក្យសុំដែលមានរូបថតច្បាស់លាស់ដែរ។

  • ច្បាប់ដើមឬលិខិតបញ្ជាក់លិខិតបញ្ជាក់ពីធនាគារ សម្រាប់បើកគណនីធនាគារពាណិជ្ជកម្មជាមួយធនាគារ Standard Bank Mauritius Limited(ចុះកាលបរិច្ឆេទមិនលើសពី ៣ ខែ) ។ អ្នកអាចស្នើសុំលិខិតបញ្ជាក់ពីធនាគាររបស់អ្នកដែលអ្នកមានគណនីធនាគាររបស់អ្នក។ លិខិតយោងគួរតែបង្ហាញពីការបញ្ជាក់ពីអាយុកាលគណនីលេខដែលអាចទទួលបានដោយសមតុល្យដូចកាលបរិច្ឆេទ។

  • ច្បាប់ដើមនៃវិក្កយបត្រប្រើប្រាស់ / របាយការណ៍ធនាគារ សម្រាប់ការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មជាមួយធនាគារ Standard Bank Mauritius Limited (សម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់អាស័យដ្ឋានលំនៅដ្ឋានដែលមានកាលបរិច្ឆេទមិនលើសពី ៣ ខែ) ។ វិក័យប័ត្រឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ (ឧទាហរណ៍អគ្គិសនីទឹកហ្គាសឬទូរស័ព្ទខ្សែថេរប៉ុន្តែមិនមានវិក័យប័ត្រទូរស័ព្ទចល័តទេក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចភាគច្រើន) ជាជម្រើសអ្នកក៏អាចផ្តល់នូវរបាយការណ៍ធនាគាររបាយការណ៍កាតឥណទានឬលិខិតយោងធនាគារ (ចុះកាលបរិច្ឆេទមិន លើសពី ៣ ខែ) ជាភ័ស្តុតាងនៃអាស័យដ្ឋាន។

  • អំណាចនៃមេធាវី (បើមាន) ។

  • បំពេញពាក្យសុំនិងចុះហត្ថលេខាលើពាក្យសុំ សម្រាប់បើកគណនីធនាគារអាជីវកម្មមួយជាមួយធនាគារ Standard Bank Mauritius Limited ។

  • ប្រវត្តិរូបសង្ខេបផ្ទាល់ខ្លួន


  សម្រាប់មន្រ្តីក្រុមហ៊ុននីមួយៗ (ដែលនាយកក្រុមហ៊ុនឬម្ចាស់ភាគហ៊ុនគឺជានីតិបុគ្គល) សូមផ្តល់ជូននូវ៖

  សូមផ្តល់ជានិងឯកសារក្រុមហ៊ុនស្របច្បាប់ សម្រាប់ការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មមួយនៅក្នុងធនាគារ Standard Bank Mauritius Limited មាន:

  • ថតចម្លងឯកសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញ (វិញ្ញាបនប័ត្រនៃការបញ្ចូលអត្ថបទ។ ល។ ) ដើម្បីបើកគណនីធនាគារអាជីវកម្មនៅធនាគារ Standard Mauritius Limited ។

  • ច្បាប់ថតចំលងនៃការចុះឈ្មោះក្រុមហ៊ុន (ដែលរួមបញ្ចូលការចុះឈ្មោះភាគទុនិកនាយកនិងលេខាធិការ) ដើម្បីបើកគណនីធនាគារនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius Limited ។

  • ច្បាប់ថតចំលងនៃរចនាសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន។

  • វិញ្ញាបនប័ត្របញ្ជាក់ជំហរអចិន្រ្តៃយ៍ដើម្បីបើកគណនីធនាគារពាណិជ្ជកម្មបើកនៅធនាគារ Standard Mauritius Limited ។

  *សូម​ចំណាំ:

  • ជាអកុសលឯកសារដែលត្រូវបានផ្តល់ជូនគណនីធនាគារនៅក្នុងធនាគារ Standard Bank Mauritius លីមីតធីតមិនមែនជាភាសាអង់គ្លេសទេការបកប្រែដែលត្រូវបានបញ្ជាក់នឹងត្រូវបានទាមទារឬផ្ទុយទៅវិញសម្រាប់យុត្តាធិការមួយចំនួន។

  • នៅពេលឯកសារទាំងមូលរួចរាល់សូមផ្ញើច្បាប់ចម្លងទន់ទៅអ្នកតំណាងរបស់យើងដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការផ្តល់សំណុំបែបបទដែលបានបំពេញទាំងស្រុងដើម្បីជៀសវាងការពន្យារពេលក្នុងដំណើរការបើកគណនី។

 • បញ្ជីផ្ទៀងផ្ទាត់សម្រាប់ការបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius Limited ក៏ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជាគណនីសន្សំនៅធនាគារ Standard Bank Mauritius Limited ។

  តម្រូវការសម្រាប់បើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងធនាគារ Standard Bank Mauritius Limited ។

  ចំណាំ * ទាំងនេះគឺជាតម្រូវការមូលដ្ឋានសម្រាប់គណនីធនាគារបុគ្គលជាមួយធនាគារ Standard Bank Mauritius Limited ហើយអាចខុសគ្នាពីយុត្តាធិការនិងសម្រាប់សញ្ជាតិផ្សេងៗ។

  សូមផ្តល់ឯកសារដូចខាងក្រោមសម្រាប់បើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួន ធនាគារស្តង់ដារម៉ូរីសលីមីតធីត:

  • ច្បាប់ចម្លងលិខិតឆ្លងដែនត្រឹមត្រូវរបស់អ្នកត្រូវបានទាមទារ សម្រាប់ការបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួននៅ Standard Bank Mauritius Limited. ហត្ថលេខាគួរតែមាននៅលើលិខិតឆ្លងដែនហើយគួរតែដូចគ្នានឹងពាក្យសុំដែលមានរូបថតច្បាស់លាស់ដែរ។

  • ច្បាប់ដើមឬលិខិតបញ្ជាក់លិខិតបញ្ជាក់ពីធនាគារ សម្រាប់ការបើកគណនីសន្សំនៅធនាគារ Standard Mauritius Limited(ចុះកាលបរិច្ឆេទមិនលើសពី ៣ ខែ) ។ ធនាគារស្ទើរតែទាំងអស់នៅលើពិភពលោកចេញ“ លិខិតយោង” ។ អ្នកអាចស្នើសុំលិខិតបញ្ជាក់ពីធនាគាររបស់អ្នកដែលអ្នកមានគណនីធនាគាររបស់អ្នក។ លិខិតយោងគួរតែបង្ហាញពីការបញ្ជាក់ពីអាយុគណនីជាមួយនឹងសមតុល្យបច្ចុប្បន្ន។

  • ច្បាប់ដើមនៃវិក្កយបត្រប្រើប្រាស់ / របាយការណ៍ធនាគារ សម្រាប់ការសន្សំការបើកគណនីធនាគារនៅធនាគារ Standard Mauritius Limited (សម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់អាស័យដ្ឋានលំនៅដ្ឋានដែលមានកាលបរិច្ឆេទមិនលើសពី ៣ ខែ) ។ វិក័យប័ត្រឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ (ឧទាហរណ៍អគ្គិសនីទឹកហ្គាសឬទូរស័ព្ទខ្សែថេរប៉ុន្តែមិនមានវិក័យប័ត្រទូរស័ព្ទចល័តទេក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចភាគច្រើន) ជាជម្រើសអ្នកក៏អាចផ្តល់នូវរបាយការណ៍ធនាគាររបាយការណ៍កាតឥណទានឬលិខិតយោងធនាគារ (ចុះកាលបរិច្ឆេទមិន លើសពី ៣ ខែ) ជាភ័ស្តុតាងនៃអាស័យដ្ឋាន។

  • អំណាចនៃមេធាវី (បើមាន) ។

  • បំពេញពាក្យសុំនិងចុះហត្ថលេខាលើពាក្យសុំ សម្រាប់គណនីធនាគារឯកត្តជននៅក្នុងធនាគារស្តារីសម៉ូរីសលីមីតធីត។

  • ប្រវត្តិរូបសង្ខេបផ្ទាល់ខ្លួន

  សូម​ចំណាំ:

  • ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយឯកសារដែលបានផ្តល់ឱ្យមិនមែនជាភាសាអង់គ្លេសក្នុងករណីនោះការបកប្រែដែលមានបញ្ជាក់ត្រូវបានទាមទារ។

  • នៅពេលឯកសារទាំងមូលរួចរាល់សូមផ្ញើច្បាប់ចម្លងទន់ទៅអ្នកតំណាងរបស់យើងដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការផ្តល់សំណុំបែបបទដែលបានបំពេញទាំងស្រុងដើម្បីជៀសវាងការពន្យារពេលក្នុងដំណើរការបើកគណនី។

 • ការបដិសេធចំពោះការបើកគណនីធនាគារនៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius Limited

  សំគាល់ៈក្រុមហ៊ុនរបស់យើងប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងញៀននៅក្នុងធនាគារម៉ូរីសលីមីតធីតអំពើភេរវកម្មនិងការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងធនាគារស្តង់ដារម៉ូរីសលីមីតធីតហេតុដូចនេះយើងមិនគាំទ្រដល់អតិថិជនទេ។

  * យើងធ្វើតាម ច្បាប់ FATF យ៉ាងតឹងរឹងបំផុតសម្រាប់សេវាកម្មធនាគាររបស់យើងក្នុងស្តង់ដារធនាគារម៉ូរីសលីមីតធីត។

  យើងមិនគាំទ្រឬផ្តល់នូវការបើកគណនីធនាគារនិងសេវាកម្មធនាគាររបស់យើងសម្រាប់ធនាគារ Standard Mauritius លីមីតធីតចំពោះប្រភេទអាជីវកម្មដូចខាងក្រោម៖

  • សេវាកម្មបើកគណនីនៅធនាគារ Standard Mauritius លីមីតធីតមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនពាណិជ្ជករអ្នកចែកចាយឬអ្នកផលិតអាវុធអាវុធគ្រាប់រំសេវទាហានស៊ីឈ្នួលឬទាហានកិច្ចសន្យាដែលចង់ធ្វើ។ ធនាគារជាមួយធនាគារ Standard Mauritius លីមីតធីត និងប្រើ សេវាកម្មធនាគារ នៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius Limited ។

  • ការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មសម្រាប់សេវាធនាគារ Standard Mauritius លីមីតធីតមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់ឧបករណ៍ឃ្លាំមើលបច្ចេកទេសឬឧបករណ៍ធ្វើខុសបច្ចេកទេសឬចារកម្មឧស្សាហកម្មដែលចង់ធ្វើឡើយ។ ធនាគារសាជីវកម្ម ជាមួយធនាគារ Standard Mauritius លីមីតធីតនិងប្រើប្រាស់ សេវាកម្មធនាគារសាជីវកម្ម នៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius Limited ។

  • សេវាកម្មបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ធនាគារ Standard Mauritius លីមីតធីតមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់សកម្មភាពខុសច្បាប់ឬបទឧក្រិដ្ឋឬបុគ្គលដែលត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីខ្មៅក្រោមច្បាប់ដែលចង់ធ្វើនោះទេ។ ធនាគារបុគ្គល ជាមួយធនាគារ Standard Mauritius លីមីតធីតនិងប្រើប្រាស់ សេវាកម្មធនាគារផ្ទាល់ខ្លួន នៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius Limited ។

  • សេវាកម្មបើកគណនីធនាគារអាជីវកម្មសម្រាប់ធនាគារ Standard Mauritius លីមីតធីតមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនបុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលទាក់ទងនឹងសម្ភារៈហ្សែននៅក្នុងឬពីអ្នកដែលចង់ធ្វើឡើយ។ ធនាគារអាជីវកម្ម ជាមួយធនាគារ Standard Mauritius លីមីតធីតនិងប្រើប្រាស់ សេវាកម្មធនាគារអាជីវកម្ម នៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius Limited ។

  • សេវាកម្មបើកគណនីធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រសម្រាប់ម៉ូស្តារម៉ូរីសលីមីតធីតមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់បុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលចង់ធ្វើឡើយ ធនាគារនៅឈូងសមុទ្រ ជាមួយធនាគារ Standard Mauritius Limited ទាក់ទងនឹងជីវសាស្រ្តគីមីដែលមានគ្រោះថ្នាក់ឬគ្រោះថ្នាក់គឺមិនត្រូវបានផ្តល់ដល់បុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលចង់ធ្វើឡើយ។ ធនាគារអន្តរជាតិ ជាមួយធនាគារ Standard Mauritius លីមីតធីតដោះស្រាយសំភារៈនុយក្លេអ៊ែររួមទាំងគ្រឿងម៉ាស៊ីនរឺគ្រឿងបរិក្ខារដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីផលិតដោះស្រាយរឺបោះចោលសំភារៈនិងការប្រើប្រាស់ណាមួយ។ សេវាកម្មធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រ នៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius Limited ។

  • សេវាកម្មបើកគណនីធនាគារពាណិជ្ជសម្រាប់ធនាគារ Standard Mauritius Limited មិនត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់បុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលចង់ធ្វើឡើយ ធនាគារពាណិជ្ជកម្ម ជាមួយធនាគារ Standard Mauritius លីមីតធីតទាក់ទងនឹងការជួញដូររក្សាទុកឬដឹកជញ្ជូនសរីរាង្គមនុស្សឬសត្វការរំលោភបំពានសត្វឬការប្រើប្រាស់សត្វសម្រាប់ការសាកល្បងនិងប្រើប្រាស់ផលិតផលវិទ្យាសាស្ត្រឬផលិតផលណាមួយ។ សេវាធនាគារពាណិជ្ជ នៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius Limited ។

  • ការបើកគណនីធនាគាររបស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់សេវាកម្មធនាគារ Standard Mauritius លីមីតធីតមិនត្រូវបានផ្តល់សម្រាប់ទីភ្នាក់ងារសុំកូនចិញ្ចឹមទេរួមមាននីតិវិធីពន្យាកំណើតឪពុកម្តាយឬទម្រង់ណាមួយនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលចង់ធ្វើ។ ធនាគាររបស់ក្រុមហ៊ុន ជាមួយធនាគារ Standard Mauritius លីមីតធីត។

  • សេវាកម្មគណនីធនាគារសាជីវកម្មសម្រាប់ធនាគារស្តារម៉ូរីសលីមីតធីតមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់សាសនានិងសប្បុរសធម៌របស់ពួកគេដែលចង់ធ្វើទេ ធនាគារសាជីវកម្ម ជាមួយធនាគារ Standard Mauritius លីមីតធីតនិងប្រើប្រាស់ សេវាកម្មធនាគារសាជីវកម្ម នៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius Limited ។

  • សេវាកម្មគណនីធនាគារអាជីវកម្មសម្រាប់ធនាគារស្តារម៉ូរីសលីមីតធីតមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់បុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលទាក់ទងនឹងរូបភាពអាសអាភាសឬអាសអាភាសដែលចង់ប្រើនោះទេ។ សេវាកម្មធនាគារអាជីវកម្ម នៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius Limited និងប្រើប្រាស់ សេវាកម្មធនាគារអាជីវកម្ម នៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius Limited ។

  • សេវាកម្មគណនីធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រសម្រាប់ម៉ូស្តារម៉ារីរីសលីមីតធីតមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់បុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលទាក់ទងនឹងការលក់សាជីជ្រុងដែលចង់ប្រើនោះទេ។ សេវាកម្មធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រ នៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius Limited និងប្រើប្រាស់ សេវាកម្មធនាគារអន្តរជាតិ នៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius Limited ។

  • សេវាកម្មគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ធនាគារ Standard Mauritius Limited មិនត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់បុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលចង់ធ្វើឡើយ សេវាធនាគារផ្ទាល់ខ្លួន ជាមួយធនាគារ Standard Mauritius លីមីតធីតធ្វើការទាក់ទងនឹងគ្រឿងញៀននិងការប្រើប្រាស់ សេវាកម្មធនាគារបុគ្គល នៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius Limited ។

  "សេចក្តីជូនដំណឹងសំខាន់ : អ្នកផលិតលាននាក់បានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងផ្តល់ព័ត៌មានសម្រាប់ ធនាគារស្តង់ដារម៉ូរីសលីមីតធីតក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះយើងមិនទទួលយកការទទួលខុសត្រូវណាមួយចំពោះការបាត់បង់ឬការខូចខាតផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុឬព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលអាចបណ្តាលមកពីព័ត៌មានឬសេវាកម្មរបស់ខ្លួនដើម្បីបើកគណនីនៅក្នុងធនាគារស្តង់ដារម៉ូរីសលីមីតធីត។ អ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រត្រូវបានណែនាំអោយទទួលបានដំបូន្មានវិជ្ជាជីវៈសមស្របមុនពេលប្តេជ្ញាចិត្តចូលរួមក្នុងទំនាក់ទំនងធនាគារ ធនាគារស្តង់ដារម៉ូរីសលីមីតធីតធនាគារស្តង់ដារម៉ូរីសលីមីតធីត គណនីធនាគារឬសេវាកម្មធនាគារផ្សេងទៀតដែលមានផ្តល់ជូន ធនាគារស្តង់ដារម៉ូរីសលីមីតធីត"។

 • ថ្លៃឈ្នួល​ដឹកជញ្ជូន

  ការដឹកជញ្ជូនឯកសារសាជីវកម្មសម្រាប់ធនាគារ Standard Mauritius លីមីតធីតឬការដឹកជញ្ជូនកញ្ចប់ឧបករណ៍របស់ធនាគារ Standard Mauritius Limited ទៅកាន់គោលដៅអតិថិជនត្រូវការចំណាយបន្ថែមហើយនឹងត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងវិក័យប័ត្រដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលពិនិត្យ។ ថ្លៃដឹកជញ្ជូនសម្រាប់សេវាកម្មនាំសំបុត្រអន្តរជាតិត្រូវបានកំណត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិដល់ ១១០ ដុល្លារនិងខ្ពស់ជាងសម្រាប់ទិសដៅជាក់លាក់ (ត្រូវចែករំលែកនៅពេលក្រោយតាមការបញ្ជាក់ពីការបញ្ជាទិញនិងការបញ្ជូនព័ត៌មានលំអិត) ហើយ ១១០ ដុល្លារនឹងបន្ថែមទៅក្នុងរទេះ។

ធនាគារនិងយុត្តាធិការផ្សេងៗ

អ្នកផលិតលាននាក់តាមរយៈភាពជាដៃគូអន្តរជាតិនិងសមាគមរបស់យើងក្នុងវិជ្ជាជីវៈស៊ីអេអេអេអេអេអេគណនេយ្យគណនេយ្យហិរញ្ញវត្ថុសហការគ្រប់គ្រងផលប័ត្រធំ ៗ នៃអ្នកបង់ពន្ធជាលក្ខណៈបុគ្គលនិងអង្គភាពអាជីវកម្មអន្តរជាតិដែលធ្វើប្រតិបត្តិការស្ទើរតែគ្រប់យុត្តាធិការក្នុងអតិថិជនដដែលៗក្នុងនិរន្តរភាពនៃទំនាក់ទំនងរយៈពេលវែងនៅក្នុងអតិថិជនរបស់យើងសម្រាប់ដូច្នេះ។ ច្រើនឆ្នាំដោយសារឧត្តមភាពសេវាកម្មរបស់យើងការយល់ចិត្តនិងតម្លៃប្រកួតប្រជែង។

យុត្តាធិការសម្រាប់ សេវាកម្មធនាគារ នៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius Limited និង "បណ្តាប្រទេស 109រួមទាំង ៥០ សហរដ្ឋអាមេរិកនៃសហរដ្ឋអាមេរិក "។

អ្នកផលិតលាននាក់ដោយផ្ទាល់ជាមួយក្រុមហ៊ុន Standard Bank Mauritius Limited និងតាមរយៈភាពជាដៃគូធនាគារអន្តរជាតិរបស់យើងនិងសមាគមសម្រាប់ធនាគារ Standard Mauritius Limited ភ្នាក់ងារបើកគណនីធនាគារសម្រាប់ធនាគារ Standard Mauritius Limited អ្នកគណនេយ្យធនាគារសម្រាប់ធនាគារ Standard Mauritius Limited អ្នកពិគ្រោះយោបល់ធនាគារសម្រាប់ធនាគារ Standard Mauritius Limited ផ្តល់ជូនធនាគារ។ សេវាកម្មបើកគណនីនៅធនាគារ Standard Mauritius Limited ។

យើងគ្រប់គ្រងផលប័ត្រធំធេងជាមួយធនាគារ Standard Mauritius លីមីតធីតសម្រាប់អ្នកបង់ពន្ធជាលក្ខណៈបុគ្គលនៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius Limited និងអង្គភាពអាជីវកម្មអន្តរជាតិ។

យើងជួយអតិថិជន បើកគណនីធនាគារសាជីវកម្ម នៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius Limited ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា គណនីធនាគារអាជីវកម្ម នៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius Limited និង បើកគណនីក្រុមហ៊ុន នៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius លីមីតធីតនិង ១០៩ ប្រទេស។

* សំគាល់ៈប្រសិនបើអ្នកទន្ទឹងរង់ចាំសេវាកម្មបើកគណនីធនាគារនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមិនមានចុះបញ្ជីនៅលើគេហទំព័រសូមទាក់ទងមកយើងដោយផ្ទាល់តាមអ៊ីម៉ែល។ info@millionmakers.com ឬប្រើរបស់យើង ទម្រង់បែបបទយើងជឿជាក់ថាយើងនឹងអាចបម្រើនិងបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អ្នក។

សំគាល់ៈក្រុមហ៊ុនរបស់យើងប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងញៀនអំពើភេរវកម្មនិងការជួញដូរមនុស្សហេតុដូចនេះយើងមិនគាំទ្រដល់អតិថិជនទេ។

សេវាកម្មផ្សេងទៀតដែលផ្តល់ដោយពួកយើង

សេវាកម្មបន្ថែមដែលមានតំរូវការនៅក្នុងធនាគារស្តង់ដារម៉ូរីសលីមីតធីតក្រៅពីសេវាកម្មធនាគារបើកគណនីនៅធនាគារ Standard Mauritius Limited

ទន្ទឹមនឹងការបើកគណនីធនាគារនៅធនាគារ Standard Mauritius Limited

យើងផ្តល់ដំណោះស្រាយនៅក្នុងប្រទេសចំនួន ១០៨

ក្រៅពីធនាគាររួមទាំងធនាគារអាជីវកម្មនិងការពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ធនាគារ Standard Mauritius លីមីតធីតយើងក៏ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មព័ត៌មានវិទ្យាអន្តោប្រវេសន៍និងធនធានមនុស្សផងដែរ។

បទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំជាមួយធនាគារ Standard Mauritius Limited និងបទពិសោធន៍អន្តរជាតិជាមួយធនាគារចំនួន ៤៧២

ចុះឈ្មោះក្រុមហ៊ុន

យើងអាចជួយអ្នកជាមួយ ការចុះឈ្មោះក្រុមហ៊ុន រួមជាមួយគណនីជំនួញនៅធនាគារ Standard Bank Mauritius Limited និង Offshore និងក្នុងប្រទេសចំនួន ១០៨ ។

ដំណើរការប័ណ្ណឥណទាន

ប្រសិនបើ​អ្នក​ត្រូវការ ដំណើរការកាតឥណទានតាមអ៊ីនធឺណិតរួមជាមួយគណនីជំនួញនៅធនាគារ Standard Mauritius លីមីតធីតជាគណនីទូទាត់ fintech នៅក្នុង Standard Bank Mauritius Limited ឬ crypto ។

លេខទូរស័ព្ទនិម្មិត

ប្រសិនបើសម្រាប់អាជីវកម្មអ្នកត្រូវការ ដំណោះស្រាយមជ្ឈមណ្ឌលហៅ ឬដំណោះស្រាយ Voip រួមជាមួយគណនីសាជីវកម្មស្តង់ដារធនាគារម៉ូរីសលីមីតធីតសម្រាប់ប្រទេសចំនួន ១០២ ។

អាជីវកម្មសំរាប់លក់

ប្រសិនបើអ្នកមានគម្រោង ទិញអាជីវកម្មសម្រាប់លក់រួមជាមួយធនាគារសាជីវកម្មធនាគារ Standard Mauritius Limited យើងអាចជួយបាន។

ទីប្រឹក្សាធនធានមនុស្ស

របស់​យើង ទីប្រឹក្សាធនធានមនុស្ស ផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយធនធានមនុស្សតែមួយក្រុមធនាគារពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងសម្រាប់ធនាគារ Standard Mauritius Limited អាចភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងបាន។

ប្រកាសការងារ

អាសយដ្ឋានអាជីវកម្មជាក់ស្តែង

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការ។ អាសយដ្ឋានអាជីវកម្ម នៅទីតាំងអន្ដរជាតិល្អបំផុតចំនួន ៦៦ រួមជាមួយធនាគារអាជីវកម្មម៉ូរីសលីមីធីតលីមីតធីត។

ការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្ម

យើងអាចជួយជាមួយ ការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មរួមជាមួយគណនីសាជីវកម្មក្នុងធនាគារ Standard Mauritius លីមីតធីតសម្រាប់យុត្តាធិការដែនសមុទ្រនិងអ៊ឺរ៉ុប។

ការចុះឈ្មោះ IP

យើងអាចជួយអ្នកជាមួយ ការចុះឈ្មោះ IPរួមជាមួយគណនីធនាគារសាជីវកម្មក្នុងធនាគារស្តារមេសម៉ូរីសលីមីតធីតក្នុងតម្លៃល្អបំផុត។

រៀបចំអាជីវកម្ម

រួមជាមួយនឹងគណនីធនាគារអាជីវកម្មនៅធនាគារស្តារម៉ូរីសលីមីតធីតយើងផ្តល់ជំនួយក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្ម ។.

ក្រុមហ៊ុនដែលផលិតរួចរាល់

ក្រៅពីការបើកគណនីធនាគារនៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius Limited យើងក៏អាចគាំទ្រជាមួយផងដែរ ក្រុមហ៊ុនត្រៀមខ្លួនជាស្រេច.

ការអនុញ្ញាតការងារនៅក្នុង ១០៧ ប្រទេស

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការការគាំទ្រ ប័ណ្ណការងាររួមជាមួយនឹងការបើកគណនីធនាគារអាជីវកម្មសម្រាប់ធនាគារ Standard Mauritius Limited សម្រាប់នាយកឬនិយោជិក។

អន្តោប្រវេសន៍អាជីវកម្ម

កំពុងរកមើលសម្រាប់ អន្តោប្រវេសន៍អាជីវកម្មប្រើសេវាកម្មរបស់យើងសម្រាប់ប្រទេសចំនួន ១០៧ រួមជាមួយធនាគារនៅធនាគារស្តាររីសម៉ូរីសលីមីធីតសូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំដើម្បីពិគ្រោះយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃ។

ក្រុមហ៊ុនសូហ្វវែររបស់អ្នក

យើងផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយអាជីវកម្មទូទៅដល់អតិថិជនរបស់យើងក្រៅពីការបើកគណនីធនាគារអាជីវកម្មសាជីវកម្មនៅក្នុងធនាគារស្តង់ដារម៉ូរីសលីមីធីតក្រុមរបស់យើងបង្កើតការរចនានិងបង្កើតគេហទំព័របង្កើតកម្មវិធីសូហ្វវែរអេឡិចត្រូនិចអេភីអេ។ ការផ្លាស់ប្តូរការផ្លាស់ប្តូរ blockchain ហើយសម្រាប់វិស័យធនាគារគណនីផ្ទាល់ខ្លួនម៉ាស្តារីសលីមីតធីតក៏អាចត្រូវបានបើកផងដែរគោលបំណងគឺដើម្បីផ្តល់នូវដំណោះស្រាយអាជីវកម្មដល់បុគ្គលនិងអាជីវកម្មនិងសាជីវកម្ម។

គម្រោងបានបញ្ចប់

6000 +

“ ចំណេះដឹងអន្តរជាតិសម្រាប់ភាពជោគជ័យរបស់អ្នក!”

រាល់ការគាំទ្រដែលអ្នកត្រូវការរួមជាមួយធនាគារស្តាររីសលីមីតធីតសម្រាប់ការបើកគណនីក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក។

ការបើកគណនីធនាគារនៅធនាគារ Standard Mauritius លីមីតធីត

Open Corporate Bank Account in Standard Bank Mauritius Limited | Open Company Bank Account in Standard Bank Mauritius Limited

គណនីធនាគារសាជីវកម្មក្នុងធនាគារស្តង់ដារម៉ូរីសលីមីតធីតនិងគណនីធនាគារអាជីវកម្មនៅធនាគារស្តង់ដារម៉ូរីសលីមីតធីត

សម្រាប់អតិថិជនសាជីវកម្មដែលចង់ទទួលបានអាជីវកម្មធនាគារនៅក្នុងធនាគារ Standard Bank Mauritius Limited យើងផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយសម្រាប់ការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅក្នុងធនាគារ Standard Bank Mauritius Limited ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាគណនីធនាគារបច្ចុប្បន្នបើកតាមអ៊ិនធរណេតនៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius Limited ឬគណនីធនាគារអាជីវកម្មដែលបើកនៅក្នុងស្តង់ដារ។ ធនាគារម៉ូរីសសិតលីមីតធីតទាំងនេះគឺជាដំណោះស្រាយធនាគារសាជីវកម្មដែលមានឯកទេសសម្រាប់ធនាគារស្តារម៉ូរីសលីមីតធីត។

យើងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអ្នកផ្តល់សេវាកម្មធនាគារល្អបំផុតសម្រាប់ធនាគារ Standard Bank Mauritius លីមីតធីតជាមួយនឹងជម្រើសជំនួសសម្រាប់ធនាគារនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រចំនួន ៧៦ ក្នុងទ្វីបចំនួន ៥ ដោយផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយទូទាត់អាជីវកម្មពេញលេញ!

ប្រឹក្សាយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ការបើកគណនីធនាគារអាជីវកម្មសម្រាប់ធនាគារ Standard Bank Mauritius Limited ភ្នាក់ងារបើកគណនីជំនួញសម្រាប់ធនាគារ Standard Mauritius Limited អ្នកពិគ្រោះយោបល់បើកគណនីធនាគារអាជីវកម្មសម្រាប់ធនាគារ Standard Mauritius Limited ជាទីប្រឹក្សាបើកគណនីធនាគារសម្រាប់ធនាគារ Standard Mauritius Limited ។ ក៏មានសេវាកម្មបើកគណនីធនាគារអាជីវកម្មសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Standard Chartered Mauritius ដែលជាភ្នាក់ងារបើកគណនីធនាគារអាជីវកម្មសម្រាប់ស្តារឆាតម៉ូរីសសឺរអ្នកពិគ្រោះយោបល់បើកគណនីធនាគារអាជីវកម្មសម្រាប់ម៉ូស្តារឆាតមេរីសសឺនិងជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់បើកគណនីធនាគារសម្រាប់ដាយស្ទឺរឆាតម៉ូរីស។ សេវាបើកគណនីធនាគារអាជីវកម្មសម្រាប់ធនាគារម៉ូរីស្តាឆាតភ្នាក់ងារបើកគណនីធនាគារសម្រាប់ម៉ូរីសសឺរីអ្នកប្រឹក្សាយោបល់បើកគណនីធនាគារសម្រាប់ម៉ូរីសសឺសនិងទីប្រឹក្សាបើកគណនីធនាគារសម្រាប់ម៉ូរីស្តាស។ សេវាកម្មបើកគណនីធនាគារអាជីវកម្មសម្រាប់ម៉ូរីសសឆាតត្រាយភ្នាក់ងារបើកគណនីធនាគារសម្រាប់ម៉ូរីសសឺឆាតឆាតអ្នកពិគ្រោះយោបល់បើកគណនីធនាគារសម្រាប់ម៉ូរីសសឺឆាតឆាតនិងទីប្រឹក្សាបើកគណនីធុរកិច្ចសម្រាប់ម៉ូរីសសឺឆាតឆាត។ សេវាកម្មបើកគណនីធនាគារអាជីវកម្មសម្រាប់ធនាគារម៉ូរីសសឆាតត្រាយភ្នាក់ងារភ្នាក់ងារបើកគណនីធនាគាសម្រាប់ម៉ូរីសសឆាតស្តារឆាតធនាគារប្រឹក្សាអាជីវកម្មបើកគណនីធនាគាសម្រាប់ម៉ូរីសសឺសស្តារឆាតនិងប្រឹក្សាយោបល់បើកគណនីធុរកិច្ចសម្រាប់ធនាគារម៉ូរីសសឆាត។ សេវាកម្មបើកគណនីធនាគារអាជីវកម្មសម្រាប់ធនាគារម៉ូរីសសភ្នាក់ងារភ្នាក់ងារបើកគណនីធនាគារសម្រាប់ម៉ូរីសសឺរីអ្នកពិគ្រោះយោបល់បើកគណនីធនាគារសម្រាប់ម៉ូរីសសឺសនិងទីប្រឹក្សាបើកគណនីធនាគារសម្រាប់ម៉ូរីសស។ សេវាកម្មបើកគណនីធនាគារអាជីវកម្មសម្រាប់ធនាគារម៉ូរីសស្តង់ដាភ្នាក់ងារបើកគណនីធនាគារសម្រាប់ម៉ូរីសស្តង់ដាអ្នកពិគ្រោះយោបល់បើកគណនីធនាគារសម្រាប់ម៉ូរីសសឺវីសស្តង់ដានិងជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់បើកគណនីធុរកិច្ចសម្រាប់ធនាគារម៉ូរីសស។ សេវាបើកគណនីធនាគារអាជីវកម្មសម្រាប់ធនាគារម៉ូរីសភ្នាក់ងារភ្នាក់ងារបើកគណនីអាជីវកម្មសម្រាប់ធនាគារម៉ូរីសទីប្រឹក្សាធនាគារបើកគណនីអាជីវកម្មសម្រាប់ធនាគារម៉ូរីសសឺនិងអ្នកប្រឹក្សាយោបល់បើកគណនីធុរកិច្ចសម្រាប់ធនាគារម៉ូរីស។ សេវាកម្មបើកគណនីធនាគារអាជីវកម្មសម្រាប់អេសប៊ីភ្នាក់ងារបើកគណនីធនាគារអាជីវកម្មសម្រាប់អេសប៊ីអ្នកពិគ្រោះយោបល់បើកគណនីធនាគារអាជីវកម្មសម្រាប់អេសប៊ីនិងទីប្រឹក្សាបើកគណនីធនាគារសម្រាប់អេសប៊ី។

តម្លៃសមរម្យ បើកគណនីធនាគារ នៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius លីមីតធីត | មានតំលៃសមរម្យ បើកគណនីធនាគារ ក្នុងម៉ូរីសឆាតម៉ូរីធីស មានតំលៃសមរម្យ បើកគណនីធនាគារ នៅធនាគារ Standard Mauritius | មានតំលៃសមរម្យ បើកគណនីធនាគារ នៅរដ្ឋម៉ូរីសសឆាតទើរែត | មានតំលៃសមរម្យ បើកគណនីធនាគារ នៅប្រទេសម៉ូរីសសឺវឺរឆាតទើរែត | មានតំលៃសមរម្យ បើកគណនីធនាគារ នៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius | មានតំលៃសមរម្យ បើកគណនីធនាគារ នៅប្រទេសម៉ូរីសសិតធនាគារ Standard | មានតំលៃសមរម្យ បើកគណនីធនាគារ នៅធនាគារម៉ូរីសស | មានតំលៃសមរម្យ បើកគណនីធនាគារ នៅអេសប៊ី

បញ្ជាទិញឥឡូវនេះ

គណនីសន្សំនៅធនាគារ Standard Mauritius Limited និងគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួននៅធនាគារ Standard Mauritius លីមីតធីត

សម្រាប់អតិថិជនដែលចង់រីករាយនឹងសេវាកម្មធនាគារផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងធនាគារ Standard Bank Mauritius Limited យើងផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយសម្រាប់ការបើកគណនីសន្សំនៅក្នុងធនាគារ Standard Bank Mauritius Limited ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជាគណនីសន្សំដែលបានបើកនៅក្នុងធនាគារ Standard Bank Mauritius Limited ឬបើកគណនីផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងធនាគារ Standard Bank Mauritius ។ មានកម្រិតសេវាកម្មទាំងនេះត្រូវបានផ្តល់ជូនជាផ្នែកមួយនៃដំណោះស្រាយធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងសម្រាប់ធនាគារស្តង់ដារម៉ូរីសលីមីតធីត។

យើងមានបណ្តាញធនាគារដ៏ធំធេងរួមជាមួយនិងធនាគារ Standard Bank Mauritius លីមីតធីតក្នុង ១០៩ យុត្តាធិការ។

ប្រឹក្សាយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់សេវាកម្មបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Standard Bank Mauritius Limited ភ្នាក់ងារបើកគណនីផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ធនាគារ Standard Mauritius Limited អ្នកពិគ្រោះយោបល់បើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ធនាគារ Standard Mauritius Limited និងទីប្រឹក្សាបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ធនាគារ Standard Mauritius Limited ។ សេវាកម្មបើកគណនីសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Standard Chartered Mauritius ដែលជាភ្នាក់ងារបើកគណនីផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Standard Chartered Mauritius អ្នកពិគ្រោះយោបល់បើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ Standard Chartered Mauritius និងអ្នកប្រឹក្សាយោបល់បើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ Standard Chartered Mauritius ។ សេវាបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ធនាគារម៉ូរីស្តាសម៉ូរីសភ្នាក់ងារបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ម៉ូរីសធ័រម៉ូរីសសឺរអ្នកពិគ្រោះយោបល់បើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ម៉ូរីស្តាសនិងប្រឹក្សាយោបល់បើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ម៉ូរីស្តាស។ សេវាកម្មបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ Mauritius Standard Chartered ភ្នាក់ងារបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ Mauritius Standard Chartered អ្នកពិគ្រោះយោបល់បើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ Mauritius Standard Chartered និងទីប្រឹក្សាបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ Mauritius Standard Chartered ។ សេវាកម្មបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ធនាគារម៉ូរីសស្តង់ដាឆាតទើរភ្នាក់ងារភ្នាក់ងារបើកគណនីផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ធនាគារម៉ូរីសស្តង់ដាឆាតទ្រីទីប្រឹក្សាបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ធនាគារម៉ូរីសសឺឆាតនិងទីប្រឹក្សាបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ធនាគារម៉ូរីសសឆាត។ សេវាកម្មបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ម៉ូរីស្តារម៉ូរីសភ្នាក់ងារបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ម៉ូរីសម៉ូរីសអ្នកពិគ្រោះយោបល់បើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ម៉ូរីសសឺរីនិងទីប្រឹក្សាបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ម៉ូរីស្តាស។ សេវាកម្មបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ធនាគារម៉ូរីសស្តង់ដាភ្នាក់ងារបើកគណនីផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ធនាគារម៉ូរីសសឺរអ្នកពិគ្រោះយោបល់បើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ធនាគារម៉ូរីសស្តង់ដានិងទីប្រឹក្សាបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ធនាគារម៉ូរីសស។ សេវាកម្មបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ធនាគារម៉ូរីសភ្នាក់ងារភ្នាក់ងារបើកគណនីផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ធនាគារម៉ូរីសអ្នកពិគ្រោះយោបល់បើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ធនាគារម៉ូរីសនិងទីប្រឹក្សាបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ធនាគារម៉ូរីស។ សេវាបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់អេសប៊ីភ្នាក់ងារបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់អេសប៊ីអ្នកពិគ្រោះយោបល់បើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់អេសប៊ីនិងទីប្រឹក្សាបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់អេសប៊ី។

ល្អបំផុត បើកគណនីធនាគារ នៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius លីមីតធីត | ល្អបំផុត បើកគណនីធនាគារ ក្នុងម៉ូរីសឆាតម៉ូរីធីស ល្អបំផុត បើកគណនីធនាគារ នៅធនាគារ Standard Mauritius | ល្អបំផុត បើកគណនីធនាគារ នៅរដ្ឋម៉ូរីសសឆាតទើរែត | ល្អបំផុត បើកគណនីធនាគារ នៅប្រទេសម៉ូរីសសឺវឺរឆាតទើរែត | ល្អបំផុត បើកគណនីធនាគារ នៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius | ល្អបំផុត បើកគណនីធនាគារ នៅប្រទេសម៉ូរីសសិតធនាគារ Standard | ល្អបំផុត បើកគណនីធនាគារ នៅធនាគារម៉ូរីសស | ល្អបំផុត បើកគណនីធនាគារ នៅអេសប៊ី

បញ្ជាទិញឥឡូវនេះ

Open Business Bank Account in Standard Bank Mauritius Limited | Open Personal Bank Account in Standard Bank Mauritius Limited
Open Offshore Bank Account in Standard Bank Mauritius Limited

គណនីធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រក្នុងធនាគារស្តង់ដារម៉ូរីសលីមីតធីតនិងគណនីធនាគារអន្តរជាតិនៅក្នុងធនាគារស្តង់ដារម៉ូរីសលីមីតធីត

សម្រាប់អាជីវកម្មអន្តរជាតិដែលចង់ទទួលបានសេវាកម្មធនាគារអន្តរជាតិនៅឯធនាគារ Standard Bank Mauritius លីមីតធីតយើងជួយដោះស្រាយជាមួយដំណោះស្រាយរបស់យើងសម្រាប់ការបើកគណនីធនាគារអន្តរជាតិនៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius Limited ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជាគណនីធនាគារនៅឈូងសមុទ្រដែលបើកតាមអ៊ិនធរណេតក្នុងធនាគារ Standard Mauritius Limited ឬគណនីធនាគារអាជីវកម្ម។ បើកនៅធនាគារ Standard Mauritius លីមីតធីតក្រោមដំណោះស្រាយធនាគារឯកទេសនៅឯនាយសមុទ្ររបស់យើងសម្រាប់ធនាគារ Standard Mauritius Limited ។

យើងស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកផ្តល់សេវាកម្មធនាគារល្អបំផុតនៅឯនាយសមុទ្រសម្រាប់ធនាគារ Standard Mauritius Limited ដែលផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយទូទាត់ប្រាក់នៅឯនាយសមុទ្ររួមទាំងដំណោះស្រាយស្តង់ដារធនាគារម៉ូរីសលីមីធីតនិងដំណោះស្រាយ EMI!

ប្រឹក្សាយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់សេវាកម្មបើកគណនីធនាគារនៅឈូងសមុទ្រសម្រាប់ធនាគារ Standard Bank Mauritius Limited ភ្នាក់ងារបើកគណនីធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រសម្រាប់ធនាគារ Standard Mauritius Limited អ្នកពិគ្រោះយោបល់បើកគណនីធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Mauritius លីមីតធីតជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់បើកគណនីធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រសម្រាប់ម៉ូរីធរលីមីតធីត។ សេវាកម្មបើកគណនីធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Standard Chartered Mauritius ដែលជាភ្នាក់ងារបើកគណនីធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Standard Chartered Mauritius អ្នកពិគ្រោះយោបល់បើកគណនីធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Standard Chartered Mauritius និងទីប្រឹក្សាបើកគណនីធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Standard Chartered Mauritius ។ សេវាកម្មបើកគណនីធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រសម្រាប់ម៉ូរីសសឺរជាភ្នាក់ងារបើកគណនីធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រសម្រាប់ម៉ូរីសសឺសអ្នកពិគ្រោះយោបល់បើកគណនីធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រសម្រាប់ម៉ូរីសសឺសនិងទីប្រឹក្សាបើកគណនីធនាគារនៅសមុទ្រម៉ូរីស។ សេវាកម្មបើកគណនីធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រសម្រាប់ម៉ូរីសសឺឆាតភឺរភ្នាក់ងារបើកគណនីធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រសម្រាប់ម៉ូរីសសឺឆាតឆាតជាអ្នកពិគ្រោះយោបល់បើកគណនីធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រសម្រាប់ម៉ូរីសសិតឆាតនិងទីប្រឹក្សាបើកគណនីធនាគារនៅកោះម៉ូរីសសឆាត។ សេវាកម្មបើកគណនីធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រសម្រាប់ Mauritius Standard Chartered bank ភ្នាក់ងារបើកគណនីធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រសម្រាប់ Mauritius Standard Chartered bank, អ្នកពិគ្រោះយោបល់បើកគណនីធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រសម្រាប់ Mauritius Standard Chartered bank និងទីប្រឹក្សាបើកគណនីធនាគារនៅ Mauritius Standard Chartered ។ សេវាកម្មបើកគណនីធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រសម្រាប់ម៉ូរីសសឺរីភ្នាក់ងារបើកគណនីធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រសម្រាប់ម៉ូរីសសឺសអ្នកពិគ្រោះយោបល់បើកគណនីធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រសម្រាប់ម៉ូរីសសឺសនិងទីប្រឹក្សាបើកគណនីធនាគារនៅសមុទ្រម៉ូរីស។ សេវាកម្មបើកគណនីធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រសម្រាប់ម៉ូរីសស្តង់ដាភ្នាក់ងារបើកគណនីធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រសម្រាប់ម៉ូរីសស្តង់ដាអ្នកពិគ្រោះយោបល់បើកគណនីធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រសម្រាប់ Mauritius Standard និងទីប្រឹក្សាបើកគណនីធនាគារនៅសមុទ្រ Mauritius Standard ។ សេវាកម្មបើកគណនីនៅឈូងសមុទ្រសម្រាប់ធនាគារម៉ូរីសសភ្នាក់ងារភ្នាក់ងារបើកគណនីនៅឈូងសមុទ្រសម្រាប់ធនាគារម៉ូរីសអ្នកពិគ្រោះយោបល់បើកគណនីធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រសម្រាប់ធនាគារម៉ូរីសនិងទីប្រឹក្សាបើកគណនីធនាគារនៅសមុទ្រម៉ូរីស។ សេវាកម្មបើកគណនីធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រសម្រាប់អេសប៊ីភ្នាក់ងារបើកគណនីធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រសម្រាប់អេសប៊ីអ្នកពិគ្រោះយោបល់បើកគណនីធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រសម្រាប់អេសប៊ីនិងទីប្រឹក្សាបើកគណនីធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រសម្រាប់អេសប៊ី។

ថោកបំផុត បើកគណនីធនាគារ នៅក្នុងធនាគារស្តារីសម៉ូរីសលីមីតធីត | ថោកបំផុត បើកគណនីធនាគារ ក្នុងម៉ូរីសឆាតម៉ូរីធីស ថោកបំផុត បើកគណនីធនាគារ នៅធនាគារ Standard Mauritius | ថោកបំផុត បើកគណនីធនាគារ នៅរដ្ឋម៉ូរីសសឆាតទើរែត | ថោកបំផុត បើកគណនីធនាគារ នៅប្រទេសម៉ូរីសសឺវឺរឆាតទើរែត | ថោកបំផុត បើកគណនីធនាគារ នៅធនាគារ Standard Mauritius | ថោកបំផុត បើកគណនីធនាគារ នៅប្រទេសម៉ូរីសសិតធនាគារ Standard | ថោកបំផុត បើកគណនីធនាគារ នៅធនាគារម៉ូរីសស | ថោកបំផុត បើកគណនីធនាគារ នៅអេសប៊ី

បញ្ជាទិញឥឡូវនេះ

គោលការណ៍ណែនាំគណនីធនាគារវិជ្ជាជីវៈ សម្រាប់ធនាគារ Standard Mauritius លីមីតធីត

ស្នើសុំការពិគ្រោះយោបល់ពីធនាគារដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់គណនីធនាគារជាមួយធនាគារ Standard Mauritius Limited


វិធីបើកគណនីធនាគារនៅធនាគារស្ដង់ដារម៉ូរីសិតលីមីតធីត

ប្រសិនបើអ្នកចង់បើកគណនីធនាគារនៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius Limited បន្ទាប់មកអ្នកពិគ្រោះយោបល់គណនីធនាគាររបស់យើងនឹងផ្តល់ជូនអ្នកនូវព័ត៌មានដែលអ្នកត្រូវការសម្រាប់រចនាសម្ព័ន្ធថ្លៃសេវាធនាគារ Standard Mauritius លីមីតធីតថ្លៃដើមប្រាក់បញ្ញើដំបូងសម្រាប់បើកគណនីជាមួយធនាគារ Standard Mauritius Limited ។ សមតុល្យអប្បបរមាសម្រាប់គណនីជាមួយធនាគារ Standard Mauritius Limited, គិតថ្លៃសេវាធនាគារជាមួយធនាគារ Standard Mauritius Limited ។ ភ្នាក់ងារធនាគារនិងអ្នកប្រឹក្សាធនាគាររបស់យើងសម្រាប់ធនាគារ Standard Mauritius លីមីតធីតផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មបើកគណនីធនាគារសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននៅតាមឆ្នេរនានាក្នុងក្រុមហ៊ុន Standard Bank Mauritius Limited និងក្រុមហ៊ុននៅឯនាយសមុទ្រក្នុងក្រុមហ៊ុន Standard Bank Mauritius Limited នឹងផ្តល់ជូនអ្នកនូវព័ត៌មានចាំបាច់របស់ធនាគារ Standard Mauritius Limited ដូច្នេះអ្នកអាចទទួលយកបាន។ ការសំរេចចិត្តដែលបានជូនដំណឹង។

ដូចគ្នានេះផងដែរដោយសារតែអតិថិជនដ៏ច្រើនរបស់យើងនៅក្នុងធនាគារ Standard Bank Mauritius Limited និងបណ្តាញធនាគារអន្តរជាតិសម្រាប់ប្រទេសចំនួន ១០៩ រួមទាំងធនាគារ Standard Mauritius Limited យើងជាអ្នកណែនាំដែលទុកចិត្តរបស់អ្នកហើយយើងនឹងជួយអ្នកក្នុងការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅក្នុងធនាគារ Standard Bank Mauritius Limited ហើយប្រសិនបើអ្នក ត្រូវការគណនីធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រពីធនាគារ Standard Mauritius លីមីតធីតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកតាមរយៈពួកយើង។

ទំនាក់ទំនងអាមេរិកសព្វថ្ងៃសម្រាប់ព័ត៌មានលំអិត៖

ដេប៉ូឌីហ្សាញសម្រាប់ធនាគារ Standard Mauritius Limited | ថ្លៃសេវាធនាគារសម្រាប់ធនាគារស្តង់ដារម៉ូរីសលីមីតធីត | មីនីមីនីអេមអេសអេមអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសសម្រាប់ការបើកគណនីមានចំនួនតិចនៅក្នុងធនាគារម៉ារីរីសលីមីតធីត កេសនិងថ្លៃសម្រាប់ធនាគារបើកគណនីស្តង់ដារធនាគារម៉ូរីសលីមីតធីត

វិធីបើកគណនីធនាគារនៅស្តង់ដាឆាតឆាតម៉ូរីស

ប្រសិនបើអ្នកចង់បើកគណនីធនាគារមួយនៅក្នុងស្តង់ដាឆាតឆាតម៉ូរីសបន្ទាប់មកអ្នកពិគ្រោះយោបល់គណនីធនាគាររបស់យើងនឹងផ្តល់ជូនអ្នកនូវព័ត៌មានដែលអ្នកត្រូវការសម្រាប់រចនាសម្ពន្ធ័ថ្លៃឈ្នួលស្តង់ដារម៉ូរីធរម៉ូរីសការចំណាយប្រាក់បញ្ញើដំបូងសម្រាប់ការបើកគណនីជាមួយស្តង់ដាឆាតឆាតម៉ូរីសសឺរតុល្យភាពអប្បបរមាសម្រាប់ គណនេយ្យជាមួយស្តង់ដារឆឺរឆឺរ័រម៉ូរីសគិតថ្លៃសេវាធនាគារជាមួយម៉ាក្សស្តារឆាតមេរីស។ ភ្នាក់ងារធនាគារនិងអ្នកពិគ្រោះយោបល់ធនាគាររបស់យើងសម្រាប់សេវាកម្មស្តារឆាតមេរីសសឺសផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មបើកគណនីធនាគារសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននៅតាមឆ្នេរសមុទ្រក្នុងក្រុមហ៊ុនស្តារដាយឆាតមេរីសសនិងក្រុមហ៊ុននៅឯនាយសមុទ្រក្នុងតំបន់ស្តារឆាតមេរីសឺរនឹងផ្តល់ជូនអ្នកនូវព័ត៌មានស្តង់ដារឆាតទ្រីឆឺរីសម៉ូរីសដូច្នេះអ្នកអាចធ្វើការសំរេចចិត្តបាន។

ដូចគ្នានេះផងដែរដោយសារតែអតិថិជនដ៏ច្រើនរបស់យើងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Standard Chartered Mauritius និងបណ្តាញធនាគារអន្តរជាតិសម្រាប់ប្រទេសចំនួន ១០៩ រួមទាំងក្រុមហ៊ុន Standard Chartered Mauritius យើងក្នុងនាមជាអ្នកណែនាំដែលជឿទុកចិត្តរបស់អ្នកហើយយើងនឹងជួយអ្នកក្នុងការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Standard Chartered Mauritius ហើយប្រសិនបើអ្នកត្រូវការធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រ។ គណនេយ្យពីស្តង់ដារីឆឺរីសសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកតាមរយៈពួកយើង។ ទាក់ទងមកយើងនៅថ្ងៃនេះដើម្បីដឹងបន្ថែមអំពីថ្លៃសេវាសម្រាប់ធនាគារ Standard Chartered Mauritius ថ្លៃដើមនៃគណនីធនាគារប្រតិបតិ្តការនៅក្នុងធនាគារ Standard Chartered Mauritius ការដាក់ប្រាក់ដំបូងសម្រាប់ការបើកគណនីធនាគារជាមួយ Standard Chartered Mauritius សមតុល្យអប្បបរមាសម្រាប់គណនីធនាគារជាមួយ Standard Chartered Mauritius ថ្លៃសេវាធនាគារសម្រាប់ Standard Chartered Mauritius ។ ។

ទំនាក់ទំនងអាមេរិកសព្វថ្ងៃសម្រាប់ព័ត៌មានលំអិត៖

ម៉ូឌែលឌីហ្សាញសំរាប់ម៉ូរីធីសស្តាល់ | ថ្លៃសេវាធនាគារសម្រាប់ម៉ូរីធីឆាតស្តង់ដា មីនីមីនីអេមអេសអេសអេសអេសអេសអេសសម្រាប់ការបើកគណនីនៅធនាគារក្នុងប្រទេសម៉ូរីសស្យូស | ម៉ូស្គូនិងកាដូសម្រាប់ការបើកគណនីជាសាធារណៈរបស់ម៉ូរីសស្យូស

វិធីបើកគណនីធនាគារនៅធនាគារម៉ូរីស្តាស

ប្រសិនបើអ្នកចង់បើកគណនីធនាគារមួយនៅក្នុងធនាគារស្តារឆាតទឺរម៉ូរីសបន្ទាប់មកអ្នកពិគ្រោះយោបល់គណនីធនាគាររបស់យើងនឹងផ្តល់ជូនអ្នកនូវព័ត៌មានដែលអ្នកត្រូវការសម្រាប់រចនាសម្ពន្ធ័ថ្លៃសេវាធនាគារម៉ូរីសសឺរថ្លៃដើមប្រាក់បញ្ញើដំបូងសម្រាប់ការបើកគណនីជាមួយធនាគារម៉ូរីសស។ សមតុល្យអប្បបរមាសម្រាប់គណនីជាមួយធនាគារ Standard Chartered Bank, Mauritius, គិតថ្លៃសេវាធនាគារជាមួយធនាគារ Standard Maurial Mauritius ។ ភ្នាក់ងារធនាគារនិងអ្នកពិគ្រោះយោបល់ធនាគាររបស់យើងសម្រាប់ធនាគារស្តារឆាតទ្រីសឺរីសផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មបើកគណនីធនាគារសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននៅតាមឆ្នេរសមុទ្រក្នុងធនាគារម៉ូរីស្តាសនិងក្រុមហ៊ុននៅឯនាយសមុទ្រក្នុងប្រទេសម៉ូរីសសឺសនឹងផ្តល់ជូនអ្នកនូវព័ត៌មានធនាគារស្តារឆាតទ្រីសឺរដែលអ្នកត្រូវការដូច្នេះអ្នកអាចយក ការសំរេចចិត្តដែលបានជូនដំណឹង។

ដូចគ្នានេះផងដែរដោយសារតែអតិថិជនដ៏អស្ចារ្យរបស់យើងនៅក្នុងធនាគារ Standard Chartered Bank Mauritius និងបណ្តាញធនាគារអន្តរជាតិសម្រាប់ ១០៩ ប្រទេសរួមមានធនាគារ Standard Maurius យើងជាអ្នកណែនាំដែលជឿទុកចិត្តរបស់អ្នកហើយយើងនឹងជួយអ្នកក្នុងការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅក្នុងធនាគារ Standard Chartered Bank Mauritius ហើយប្រសិនបើអ្នក ត្រូវការគណនីធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រពីធនាគារស្តារឆាតឆាតមេរីសសសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកតាមរយៈពួកយើង។ ទាក់ទងមកយើងនៅថ្ងៃនេះដើម្បីដឹងបន្ថែមអំពីថ្លៃសេវាសម្រាប់ធនាគារស្តារឆាតទ្រីម៉ូរីសថ្លៃដើមនៃគណនីធនាគារនៅប្រទេសម៉ូរីសសឺសប្រាក់បញ្ញើដំបូងសម្រាប់ការបើកគណនីធនាគារជាមួយធនាគារម៉ូរីសសេតសមតុល្យអប្បបរមាសម្រាប់គណនីធនាគារជាមួយធនាគារស្តារីសឆាតត្រាយ័រ។ សម្រាប់ធនាគារម៉ូរីសស្យូស។

ទំនាក់ទំនងអាមេរិកសព្វថ្ងៃសម្រាប់ព័ត៌មានលំអិត៖

ដេប៉ូឌីហ្សាញសំរាប់ធ័រធួររីឆាតម៉ូរីធីស ប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ធនាគារជាលក្ខណៈស្តង់ដារសម្រាប់ធនាគារម៉ូរីរីស | ការចំណាយតិចបំផុតសម្រាប់ការបើកគណនីនៅធនាគារក្នុងប្រទេសម៉ូរីសស | | កេសនិងថ្លៃសម្រាប់ការបើកគណនីជាធម្មតារបស់ធនាគារម៉ូរីសស

របៀបបើកគណនីធនាគារនៅម៉ូរីសសឆាតស្ទឺរ

ប្រសិនបើអ្នកចង់បើកគណនីធនាគារមួយនៅក្នុងម៉ូរីសស្តង់ដាឆាតទើរ៍បន្ទាប់មកអ្នកពិគ្រោះយោបល់គណនីធនាគាររបស់យើងនឹងផ្តល់ជូនអ្នកនូវព័ត៌មានដែលអ្នកត្រូវការសម្រាប់រចនាសម្ព័នថ្លៃសេវាម៉ូរីធីសស្តង់ដាថ្លៃដើមប្រាក់បញ្ញើដំបូងសម្រាប់ការបើកគណនីជាមួយម៉ូរីសស្តង់ដារឆាតទ្រីភាពអប្បបរមាសម្រាប់ គណនេយ្យជាមួយ Mauritius Standard Chartered, គិតថ្លៃសេវាធនាគារជាមួយ Mauritius Standard Chartered ។ ភ្នាក់ងារធនាគារនិងទីប្រឹក្សាធនាគាររបស់យើងសម្រាប់ម៉ូរីសសឺរស្តារឆាតផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មបើកគណនីធនាគារសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននៅតាមឆ្នេរសមុទ្រក្នុងប្រទេសម៉ូរីសសឺឆាតនិងក្រុមហ៊ុននៅឯនាយសមុទ្រក្នុងម៉ូរីសសឺឆាតនឹងផ្តល់ជូនអ្នកនូវព័ត៌មានចាំបាច់ម៉ូរីសសឺរឆឺរដូច្នេះអ្នកអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តដែលមានព័ត៌មាន។

ដូចគ្នានេះផងដែរដោយសារតែអតិថិជនដ៏ធំរបស់យើងនៅក្នុងបណ្តាញម៉ូរីសស្ទឺរឆាតនិងបណ្តាញធនាគារអន្តរជាតិសម្រាប់ ១០៩ ប្រទេសរួមទាំងម៉ូរីសស្តង់ដាឆាតយើងជាអ្នកណែនាំដែលជឿទុកចិត្តរបស់អ្នកហើយយើងនឹងជួយអ្នកក្នុងការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មក្នុងម៉ូរីសស្តង់ដាឆាតទើរហើយប្រសិនបើអ្នកត្រូវការធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រ។ គណនីពីម៉ូរីសសឆាតទើរែតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកតាមរយៈពួកយើង។ ទាក់ទងមកយើងនៅថ្ងៃនេះដើម្បីដឹងបន្ថែមអំពីថ្លៃសេវាសម្រាប់ម៉ូរីសសឺឆាតឆាតការចំណាយលើគណនីប្រតិបត្តិការធនាគារនៅម៉ូរីសស្តង់ដារឆាតប្រាក់បញ្ញើដំបូងសម្រាប់បើកគណនីធនាគារជាមួយម៉ូរីសសឺឆាតលីឆាតសមតុល្យអប្បបរមាសម្រាប់គណនីធនាគារជាមួយម៉ូរីសសឺឆាតឆាតថ្លៃសេវាធនាគារសម្រាប់ម៉ូរីសសឆាត ។

ទំនាក់ទំនងអាមេរិកសព្វថ្ងៃសម្រាប់ព័ត៌មានលំអិត៖

ដេប៉ូ INITIAL សម្រាប់ម៉ូរីធីសស្តង់ដាឆាតទើរ។ | ប្រាក់កំចីសំរាប់ថ្លៃស្តង់ដារម៉ូរីយូស ការចំណាយតិចបំផុតសម្រាប់បើកគណនីរបស់ធនាគារក្នុងប្រទេសម៉ូរីសសឆាតទើរែត | ម៉ូស្គូនិងកាដូសម្រាប់ការបើកគណនីរបស់ធនាគារដោយម៉ូរីធីសស្តង់ដាឆាត

របៀបបើកគណនីធនាគារនៅធនាគារម៉ូរីសសឺឆាតទឺរ

ប្រសិនបើអ្នកចង់បើកគណនីធនាគារមួយនៅក្នុងធនាគារម៉ូរីសស្តង់ដាឆាតទើរ៍បន្ទាប់មកអ្នកពិគ្រោះយោបល់គណនីធនាគាររបស់យើងនឹងផ្តល់ជូនអ្នកនូវព័ត៌មានដែលអ្នកត្រូវការសម្រាប់រចនាសម្ព័នថ្លៃធនាគាររបស់ម៉ូរីសសឺរថ្លៃដើមប្រាក់បញ្ញើដំបូងសម្រាប់ការបើកគណនីជាមួយធនាគារម៉ូរីសស្តង់ដាឆាត។ សមតុល្យអប្បបរមាសម្រាប់គណនីជាមួយធនាគារម៉ូរីសសឆឺរឆាតត្រាយការគិតថ្លៃធនាគារជាមួយធនាគារម៉ូរីសសឆាតត្រាយ ភ្នាក់ងារធនាគារនិងអ្នកពិគ្រោះយោបល់ធនាគាររបស់យើងសម្រាប់ធនាគារផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មបើកគណនីធនាគារសម្រាប់ម៉ូរីសសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននៅតាមឆ្នេរសមុទ្រក្នុងប្រទេសម៉ូរីសស្តង់ដាឆាតទឺរនិងក្រុមហ៊ុននៅឯនាយសមុទ្រក្នុងប្រទេសម៉ូរីសសិតត្រាសឆឺរនឹងផ្តល់ជូនអ្នកនូវព័ត៌មានធនាគារម៉ូរីសស្តង់ដាឆាតទើរដែលអ្នកត្រូវការ។ ការសំរេចចិត្តដែលបានជូនដំណឹង។

ដូចគ្នានេះផងដែរដោយសារតែអតិថិជនដ៏ធំរបស់យើងនៅក្នុងធនាគារម៉ូរីសសឺឆាតនិងបណ្តាញធនាគារអន្តរជាតិសម្រាប់ ១០៩ ប្រទេសរួមមានធនាគារម៉ូរីសសឆាតត្រាសយើងជាអ្នកណែនាំដែលជឿទុកចិត្តរបស់អ្នកហើយយើងនឹងជួយអ្នកក្នុងការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មក្នុងធនាគារម៉ូរីសស្តង់ដាឆាតទឺរហើយប្រសិនបើអ្នក ត្រូវការគណនីធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រពីធនាគារម៉ូរីសសឆាតទើរែតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកតាមរយៈពួកយើង។ ទាក់ទងមកយើងនៅថ្ងៃនេះដើម្បីដឹងបន្ថែមអំពីថ្លៃសេវាសម្រាប់ធនាគារម៉ូរីសស្តង់ដាឆាតទើរចំណាយនៃគណនីធនាគារប្រតិបត្តិការនៅក្នុងធនាគារម៉ូរីសស្តង់ដារឆាតប្រាក់បញ្ញើដំបូងសម្រាប់ការបើកគណនីធនាគារជាមួយធនាគារម៉ូរីសស្តង់ដារឆាតសមតុល្យអប្បបរមាសម្រាប់គណនីធនាគារជាមួយធនាគារម៉ូរីសស្តង់ដាឆាតឆាតធនាគារ សម្រាប់ធនាគារម៉ូរីសសឆាតទើរៀរ។

ទំនាក់ទំនងអាមេរិកសព្វថ្ងៃសម្រាប់ព័ត៌មានលំអិត៖

ដេប៉ូឌីហ្សាញសំរាប់ធ័រម៉ូរីធីសស្តង់ដារ | ថ្លៃសេវាធនាគារសម្រាប់ធនាគារម៉ូរីធីសស្តង់ដាឆឺរីលី មីនីអេមអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសសម្រាប់បើកគណនីនៅធនាគារក្នុងម៉ូរីសសធារណីឆាតទ្រី កេសនិងថ្លៃសម្រាប់ការបើកគណនីរបស់ធនាគារដែលជាធនាគារម៉ូរីសសិតស្តង់ដារ

របៀបបើកគណនីធនាគារនៅធនាគារ Standard Mauritius

ប្រសិនបើអ្នកចង់បើកគណនីធនាគារមួយនៅធនាគារ Standard Mauritius បន្ទាប់មកអ្នកពិគ្រោះយោបល់គណនីធនាគាររបស់យើងនឹងផ្តល់ជូនអ្នកនូវព័ត៌មានដែលអ្នកត្រូវការសម្រាប់រចនាសម្ពន្ធ័ថ្លៃសេវាធនាគារម៉ូរីសសឺរថ្លៃដើមការដាក់ប្រាក់បញ្ញើដំបូងសម្រាប់បើកគណនីជាមួយធនាគារម៉ូរីសសេតតុល្យភាពអប្បបរមាសម្រាប់ គណនេយ្យជាមួយធនាគារ Standard Mauritius, គិតថ្លៃសេវាធនាគារជាមួយធនាគារ Standard Mauritius ។ ភ្នាក់ងារធនាគារនិងអ្នកប្រឹក្សាធនាគាររបស់យើងសម្រាប់ធនាគារ Standard Mauritius ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មបើកគណនីធនាគារសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននៅលើគោកក្នុងធនាគារ Standard Mauritius និងក្រុមហ៊ុននៅឯនាយសមុទ្រ Standard Mauritius នឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មានចាំបាច់របស់ធនាគារ Standard Mauritius ដូច្នេះអ្នកអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តដែលមានព័ត៌មាន។

ដូចគ្នានេះផងដែរដោយសារតែអតិថិជនដ៏ធំរបស់យើងនៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius និងបណ្តាញធនាគារអន្តរជាតិសម្រាប់ប្រទេសចំនួន ១០៩ រួមទាំងធនាគារ Standard Mauritius យើងជាអ្នកណែនាំដែលជឿទុកចិត្តរបស់អ្នកហើយយើងនឹងជួយអ្នកក្នុងការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius ហើយប្រសិនបើអ្នកត្រូវការធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រ។ គណនេយ្យពីធនាគារ Standard Mauritius សំរាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកតាមរយៈពួកយើង។ ទាក់ទងមកយើងនៅថ្ងៃនេះដើម្បីដឹងបន្ថែមអំពីថ្លៃសេវាសម្រាប់ធនាគារ Standard Mauritius ថ្លៃដើមនៃគណនីប្រតិបត្តិការធនាគារនៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius ប្រាក់បញ្ញើដំបូងសម្រាប់បើកគណនីធនាគារជាមួយធនាគារ Standard Mauritius សមតុល្យអប្បបរមាសម្រាប់គណនីធនាគារជាមួយធនាគារ Standard Mauritius ថ្លៃសេវាធនាគារសម្រាប់ធនាគារ Standard Mauritius ។

ទំនាក់ទំនងអាមេរិកសព្វថ្ងៃសម្រាប់ព័ត៌មានលំអិត៖

ដេប៉ូឌីហ្សាញសម្រាប់ធនាគារ Standard Mauritius | ថ្លៃសេវាធនាគារសម្រាប់ធនាគារស្តង់ដារម៉ូរីសស ប្រាក់អប្បបរមាសម្រាប់បើកគណនីនៅធនាគារមេរីសស្វីស | កាស៊ីណូនិងថ្លៃសម្រាប់ការបើកគណនីរបស់ធនាគារកណ្តាលម៉ូរីស

របៀបបើកគណនីធនាគារនៅធនាគារម៉ូរីសសស្តង់ដា

ប្រសិនបើអ្នកចង់បើកគណនីធនាគារមួយនៅធនាគារម៉ូរីសស្តង់ដាបន្ទាប់មកអ្នកពិគ្រោះយោបល់គណនីធនាគាររបស់យើងនឹងផ្តល់ជូនអ្នកនូវព័ត៌មានដែលអ្នកត្រូវការសម្រាប់រចនាសម្ព័នថ្លៃធនាគារម៉ូរីសសឺរថ្លៃដើមការដាក់ប្រាក់បញ្ញើដំបូងសម្រាប់បើកគណនីជាមួយធនាគារម៉ូរីសសេតសមតុល្យអប្បបរមាសម្រាប់ គណនេយ្យជាមួយធនាគារម៉ូរីសសសស្តង់ការគិតថ្លៃសេវាធនាគារជាមួយធនាគារម៉ូរីសស្តង់ដា។ ភ្នាក់ងារធនាគារនិងទីប្រឹក្សាធនាគាររបស់យើងសម្រាប់ធនាគារម៉ូរីសស្តង់ដាផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មបើកគណនីធនាគារសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននៅលើគោកនៅក្នុងធនាគារម៉ូរីសស្តង់ដានិងក្រុមហ៊ុននៅឯនាយសមុទ្រក្នុងប្រទេសម៉ូរីសសិតនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មានអំពីធនាគារម៉ូរីសសិតដែលត្រូវការដូច្នេះអ្នកអាចធ្វើការសំរេចចិត្តបាន។

ដូចគ្នានេះផងដែរដោយសារតែអតិថិជនរបស់យើងនៅក្នុងធនាគារម៉ូរីសស្តង់ដានិងបណ្តាញធនាគារអន្តរជាតិសម្រាប់ប្រទេសចំនួន ១០៩ រួមទាំងធនាគារម៉ូរីសសយើងជាអ្នកណែនាំដែលជឿទុកចិត្តរបស់អ្នកហើយយើងនឹងជួយអ្នកក្នុងការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅក្នុងធនាគារម៉ូរីសស្តង់ដារហើយប្រសិនបើអ្នកត្រូវការធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រ គណនីពីធនាគារម៉ូរីសសស្តង់ដាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកតាមរយៈពួកយើង។ ទាក់ទងមកយើងនៅថ្ងៃនេះដើម្បីដឹងបន្ថែមអំពីថ្លៃសេវាសម្រាប់ធនាគារម៉ូរីសស្តង់ដាថ្លៃដើមនៃគណនីប្រតិបត្តិការធនាគារនៅ Mauritius Standard bank ការដាក់ប្រាក់ដំបូងសម្រាប់បើកគណនីធនាគារជាមួយ Mauritius Standard bank សមតុល្យអប្បបរមាសម្រាប់គណនីធនាគារជាមួយ Mauritius Standard bank ថ្លៃសេវាធនាគារសម្រាប់ Mauritius Standard bank ។

ទំនាក់ទំនងអាមេរិកសព្វថ្ងៃសម្រាប់ព័ត៌មានលំអិត៖

ដេប៉ូឌីហ្សាញសម្រាប់ធនាគារម៉ូរីសស ថ្លៃសេវាធនាគារសម្រាប់ធនាគារម៉ូរីទិសស្តង់ មីនីអេមអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសអេសសម្រាប់បើកគណនីមានចំនួនតិចនៅធនាគារម៉ូរីសសិតស្តង់ដារ កាស៊ីណូនិងកាដូសម្រាប់បើកគណនីធនាគារជាផ្លូវការម៉ូរីធីស

របៀបបើកគណនីធនាគារនៅក្នុងធនាគារម៉ូរីស

ប្រសិនបើអ្នកចង់បើកគណនីធនាគារនៅក្នុងធនាគារម៉ូរីសបន្ទាប់មកអ្នកពិគ្រោះយោបល់គណនីធនាគាររបស់យើងនឹងផ្តល់ជូនអ្នកនូវព័ត៌មានដែលអ្នកត្រូវការសម្រាប់រចនាសម្ព័នថ្លៃធនាគាររបស់ម៉ូរីសការចំណាយប្រាក់បញ្ញើដំបូងសម្រាប់ការបើកគណនីជាមួយធនាគារ Mauritius សមតុល្យអប្បបរមាសម្រាប់គណនីជាមួយ Mauritius ។ ធនាគារ, ការគិតប្រាក់តាមធនាគារជាមួយធនាគារម៉ូរីស។ ភ្នាក់ងារធនាគារនិងអ្នកពិគ្រោះយោបល់ធនាគាររបស់យើងសម្រាប់ធនាគារម៉ូរីសសឺសផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មបើកគណនីធនាគារសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននៅលើគោកនៅក្នុងធនាគារម៉ូរីសនិងក្រុមហ៊ុននៅឯនាយសមុទ្រក្នុងប្រទេសម៉ូរីសនឹងផ្តល់ជូនអ្នកនូវព័ត៌មានអំពីធនាគារម៉ូរីសដែលអ្នកត្រូវការដូច្នេះអ្នកអាចធ្វើការសំរេចចិត្តបាន។

ដោយសារតែអតិថិជនរបស់យើងនៅក្នុងធនាគារម៉ូរីសនិងបណ្តាញធនាគារអន្តរជាតិសម្រាប់ប្រទេសចំនួន ១០៩ រួមទាំងធនាគារម៉ូរីសយើងជាអ្នកណែនាំគួរឱ្យទុកចិត្តរបស់អ្នកហើយយើងនឹងជួយអ្នកក្នុងការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅក្នុងធនាគារម៉ូរីសហើយប្រសិនបើអ្នកត្រូវការគណនីធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រពីម៉ូរីសផងដែរ។ ធនាគារសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកតាមរយៈពួកយើង។ ទាក់ទងមកយើងនៅថ្ងៃនេះដើម្បីដឹងបន្ថែមអំពីថ្លៃសេវាសម្រាប់ធនាគារ Mauritius ថ្លៃដើមនៃគណនីប្រតិបត្តិការធនាគារនៅក្នុងធនាគារ Mauritius ប្រាក់បញ្ញើដំបូងសម្រាប់បើកគណនីធនាគារជាមួយធនាគារ Mauritius សមតុល្យអប្បបរមាសម្រាប់គណនីធនាគារជាមួយធនាគារ Mauritius ថ្លៃសេវាធនាគារសម្រាប់ Mauritius ។

ទំនាក់ទំនងអាមេរិកសព្វថ្ងៃសម្រាប់ព័ត៌មានលំអិត៖

ដេប៉ូឌីជីថលសំរាប់ធនាគារម៉ូរីសស ប្រាក់កំចីសំរាប់ធនាគារម៉ូរីសស ប្រាក់អប្បបរមាសម្រាប់បើកគណនីនៅធនាគារម៉ូរីសស កេសនិងថ្លៃសម្រាប់ការបើកគណនីរបស់ធនាគារនៅប្រទេសម៉ូរីស

វិធីបើកគណនីធនាគារនៅអេសប៊ី

ប្រសិនបើអ្នកចង់បើកគណនីធនាគារនៅអេសប៊ីបន្ទាប់មកអ្នកពិគ្រោះយោបល់គណនីធនាគាររបស់យើងនឹងផ្តល់ជូនអ្នកនូវព័ត៌មានដែលអ្នកត្រូវការសម្រាប់រចនាសម្ពន្ធ័ថ្លៃសេវាអេសអេសភីថ្លៃការដាក់ប្រាក់ដំបូងសម្រាប់ការបើកគណនីជាមួយអេសប៊ីតុល្យភាពអប្បបរមាសម្រាប់គណនីជាមួយអេសប៊ីការគិតថ្លៃធនាគារ ជាមួយអេសអេស។ ភ្នាក់ងារធនាគារនិងអ្នកពិគ្រោះយោបល់ធនាគាររបស់យើងសម្រាប់អេសប៊ីផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មបើកគណនីធនាគារសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននៅតាមឆ្នេរសមុទ្រក្នុងអេសប៊ីនិងក្រុមហ៊ុននៅឯនាយសមុទ្រអេសប៊ីនឹងផ្តល់ជូននូវព័ត៌មានអេសប៊ីដែលចាំបាច់ដូច្នេះអ្នកអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានព័ត៌មាន។

ដូចគ្នានេះផងដែរដោយសារតែអតិថិជនដ៏ច្រើនរបស់យើងនៅក្នុងអេសប៊ីនិងបណ្តាញធនាគារអន្តរជាតិសម្រាប់ ១០៩ ប្រទេសរួមទាំងអេសប៊ីយើងជាអ្នកណែនាំដ៏គួរឱ្យទុកចិត្តរបស់អ្នកហើយយើងនឹងជួយអ្នកក្នុងការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅក្នុងអេសប៊ីហើយប្រសិនបើអ្នកត្រូវការគណនីធនាគារនៅឯនាយសមុទ្រពីអេសប៊ីសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក តាមរយៈពួកយើង។ ទាក់ទងមកយើងនៅថ្ងៃនេះដើម្បីដឹងបន្ថែមអំពីថ្លៃសេវាសម្រាប់អេសប៊ីការចំណាយលើគណនីធនាគារប្រតិបត្តិការនៅអេសប៊ីដាក់ប្រាក់បញ្ញើដំបូងសម្រាប់ការបើកគណនីធនាគារជាមួយអេសប៊ីសមតុល្យអប្បបរមាសម្រាប់គណនីធនាគារជាមួយអេសប៊ីការគិតថ្លៃធនាគារសម្រាប់អេសប៊ី។

ទំនាក់ទំនងអាមេរិកសព្វថ្ងៃសម្រាប់ព័ត៌មានលំអិត៖

ដេប៉ូឌីហ្សាញសំរាប់អេសប៊ី | ថ្លៃសេវាធនាគារសម្រាប់អេសប៊ី | ប្រាក់អប្បបរមាសម្រាប់បើកគណនីនៅធនាគារអេសប៊ី | កេសនិងថ្លៃសម្រាប់ការបើកគណនីប៊ីប៊ី

ទាក់ទងមកយើងនៅថ្ងៃនេះដើម្បីដឹងបន្ថែមអំពីថ្លៃសេវាសម្រាប់ធនាគារ Standard Mauritius Limited ការចំណាយលើគណនីប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារ Standard Bank Mauritius Limited ការដាក់ប្រាក់ដំបូងសម្រាប់ការបើកគណនីធនាគារជាមួយធនាគារ Standard Mauritius Limited សមតុល្យអប្បបរមាសម្រាប់គណនីធនាគារជាមួយធនាគារ Standard Mauritius Limited ការគិតថ្លៃធនាគារ សម្រាប់ធនាគារ Standard Mauritius លីមីតធីត។

សេវាកម្មធនាគារជាមួយធនាគារ Standard Mauritius លីមីតធីតសម្រាប់ជនបរទេសនិងជនបរទេស

យើងផ្តល់ការគាំទ្រពិសេសដល់ជនបរទេសនិងជនបរទេសសម្រាប់ការបើកគណនីធនាគារនៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius Limited រួមទាំងការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅក្នុង Standard Bank Mauritius Limited ។ ប្រសិនបើអ្នកជាជនបរទេសហើយចង់បើកគណនីធនាគារមួយនៅក្នុងធនាគារស្តង់ដារម៉ូរីសលីមីតធីតនោះអ្នកស្ថិតនៅកន្លែងត្រឹមត្រូវ!

ការបើកគណនីធនាគារសម្រាប់អនិវាសនជននៅម៉ូស្តារម៉ូរីសសិតលីមីតធីតនិងការបើកគណនីធនាគារសម្រាប់ជនបរទេសនៅធនាគារស្តារីសម៉ូរីសលីមីតធីត។

សេវាកម្មរបស់យើងសម្រាប់ជនបរទេសរួមបញ្ចូលទាំងការបើកគណនីធនាគារនៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius Limited និងការបើកគណនីធនាគារសម្រាប់ជនបរទេសនិងមិនមែនជានិវាសនជននៅ Standard Bank Mauritius លីមីតធីតដែលរាប់បញ្ចូលទាំងការបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនជាជនបរទេសនៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius Limited ក៏ដូចជាអាជីវកម្មផងដែរ។ ការបើកគណនីធនាគារក្នុងនាមជាជនបរទេសនៅធនាគារ Standard Mauritius Limited ឬគណនីចរន្ត។

ប្រសិនបើអ្នកជាជនបរទេស / ជនបរទេសដែលកំពុងស្វែងរកការបើកគណនីធនាគារនៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius Limited ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅសូមចុះឈ្មោះគណនីធនាគារជាជនបរទេសនៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius Limited ចាប់ផ្តើមគណនីធនាគារជាជនបរទេសនៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius Limited ។ គណនីធនាគារជាជនបរទេសនៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius Limited បើកគណនីធនាគារក្នុងនាមជាជនបរទេសនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Standard Bank Mauritius លីមីតធីតដាក់ពាក្យសុំគណនីធនាគារក្នុងនាមជាជនបរទេសនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Standard Bank Mauritius Limited និងការចុះឈ្មោះគណនីធនាគារក្នុងនាមជាជនបរទេសនៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius Limited តាមរយៈរបស់យើង។ បើកគណនីធនាគារភ្លាមៗតាមអ៊ិនធរណេតសម្រាប់ជនបរទេសនៅក្នុងធនាគារ Standard Bank Mauritius Limited យើងប្រហែលជាអាចជួយអ្នកបាន។

សេវាកម្មធនាគារជាមួយម៉ូរីស្ទ័រឆាតទ្រីសម្រាប់ជនបរទេសនិងជនបរទេស

យើងផ្តល់ការគាំទ្រពិសេសសម្រាប់ជនបរទេសនិងជនបរទេសសម្រាប់ការបើកគណនីធនាគារនៅស្តង់ដាឆាតឆាតម៉ូរីសរួមទាំងការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅក្នុងស្តង់ដាឆាតឆាតម៉ូរីស។ ប្រសិនបើអ្នកជាជនបរទេសហើយចង់បើកគណនីធនាគារនៅស្តង់ដាឆាតឆាតម៉ូរីសបន្ទាប់មកអ្នកស្ថិតនៅកន្លែងត្រឹមត្រូវ!

ការបើកគណនីធនាគារសម្រាប់អនិវាសនជននៅស្តង់ដាឆាតឆាតម៉ូរីសសនិងការបើកគណនីធនាគារសម្រាប់ជនបរទេសនៅស្ត្រេសឆាតមេរីស។

សេវាកម្មរបស់យើងសម្រាប់ជនបរទេសរាប់បញ្ចូលទាំងការបើកគណនីធនាគារនៅក្នុងស្តង់ដាឆាតឆាតម៉ូរីសសនិងការបើកគណនីធនាគារសម្រាប់ជនបរទេសនិងមិនមែនជាជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងស្តង់ដាឆាតឆាតម៉ូរីសដែលរួមបញ្ចូលទាំងការបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនជាជនបរទេសនៅក្នុងស្តង់ដាឆាតឆាតម៉ូរីសក៏ដូចជាការបើកគណនីធនាគារអាជីវកម្មក៏ដូចជាការបើកគណនីធនាគារអាជីវកម្ម។ ក្នុងនាមជាជនបរទេសនៅក្នុងស្តង់ដាឆាតឆាតម៉ូរីសសឬគណនីចរន្ត។

ប្រសិនបើអ្នកជាជនបរទេស / ជនបរទេសដែលកំពុងស្វែងរកការបើកគណនីធនាគារនៅក្នុងស្តង់ដាឆាតឆាតម៉ូរីសសដែលត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅសូមចុះឈ្មោះគណនីធនាគារជាជនបរទេសនៅក្នុងស្តង់ដាឆាតឆាតម៉ូរីសចាប់ផ្តើមគណនីធនាគារជាជនបរទេសនៅក្នុងស្តង់ដាឆាតឆាតម៉ូរីសបង្កើតគណនីធនាគារជា ជនជាតិបរទេសម្នាក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Standard Chartered Mauritius បើកគណនីធនាគារក្នុងនាមជាជនបរទេសនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Standard Chartered Mauritius ដាក់ពាក្យសុំគណនីធនាគារក្នុងនាមជាជនបរទេសនៅ Standard Standard-Mauritius និងការចុះឈ្មោះគណនីធនាគារក្នុងនាមជាជនបរទេសនៅក្នុង Standard Chartered Mauritius តាមរយៈការបើកគណនីធនាគារភ្លាមៗតាមអ៊ិនធរណេត។ ជនបរទេសនៅស្តង់ដារឌឺរម៉ូរីសយើងប្រហែលជាអាចជួយអ្នកបាន។

សេវាកម្មធនាគារជាមួយធនាគារម៉ូរីស្តាសសម្រាប់ជនបរទេសនិងជនបរទេស

យើងផ្តល់ការគាំទ្រពិសេសដល់ជនបរទេសនិងជនបរទេសសម្រាប់ការបើកគណនីធនាគារនៅក្នុងធនាគារ Standard Chartered Bank Mauritius រួមទាំងការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅក្នុងធនាគារ Standard Maurial Mauritius ។ ប្រសិនបើអ្នកជាជនបរទេសហើយចង់បើកគណនីធនាគារមួយនៅក្នុងធនាគារស្តារឆាតទ្រីស៊្រីបន្ទាប់មកអ្នកស្ថិតនៅកន្លែងត្រឹមត្រូវ!

ការបើកគណនីធនាគារសម្រាប់ប្រជាជនមិនមែននៅក្នុងធនាគារស្តារឆាតទ្រីសឺរនិងបើកគណនីធនាគារសម្រាប់ជនបរទេសនៅធនាគារម៉ូរីសស្តារ។

សេវាកម្មរបស់យើងសម្រាប់ជនបរទេសរួមបញ្ចូលទាំងការបើកគណនីធនាគារនៅក្នុងធនាគារស្តារឆាតមេរីសនិងការបើកគណនីធនាគារសម្រាប់ជនបរទេសនិងមិនមែនជាអ្នករស់នៅក្នុងធនាគារស្តារឆាតទឺរដែលរួមបញ្ចូលទាំងការបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងនាមជាជនបរទេសនៅក្នុងធនាគារស្តារឆាតទើរម៉ូរីសក៏ដូចជាអាជីវកម្មផងដែរ។ ការបើកគណនីធនាគារក្នុងនាមជាជនបរទេសនៅក្នុងធនាគារស្តារឆាតឆាតរឺក៏គណនីចរន្ត។

ប្រសិនបើអ្នកជាជនជាតិបរទេស / ជនបរទេសដែលកំពុងស្វែងរកការបើកគណនីធនាគារនៅក្នុងធនាគារ Standard Chartered Mauritius ដែលត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយសូមចុះឈ្មោះគណនីធនាគារជាជនបរទេសនៅក្នុងធនាគារ Standard Chartered Mauritius ចាប់ផ្តើមគណនីធនាគារជាជនបរទេសនៅក្នុងធនាគារ Standard Chartered Mauritius ។ គណនីធនាគារជាជនបរទេសនៅក្នុងធនាគារ Standard Chartered Mauritius បើកគណនីធនាគារក្នុងនាមជាជនបរទេសនៅក្នុងធនាគារ Standard Chartered Mauritius ដាក់ពាក្យសុំគណនីធនាគារក្នុងនាមជាជនបរទេសនៅក្នុងធនាគារ Standard Maurius និងការចុះឈ្មោះគណនីធនាគារក្នុងនាមជាជនបរទេសនៅក្នុងធនាគារ Standard Chartered Mauritius តាមរយៈរបស់យើង ការបើកគណនីធនាគារភ្លាមៗតាមអ៊ិនធរណេតសម្រាប់ជនបរទេសនៅធនាគារម៉ូរីសស្ទឺរយើងប្រហែលជាអាចជួយអ្នកបាន។

សេវាកម្មធនាគារជាមួយម៉ូរីធីសស្តង់ដាឆាតសម្រាប់ជនបរទេសនិងជនបរទេស

យើងផ្តល់ការគាំទ្រពិសេសដល់ជនបរទេសនិងជនបរទេសសម្រាប់ការបើកគណនីធនាគារនៅម៉ូរីសសឺរឆាតទឺររួមទាំងការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មក្នុងម៉ូរីសស្តារឆាត។ ប្រសិនបើអ្នកជាជនបរទេសហើយចង់បើកគណនីធនាគារនៅម៉ូរីសស្តារឆាតទើរបន្ទាប់មកអ្នកស្ថិតនៅកន្លែងត្រឹមត្រូវ!

ការបើកគណនីធនាគារសម្រាប់អនិវាសនជននៅ Mauritius Standard Chartered និងការបើកគណនីធនាគារសម្រាប់ជនបរទេសនៅ Mauritius Standard Chartered ។

សេវាកម្មរបស់យើងសម្រាប់ជនបរទេសរួមបញ្ចូលទាំងការបើកគណនីធនាគារនៅប្រទេសម៉ូរីសស្តង់ដាឆាតទើរនិងការបើកគណនីធនាគារសម្រាប់ជនបរទេសនិងមិនមែនជាជនអន្តោប្រវេសន៍នៅម៉ូរីសសឺឆាតដែលរួមបញ្ចូលទាំងការបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនជាជនបរទេសនៅម៉ូរីសស្តាត្រាឆាតនិងការបើកគណនីធុរកិច្ចក៏ដូចជាការបើកគណនីធនាគារអាជីវកម្ម។ ក្នុងនាមជាជនបរទេសម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសម៉ូរីសស្តង់ដារឆាតឬគណនីចរន្ត។

ប្រសិនបើអ្នកជាជនបរទេស / ជនបរទេសដែលកំពុងស្វែងរកការបើកគណនីធនាគារនៅប្រទេសម៉ូរីសស្តារឆាតទើរដែលត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយសូមចុះឈ្មោះគណនីធនាគារជាជនបរទេសនៅម៉ូរីសស្តង់ដារឆាតសូមចាប់ផ្តើមគណនីធនាគារជាជនបរទេសនៅក្នុងម៉ូរីសសឆាតស្ទ្រីតបង្កើតគណនីធនាគារដូច ជនបរទេសម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសម៉ូរីសស្តង់ដាឆាតទើរបើកគណនីធនាគារក្នុងនាមជាជនបរទេសនៅម៉ូរីសស្តង់ដាឆាតទើរ៍ដាក់ពាក្យសុំគណនីធនាគារក្នុងនាមជាជនបរទេសនៅម៉ូរីសស្តង់ដាឆាតនិងចុះឈ្មោះគណនីធនាគារក្នុងនាមជាជនបរទេសនៅម៉ូរីសស្តង់ដារឆាតតាមរយៈការបើកគណនីធនាគារភ្លាមៗតាមអ៊ិនធរណេត។ ជនបរទេសនៅម៉ូរីសស្តង់ដាឆាតទើរយើងប្រហែលជាអាចជួយអ្នកបាន។

សេវាកម្មធនាគារជាមួយធនាគារម៉ូរីសស្តង់ដារឆាតសម្រាប់ជនបរទេសនិងជនបរទេស

យើងផ្តល់ការគាំទ្រពិសេសដល់ជនបរទេសនិងជនបរទេសសម្រាប់ការបើកគណនីធនាគារនៅក្នុងធនាគារម៉ូរីសស្តង់ដាឆាតទើររួមទាំងការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅក្នុងធនាគារម៉ូរីសស្តង់ដាឆាតទ្រី។ ប្រសិនបើអ្នកជាជនបរទេសហើយចង់បើកគណនីធនាគារមួយនៅក្នុងធនាគារម៉ូរីសស្តង់ដារឆាតរីសនោះអ្នកស្ថិតនៅកន្លែងត្រឹមត្រូវ!

ការបើកគណនីធនាគារសម្រាប់ប្រជាជនមិនមែននៅក្នុងធនាគារម៉ូរីសស្តង់ដាឆាតទើរនិងគណនីធនាគារបើកសម្រាប់ជនបរទេសនៅក្នុងធនាគារម៉ូរីសស្តង់ដាឆាតទ្រី។

សេវាកម្មរបស់យើងសម្រាប់ជនបរទេសរួមបញ្ចូលទាំងការបើកគណនីធនាគារនៅក្នុងធនាគារម៉ូរីសស្តង់ដាឆាតទើរនិងគណនីធនាគារសម្រាប់ជនបរទេសនិងមិនមែនជាជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងធនាគារម៉ូរីសសឆាត Standard Chartered ដែលរួមបញ្ចូលទាំងការបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនជាជនបរទេសនៅក្នុងធនាគារម៉ូរីសស្តារឆាតនិងអាជីវកម្មផងដែរ។ ការបើកគណនីធនាគារក្នុងនាមជាជនបរទេសនៅធនាគារម៉ូរីសស្តង់ដាឆាតទើរឬជាគណនីចរន្ត។

ប្រសិនបើអ្នកជាជនជាតិបរទេស / ជនបរទេសដែលកំពុងស្វែងរកការបើកគណនីធនាគារនៅក្នុងធនាគារម៉ូរីសសឆាតទ្រីសឺរដែលត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយសូមចុះឈ្មោះគណនីធនាគារជាជនបរទេសនៅក្នុងធនាគារម៉ូរីសស្តង់ដាឆាតទើរចាប់ផ្តើមគណនីធនាគារដែលជាជនបរទេសនៅធនាគារម៉ូរីសសិតឆាតទឺររៀបចំ។ គណនីធនាគារជាជនបរទេសនៅក្នុងធនាគារម៉ូរីសស្តង់ដាឆាតទើរបើកគណនីធនាគារក្នុងនាមជាជនបរទេសនៅក្នុងធនាគារម៉ូរីសស្តង់ដាឆាតសូមដាក់ពាក្យសុំគណនីធនាគារក្នុងនាមជាជនបរទេសម្នាក់នៅក្នុងធនាគារម៉ូរីសស្តង់ដាឆាតទឺរនិងការចុះឈ្មោះគណនីធនាគារក្នុងនាមជាជនបរទេសម្នាក់នៅក្នុងធនាគារម៉ូរីសស្តង់ដារឆាតតាមរយៈធនាគាររបស់យើង។ បើកគណនីធនាគារភ្លាមៗតាមអ៊ិនធរណេតសម្រាប់ជនបរទេសម្នាក់នៅក្នុងធនាគារម៉ូរីសស្តង់ដាឆាតទើរយើងប្រហែលជាអាចជួយអ្នកបាន។

សេវាកម្មធនាគារជាមួយធនាគារស្តង់ដារម៉ូរីសសម្រាប់ជនបរទេសនិងជនបរទេស

យើងផ្តល់ការគាំទ្រពិសេសដល់ជនបរទេសនិងជនបរទេសសម្រាប់ការបើកគណនីធនាគារនៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius រួមទាំងការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius ។ ប្រសិនបើអ្នកជាជនបរទេសហើយចង់បើកគណនីធនាគារនៅធនាគារ Standard Mauritius នោះអ្នកនឹងនៅកន្លែងដែលត្រឹមត្រូវ!

ការបើកគណនីធនាគារសម្រាប់ប្រជាជនមិនមែននៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius និងការបើកគណនីធនាគារសម្រាប់ជនបរទេសនៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius ។

សេវាកម្មរបស់យើងសម្រាប់ជនបរទេសរួមបញ្ចូលទាំងការបើកគណនីធនាគារនៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius និងការបើកគណនីធនាគារសម្រាប់ជនបរទេសនិងអ្នកមិនមែននៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius ដែលរួមបញ្ចូលទាំងការបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនជាជនបរទេសនៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius ក៏ដូចជាការបើកគណនីធនាគារអាជីវកម្ម។ ជាជនបរទេសនៅធនាគារ Standard Mauritius ឬគណនីចរន្ត។

ប្រសិនបើអ្នកជាជនបរទេស / ជនបរទេសដែលកំពុងស្វែងរកការបើកគណនីធនាគារនៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅសូមចុះឈ្មោះគណនីធនាគារជាជនបរទេសនៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius ចាប់ផ្តើមគណនីធនាគារជាជនបរទេសនៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius រៀបចំគណនីធនាគារដូច ជនបរទេសនៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius បើកគណនីធនាគារក្នុងនាមជាជនបរទេសនៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius ដាក់ពាក្យសុំគណនីធនាគារក្នុងនាមជាជនបរទេសនៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius និងការចុះឈ្មោះគណនីធនាគារជាជនបរទេសនៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius តាមរយៈគណនីធនាគារភ្លាមៗរបស់យើងបើកតាមអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់ ជនបរទេសនៅធនាគារ Standard Mauritius យើងប្រហែលជាអាចជួយអ្នកបាន។

សេវាកម្មធនាគារជាមួយធនាគារម៉ូរីសសស្តង់ដាសម្រាប់ជនបរទេសនិងជនបរទេស

យើងផ្តល់ការគាំទ្រពិសេសដល់ជនបរទេសនិងជនបរទេសសម្រាប់ការបើកគណនីធនាគារនៅក្នុងធនាគារម៉ូរីសសិតរួមទាំងការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅក្នុងធនាគារម៉ូរីសស។ ប្រសិនបើអ្នកជាជនបរទេសហើយចង់បើកគណនីធនាគារនៅក្នុងធនាគារម៉ូរីសស្តង់ដារបន្ទាប់មកអ្នកស្ថិតនៅកន្លែងត្រឹមត្រូវ!

ការបើកគណនីធនាគារសម្រាប់ប្រជាជនមិនមែននៅក្នុងធនាគារម៉ូរីសស្តង់ដានិងការបើកគណនីធនាគារសម្រាប់ជនបរទេសនៅក្នុងធនាគារម៉ូរីសស។

សេវាកម្មរបស់យើងសម្រាប់ជនបរទេសរួមបញ្ចូលទាំងការបើកគណនីធនាគារនៅប្រទេសម៉ូរីសស្តង់ដានិងការបើកគណនីធនាគារសម្រាប់ជនបរទេសនិងអ្នកមិនមែននៅក្នុងធនាគារម៉ូរីសដែលរួមបញ្ចូលទាំងការបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនជាជនបរទេសនៅក្នុងធនាគារម៉ូរីសក៏ដូចជាការបើកគណនីធនាគារអាជីវកម្ម។ ក្នុងនាមជាជនបរទេសម្នាក់នៅក្នុងធនាគារម៉ូរីសសសឬគណនីចរន្ត។

ប្រសិនបើអ្នកជាជនបរទេស / ជនបរទេសដែលកំពុងស្វែងរកការបើកគណនីធនាគារនៅក្នុងធនាគារម៉ូរីសសិតដែលត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅសូមចុះឈ្មោះគណនីធនាគារជាជនបរទេសនៅក្នុងធនាគារម៉ូរីសស្តង់ដារចាប់ផ្តើមគណនីធនាគារជាជនបរទេសនៅក្នុងធនាគារម៉ូរីសស្តង់ដាររៀបចំគណនីធនាគារដូច ជនបរទេសនៅក្នុងធនាគារម៉ូរីសស្តង់ដារបើកគណនីធនាគារក្នុងនាមជាជនបរទេសនៅក្នុងធនាគារម៉ូរីសស្តង់ដាដាក់ពាក្យសុំគណនីធនាគារក្នុងនាមជាជនបរទេសនៅក្នុងធនាគារម៉ូរីសស្តង់ដានិងការចុះឈ្មោះគណនីធនាគារជាជនបរទេសនៅធនាគារម៉ូរីសស្តង់ដារតាមរយៈគណនីធនាគារភ្លាមៗរបស់យើងបើកតាមអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់ ជនបរទេសនៅធនាគារម៉ូរីសសយើងប្រហែលជាអាចជួយអ្នកបាន។

សេវាកម្មធនាគារជាមួយធនាគារម៉ូរីសសម្រាប់ជនបរទេសនិងជនបរទេស

យើងផ្តល់ការគាំទ្រពិសេសសម្រាប់ជនបរទេសនិងជនបរទេសសម្រាប់ការបើកគណនីធនាគារនៅក្នុងធនាគារម៉ូរីសរួមទាំងការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅក្នុងធនាគារម៉ូរីស។ ប្រសិនបើអ្នកជាជនបរទេសហើយចង់បើកគណនីធនាគារនៅក្នុងធនាគារម៉ូរីសបន្ទាប់មកអ្នកស្ថិតនៅកន្លែងដែលត្រឹមត្រូវ!

ការបើកគណនីធនាគារសម្រាប់ប្រជាជនមិនមែននៅក្នុងធនាគារ Mauritius និងការបើកគណនីធនាគារសម្រាប់ជនបរទេសនៅក្នុងធនាគារ Mauritius ។

សេវាកម្មរបស់យើងសម្រាប់ជនបរទេសរួមបញ្ចូលទាំងការបើកគណនីធនាគារនៅក្នុងប្រទេសម៉ូរីសនិងការបើកគណនីធនាគារសម្រាប់ជនបរទេសនិងអ្នកមិនមែននៅក្នុងធនាគារម៉ូរីសដែលរួមបញ្ចូលទាំងការបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនជាជនបរទេសនៅក្នុងធនាគារម៉ូរីសក៏ដូចជាការបើកគណនីធនាគារអាជីវកម្មជាជនបរទេស។ នៅក្នុងធនាគារម៉ូរីសឬគណនីបច្ចុប្បន្ន។

ប្រសិនបើអ្នកជាជនបរទេស / ជនបរទេសដែលកំពុងស្វែងរកការបើកគណនីធនាគារនៅក្នុងធនាគារម៉ូរីសដែលត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយផងដែរនោះត្រូវចុះឈ្មោះគណនីធនាគារជាជនបរទេសនៅក្នុងធនាគារម៉ូរីសចាប់ផ្តើមគណនីធនាគារជាជនបរទេសនៅក្នុងធនាគារ Mauritius រៀបចំគណនីធនាគារជាជនបរទេស ធនាគារម៉ូរីសបើកគណនីធនាគារក្នុងនាមជាជនបរទេសនៅក្នុងធនាគារម៉ូរីសសស្នើសុំដាក់ពាក្យសុំគណនីជាជនបរទេសនៅក្នុងធនាគារម៉ូរីសហើយការចុះឈ្មោះគណនីធនាគារជាជនបរទេសនៅក្នុងធនាគារម៉ូរីសតាមរយៈការបើកគណនីធនាគារភ្លាមៗតាមអ៊ិនធរណេតសម្រាប់ជនបរទេសនៅក្នុងធនាគារម៉ូរីស។ អាចជួយអ្នក។

សេវាកម្មធនាគារជាមួយអេសប៊ីសំរាប់ជនបរទេសនិងជនបរទេស

យើងផ្តល់ការគាំទ្រពិសេសដល់ជនបរទេសនិងជនបរទេសសម្រាប់ការបើកគណនីធនាគារនៅអេសប៊ីរួមទាំងការបើកគណនីធនាគារសាជីវកម្មនៅក្នុងអេសប៊ី។ ប្រសិនបើអ្នកជាជនបរទេសហើយចង់បើកគណនីធនាគារនៅអេសប៊ីបន្ទាប់មកអ្នកស្ថិតនៅកន្លែងត្រឹមត្រូវ!

ការបើកគណនីធនាគារសម្រាប់អនិវាសនជននៅអេសប៊ីនិងការបើកគណនីធនាគារសម្រាប់ជនបរទេសនៅអេសប៊ី។

សេវាកម្មរបស់យើងសម្រាប់ជនបរទេសរួមបញ្ចូលទាំងការបើកគណនីធនាគារនៅអេសប៊ីនិងការបើកគណនីធនាគារសម្រាប់ជនបរទេសនិងមិនមែនជាអ្នកស្នាក់នៅក្នុងអេសប៊ីដែលរួមមានការបើកគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនជាជនបរទេសនៅអេសប៊ីក៏ដូចជាការបើកគណនីធនាគារអាជីវកម្មជាជនបរទេសនៅអេសប៊ីឬ គណនីបច្ចុប្បន្ន។

ប្រសិនបើអ្នកជាជនបរទេស / ជនបរទេសដែលកំពុងស្វែងរកការបើកគណនីធនាគារនៅអេសប៊ីដែលត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយសូមចុះឈ្មោះគណនីធនាគារជាជនបរទេសនៅអេសប៊ីចាប់ផ្តើមគណនីធនាគារជាជនបរទេសនៅអេសប៊ីរៀបចំគណនីធនាគារជាជនបរទេសនៅអេសប៊ីបើក គណនីធនាគារក្នុងនាមជាជនបរទេសនៅអេសប៊ីដាក់ពាក្យសុំគណនីជាជនបរទេសនៅអេសប៊ីនិងការចុះឈ្មោះគណនីធនាគារជាជនបរទេសនៅអេសប៊ីតាមរយៈការបើកគណនីធនាគារភ្លាមៗតាមអ៊ិនធរណេតសម្រាប់ជនបរទេសនៅអេសប៊ីយើងប្រហែលជាអាចជួយអ្នកបាន។

សេវាកម្មបើកគណនីធនាគារល្អបំផុតនៅធនាគារ Standard Mauritius លីមីតធីតសម្រាប់ជនបរទេស | អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ក្នុងការបើកគណនីធនាគារល្អបំផុតនៅក្នុងធនាគារ Standard Mauritius Limited សម្រាប់ជនបរទេស | ភ្នាក់ងារបើកគណនីធនាគារល្អបំផុតនៅធនាគារ Standard Mauritius លីមីតធីតសម្រាប់ជនបរទេស | គណនេយ្យករបើកគណនីល្អបំផុតនៅធនាគារ Standard Bank Mauritius Limited សម្រាប់ជនបរទេស

សំណួរដែលត្រូវបានសួរជាញឹកញាប់ - ធនាគារស្តង់ដារម៉ូរីសសិតលីមីតធីត