ចូលទៅគណនីផ្ទាល់ខ្លួន

ភ្លេចពាក្យសំងាត់​? អ្នកប្រើប្រាស់​ថ្មី ? ចុះឈ្មោះ

គណនីផ្ទាល់ខ្លួន

ចូលគណនីអាជីវកម្ម

ភ្លេចពាក្យសំងាត់​? អ្នកប្រើប្រាស់​ថ្មី ? ចុះឈ្មោះ

គណនីជំនួញ
🔍
Forex License Bahamas, get Forex License Bahamas, obtain Forex License Bahamas, obtaining Forex License Bahamas

អាជ្ញាប័ណ្ណ Forex នៅ Bahamas - ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex ពី Bahamas ។

ប្រសិនបើអ្នកចង់ដាក់ពាក្យសុំអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex សម្រាប់ Bahamas ដូច្នេះសេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណដែលមានបទពិសោធនិងមានតំលៃសមរម្យសម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណ Forex របស់ Bahamas ត្រូវបានរៀបចំសម្រាប់អ្នក។

ទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម៖

 • ●ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex Bahamas ។
 • ●ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex Bahamas ។
 • ●ការដាក់ពាក្យសុំអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex Bahamas ។
 • fees កម្រៃអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex Bahamas ។
 • License ថ្លៃអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex ដែលបាហាម៉ាស។
 • ●អាជ្ញាប័ណ្ណទទួលបានសេវាកម្មសម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណ Forex នៅបាហាម៉ាស។
 • Consult អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ល្អបំផុតសំរាប់អាជា្ញប័ណ្ណ Forex ។
 • firms ក្រុមហ៊ុនច្បាប់ល្អបំផុតសម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណ Forex Bahamas ។
 • ●មេធាវីល្អបំផុតសម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណ Forex Bahamas ។
ត្រូវដឹង

យើងផ្តល់ជំនួយសម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណ Forex សម្រាប់ Bahamas ដែលជួយឱ្យទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex សម្រាប់ Bahamas ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex សម្រាប់ Bahamas ដាក់ពាក្យសុំអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex សម្រាប់ Bahamas ដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex សម្រាប់ Bahamas ដែលជួយក្នុងការទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex សម្រាប់ Bahamas ដែលបានផ្តល់ឱ្យ ដោយមានការគាំទ្រពីក្រុមទីប្រឹក្សាអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex សម្រាប់ Bahamas, ទីប្រឹក្សាអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex សម្រាប់ Bahamas, មេធាវីអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex សម្រាប់ Bahamas បានផ្តល់តាមរយៈសេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex របស់យើងសម្រាប់ Bahamas ដោយមានការគាំទ្រពីក្រុមហ៊ុនច្បាប់របស់យើងសម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណ Forex សម្រាប់ Bahamas យើងក៏ផ្តល់ព័ត៌មានសម្រាប់ថ្លៃអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex ផងដែរ។ សម្រាប់ Bahamas ថ្លៃសេវាអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex សម្រាប់ Bahamas រួមទាំងថ្លៃដើមសម្រាប់ដំណើរការអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex នៅ Bahamas និងនីតិវិធីដើម្បីទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex សម្រាប់ Bahamas ជាមុន។

We also provide information for Forex License for Bahamas, how to get Forex License for Bahamas, also known as, how to obtain Forex License for Bahamas, apply for Forex License for Bahamas, obtaining Forex License for Bahamas, Forex License consultants for Bahamas, Forex License advisors for Bahamas, Forex License lawyers for Bahamas, Forex License services for Bahamas, law firm for Forex License for Bahamas, Forex License costs for Bahamas, Forex License fees for Bahamas, cost for process of Forex License in Bahamas, procedure to obtain Forex License for Bahamas, Forex license for Bahamas, how to get Forex license for Bahamas, also known as, how to obtain Forex license for Bahamas, apply for Forex license for Bahamas, obtaining Forex license for Bahamas, Forex license consultants for Bahamas, Forex license advisors for Bahamas, Forex license lawyers for Bahamas, Forex license services for Bahamas, law firm for Forex license for Bahamas, Forex license costs for Bahamas, Forex license fees for Bahamas, cost for process of Forex license in Bahamas, procedure to obtain Forex license for Bahamas , Securities Dealers License for Bahamas, how to get Securities Dealers License for Bahamas, also known as, how to obtain Securities Dealers License for Bahamas, apply for Securities Dealers License for Bahamas, obtaining Securities Dealers License for Bahamas, Securities Dealers License consultants for Bahamas, Securities Dealers License advisors for Bahamas, Securities Dealers License lawyers for Bahamas, Securities Dealers License services for Bahamas, law firm for Securities Dealers License for Bahamas, Securities Dealers License costs for Bahamas, Securities Dealers License fees for Bahamas, cost for process of Securities Dealers License in Bahamas, procedure to obtain Securities Dealers License for Bahamas , Forex Brokerage License for Bahamas, how to get Forex Brokerage License for Bahamas, also known as, how to obtain Forex Brokerage License for Bahamas, apply for Forex Brokerage License for Bahamas, obtaining Forex Brokerage License for Bahamas, Forex Brokerage License consultants for Bahamas, Forex Brokerage License advisors for Bahamas, Forex Brokerage License lawyers for Bahamas, Forex Brokerage License services for Bahamas, law firm for Forex Brokerage License for Bahamas, Forex Brokerage License costs for Bahamas, Forex Brokerage License fees for Bahamas, cost for process of Forex Brokerage License in Bahamas, procedure to obtain Forex Brokerage License for Bahamas , Forex exchange License for Bahamas, how to get Forex exchange License for Bahamas, also known as, how to obtain Forex exchange License for Bahamas, apply for Forex exchange License for Bahamas, obtaining Forex exchange License for Bahamas, Forex exchange License consultants for Bahamas, Forex exchange License advisors for Bahamas, Forex exchange License lawyers for Bahamas, Forex exchange License services for Bahamas, law firm for Forex exchange License for Bahamas, Forex exchange License costs for Bahamas, Forex exchange License fees for Bahamas, cost for process of Forex exchange License in Bahamas, procedure to obtain Forex exchange License for Bahamas , Forex Broker license for Bahamas, how to get Forex Broker license for Bahamas, also known as, how to obtain Forex Broker license for Bahamas, apply for Forex Broker license for Bahamas, obtaining Forex Broker license for Bahamas, Forex Broker license consultants for Bahamas, Forex Broker license advisors for Bahamas, Forex Broker license lawyers for Bahamas, Forex Broker license services for Bahamas, law firm for Forex Broker license for Bahamas, Forex Broker license costs for Bahamas, Forex Broker license fees for Bahamas, cost for process of Forex Broker license in Bahamas, procedure to obtain Forex Broker license for Bahamas , security dealer license for Bahamas, how to get security dealer license for Bahamas, also known as, how to obtain security dealer license for Bahamas, apply for security dealer license for Bahamas, obtaining security dealer license for Bahamas, security dealer license consultants for Bahamas, security dealer license advisors for Bahamas, security dealer license lawyers for Bahamas, security dealer license services for Bahamas, law firm for security dealer license for Bahamas, security dealer license costs for Bahamas, security dealer license fees for Bahamas, cost for process of security dealer license in Bahamas, procedure to obtain security dealer license for Bahamas , FFMC License for Bahamas, how to get FFMC License for Bahamas, also known as, how to obtain FFMC License for Bahamas, apply for FFMC License for Bahamas, obtaining FFMC License for Bahamas, FFMC License consultants for Bahamas, FFMC License advisors for Bahamas, FFMC License lawyers for Bahamas, FFMC License services for Bahamas, law firm for FFMC License for Bahamas, FFMC License costs for Bahamas, FFMC License fees for Bahamas, cost for process of FFMC License in Bahamas, procedure to obtain FFMC License for Bahamas , Offshore FOREX License for Bahamas, how to get Offshore FOREX License for Bahamas, also known as, how to obtain Offshore FOREX License for Bahamas, apply for Offshore FOREX License for Bahamas, obtaining Offshore FOREX License for Bahamas, Offshore FOREX License consultants for Bahamas, Offshore FOREX License advisors for Bahamas, Offshore FOREX License lawyers for Bahamas, Offshore FOREX License services for Bahamas, law firm for Offshore FOREX License for Bahamas, Offshore FOREX License costs for Bahamas, Offshore FOREX License fees for Bahamas, cost for process of Offshore FOREX License in Bahamas, procedure to obtain Offshore FOREX License for Bahamas , fx license for Bahamas, how to get fx license for Bahamas, also known as, how to obtain fx license for Bahamas, apply for fx license for Bahamas, obtaining fx license for Bahamas, fx license consultants for Bahamas, fx license advisors for Bahamas, fx license lawyers for Bahamas, fx license services for Bahamas, law firm for fx license for Bahamas, fx license costs for Bahamas, fx license fees for Bahamas, cost for process of fx license in Bahamas, procedure to obtain fx license for Bahamas , Forex license for The Bahamas, how to get Forex license for The Bahamas, how to obtain Forex license for The Bahamas, how to apply for Forex license for The Bahamas, obtaining Forex license for The Bahamas, Forex license consultants for The Bahamas, Forex license advisors for The Bahamas, Forex license lawyers for The Bahamas provided through our Forex license services for The Bahamas, law firm for Forex license for The Bahamas, Forex license costs for The Bahamas, Forex license fees for The Bahamas, cost for process of Forex license in The Bahamas, procedure to obtain Forex license for The Bahamas , Securities Dealers License for The Bahamas, how to get Securities Dealers License for The Bahamas, how to obtain Securities Dealers License for The Bahamas, how to apply for Securities Dealers License for The Bahamas, obtaining Securities Dealers License for The Bahamas, Securities Dealers License consultants for The Bahamas, Securities Dealers License advisors for The Bahamas, Securities Dealers License lawyers for The Bahamas provided through our Securities Dealers License services for The Bahamas, law firm for Securities Dealers License for The Bahamas, Securities Dealers License costs for The Bahamas, Securities Dealers License fees for The Bahamas, cost for process of Securities Dealers License in The Bahamas, procedure to obtain Securities Dealers License for The Bahamas , Forex Brokerage License for The Bahamas, how to get Forex Brokerage License for The Bahamas, how to obtain Forex Brokerage License for The Bahamas, how to apply for Forex Brokerage License for The Bahamas, obtaining Forex Brokerage License for The Bahamas, Forex Brokerage License consultants for The Bahamas, Forex Brokerage License advisors for The Bahamas, Forex Brokerage License lawyers for The Bahamas provided through our Forex Brokerage License services for The Bahamas, law firm for Forex Brokerage License for The Bahamas, Forex Brokerage License costs for The Bahamas, Forex Brokerage License fees for The Bahamas, cost for process of Forex Brokerage License in The Bahamas, procedure to obtain Forex Brokerage License for The Bahamas , Forex exchange License for The Bahamas, how to get Forex exchange License for The Bahamas, how to obtain Forex exchange License for The Bahamas, how to apply for Forex exchange License for The Bahamas, obtaining Forex exchange License for The Bahamas, Forex exchange License consultants for The Bahamas, Forex exchange License advisors for The Bahamas, Forex exchange License lawyers for The Bahamas provided through our Forex exchange License services for The Bahamas, law firm for Forex exchange License for The Bahamas, Forex exchange License costs for The Bahamas, Forex exchange License fees for The Bahamas, cost for process of Forex exchange License in The Bahamas, procedure to obtain Forex exchange License for The Bahamas , Forex Broker license for The Bahamas, how to get Forex Broker license for The Bahamas, how to obtain Forex Broker license for The Bahamas, how to apply for Forex Broker license for The Bahamas, obtaining Forex Broker license for The Bahamas, Forex Broker license consultants for The Bahamas, Forex Broker license advisors for The Bahamas, Forex Broker license lawyers for The Bahamas provided through our Forex Broker license services for The Bahamas, law firm for Forex Broker license for The Bahamas, Forex Broker license costs for The Bahamas, Forex Broker license fees for The Bahamas, cost for process of Forex Broker license in The Bahamas, procedure to obtain Forex Broker license for The Bahamas , security dealer license for The Bahamas, how to get security dealer license for The Bahamas, how to obtain security dealer license for The Bahamas, how to apply for security dealer license for The Bahamas, obtaining security dealer license for The Bahamas, security dealer license consultants for The Bahamas, security dealer license advisors for The Bahamas, security dealer license lawyers for The Bahamas provided through our security dealer license services for The Bahamas, law firm for security dealer license for The Bahamas, security dealer license costs for The Bahamas, security dealer license fees for The Bahamas, cost for process of security dealer license in The Bahamas, procedure to obtain security dealer license for The Bahamas , FFMC License for The Bahamas, how to get FFMC License for The Bahamas, how to obtain FFMC License for The Bahamas, how to apply for FFMC License for The Bahamas, obtaining FFMC License for The Bahamas, FFMC License consultants for The Bahamas, FFMC License advisors for The Bahamas, FFMC License lawyers for The Bahamas provided through our FFMC License services for The Bahamas, law firm for FFMC License for The Bahamas, FFMC License costs for The Bahamas, FFMC License fees for The Bahamas, cost for process of FFMC License in The Bahamas, procedure to obtain FFMC License for The Bahamas , Offshore FOREX License for The Bahamas, how to get Offshore FOREX License for The Bahamas, how to obtain Offshore FOREX License for The Bahamas, how to apply for Offshore FOREX License for The Bahamas, obtaining Offshore FOREX License for The Bahamas, Offshore FOREX License consultants for The Bahamas, Offshore FOREX License advisors for The Bahamas, Offshore FOREX License lawyers for The Bahamas provided through our Offshore FOREX License services for The Bahamas, law firm for Offshore FOREX License for The Bahamas, Offshore FOREX License costs for The Bahamas, Offshore FOREX License fees for The Bahamas, cost for process of Offshore FOREX License in The Bahamas, procedure to obtain Offshore FOREX License for The Bahamas , fx license for The Bahamas, how to get fx license for The Bahamas, how to obtain fx license for The Bahamas, how to apply for fx license for The Bahamas, obtaining fx license for The Bahamas, fx license consultants for The Bahamas, fx license advisors for The Bahamas, fx license lawyers for The Bahamas provided through our fx license services for The Bahamas, law firm for fx license for The Bahamas, fx license costs for The Bahamas, fx license fees for The Bahamas, cost for process of fx license in The Bahamas, procedure to obtain fx license for The Bahamas .

ដាក់ពាក្យសុំអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex របស់ Bahamas ជាមួយអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ល្អបំផុតសម្រាប់បាហាម៉ាស។

ដាក់ពាក្យសុំអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex

យើងជាអ្នកផ្តល់សេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណល្អបំផុតសម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណ Forex of Bahamas ប្រសិនបើយើងទទួលយកពាក្យសុំនោះគោលបំណងរបស់យើងគឺផ្តល់ជូនជោគជ័យ ១០០%!

សេចក្តីណែនាំសម្រាប់បាហាម៉ាសផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ Forex

បន្ថែមពីលើការលក់ភាគហ៊ុនបែបនេះដល់សាធារណជនការដោះស្រាយអាជ្ញាប័ណ្ណសុវត្ថិភាពបាហាម៉ាសអនុញ្ញាតឱ្យក្រុមហ៊ុនមួយពិតជាបម្រើជាភ្នាក់ងារក្នុងការប្រតិបត្តិប្រតិបត្តិការមូលប័ត្ររបស់អតិថិជននិងផ្លាស់ប្តូរមូលបត្រជាគោលការណ៍ចម្បង។

ស្ថិតនៅក្នុងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកបាហាម៉ាសមានកោះចំនួន ៧០០ ។ ប្រហែលជា ៣០ នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេត្រូវបានកាន់កាប់ដោយបុគ្គល។ New Providence - ប្រហែលជាកោះធំជាងគេនិងតំបន់នៃរដ្ឋធានីដែលមានប្រជាជន ៧០ ភាគរយនៃប្រជាជនរបស់ប្រទេសនេះ។ 

 

ប្រជាជនបានរស់នៅលើកោះបាហាម៉ាចាប់តាំងពីប្រហែលសតវត្សរ៍ទី ៤ ។ ក្នុងអំឡុងទសវត្សទី ១៦០០ តំបន់នេះទាក់ទាញអ្នកឯកជនឧទាហរណ៍ក្រុមហ៊ុន Blackbeard និង Calico Jack ។ ក្រុមចោរសមុទ្រដ៏ទាក់ទាញទាំងនេះបានប្លន់នាវាដឹកទំនិញជាច្រើនគ្រឿងដែលធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវដែលព័ទ្ធជុំវិញកោះទាំងនោះ។ ដែននេះស្ថិតនៅក្រោមស្តង់ដារអង់គ្លេសក្នុងឆ្នាំ ១៧១៨ ហើយនឹងនៅតែមានផ្លូវនោះរហូតដល់ឆ្នាំ ១៩៧៣ នៅពេលបាហាម៉ាសបានទទួលសេរីភាពរបស់ខ្លួន។ សព្វថ្ងៃនេះកន្លែងនេះគឺជាកម្មវត្ថុដ៏ល្បីមួយសម្រាប់អ្នកទេសចរវិស្សមកាលដែលមានមនុស្សជាង ៥,០០០,០០០ នាក់មកលេងជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីមើលពីជីវិតនិងវប្បធម៌របស់ប្រទេស។ មនុស្សម្នាក់ៗនៅក្នុងក្រុមល្ខោនភ្លឺរាំតាមដងផ្លូវនៃ Nassau (រដ្ឋធានីនៃ Bahamas) ទៅកាន់គន្លឹះនៃស្នែងស្គរនិងហួច។ វាជាថ្ងៃទី ២៦ ខែធ្នូហើយទីប្រជុំជននានានៅទូទាំងប្រទេសកោះកំពុងប្រារព្ធពិធីជុនកាន។ មហោស្រពនេះដែលប្រហែលជាបានចាប់ផ្តើមមុនពេលកំណត់ដូចជាសតវត្សទីដប់ប្រាំមួយបានសរសើរបទពិសោធរបស់ប្រទេសជាមួយនឹងតន្រ្តីបុរាណនិងការផ្លាស់ប្តូរ។ វាជាឱកាសដើម្បីមានពេលវេលាល្អ ៗ ស្ទីលបាហាម៉ា។ អណ្តើកអណ្តើកសត្វសេកហ្គូណានិងអណ្តាតភ្លើងពណ៌ផ្កាឈូកធំបំផុតរបស់ពិភពលោកសុទ្ធតែរីកដុះដាលនៅក្នុងបរិយាកាសកក់ក្តៅនៃបាហាម៉ា។ (សីតុណ្ហាភាពនៅទីនេះធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក្រោម ៦០ អង្សាសេ!) ទឹកក្តៅហ៊ុំព័ទ្ធជុំវិញប្រជុំកោះនានាមានត្រីរស់រវើកឧទាហរណ៍ត្រីខៀវនិងត្រីសេកត្រី។ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកោះអាន់ដ្រូរួមបញ្ចូលទាំងថ្មប៉ប្រះទឹក Andros Barrier ដែលមានប្រវែង ១៤០ ម៉ាយល៍ - មួយនៃថ្មប៉ប្រះទឹកផ្កាថ្មដែលវែងជាងគេនៅលើភពផែនដី។ គ្មានអ្វីគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលប្រទេសត្រូពិកនេះជាចំណុចក្តៅពិសេស! កោះបាហាម៉ាគឺជាប្រជុំកោះកោះមួយដែលស្ថិតនៅក្បែរច្រាំងខាងកើតនៃរដ្ឋផ្លរីដា។ មានកោះជាង ៧០០ នៅបាហាម៉ាទោះបីភាគច្រើននៃកោះទាំងនោះមិនមានមនុស្សរស់នៅក៏ដោយ។ បាហាម៉ាសគឺជាប្រទេសស្វយ័តមួយ។ វាជាទឹកដីអង់គ្លេសតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយ។ អង្គការនេះបានទទួលសេរីភាពក្នុងឆ្នាំ ១៩៧៣ ហើយបានចូលជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងឆ្នាំស្រដៀងគ្នានេះ។ Baha deface បង្កប់ន័យមហាសមុទ្ររាក់ជាភាសាអេស្ប៉ាញ។ ដូចដែលអាចត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងរូបភាពផ្កាយរណបណាមួយទឹកនៅជុំវិញបាហាម៉ាគឺរាក់ណាស់ - តំបន់ទាំងមូលមានសម្លេងមុជទឹកដ៏អស្ចារ្យ។ មើមខៀវកើតចេញពីខ្សាច់កាបូនកាល់ស្យូមសនិងម្លប់ពន្លឺនៅពេលវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីមូលដ្ឋានហើយមិនជ្រាបទឹក។ ទឹកនៅជុំវិញបាហាម៉ាត្រូវបានជ្រមុជយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងកាបូនកាល់ស្យូម (វត្ថុដែលបង្កើតជាសំបក) ដែលជារឿយៗវានឹងពន្លឿនដោយត្រង់ចេញពីទឹក។ កោះ New Providence ជាមួយរដ្ឋធានី Nassau របស់ Bahama ស្ថិតនៅចម្ងាយ ៣១០ គីឡូម៉ែត្រ (១៩០ ម៉ែល) នៅច្រាំងខាងត្បូងនៃរដ្ឋ Florida និងខាងជើងនៃប្រទេសគុយបា។ ប្រជុំកោះដែលមានមូលដ្ឋានលើផ្កាថ្មមានកោះនិងប្រជុំកោះចំនួន ៧០០ ហើយលើសពីនេះទៀតមានជំរៅជាង ២.០០០ (ថ្មប៉ប្រះទឹកផ្កាថ្ម) ។ កោះចំនួន ៣០ ត្រូវបានកាន់កាប់។ កោះ Bahamas មានទីតាំងនៅជាប់មហាសមុទ្រជាមួយប្រទេសគុយបាហៃទីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកោះ Turks និង Caicos (ចក្រភពអង់គ្លេស) ។ 

 

ដោយមានដែនដី ១៣.៩៤៣ គីឡូម៉ែត្រការ៉េខ្សែសង្វាក់កោះមានទំហំប៉ុនម៉ុងតេណេហ្គ្រោឬតិចជាងបណ្តាញខុនិកធីតថេត។ 

 

បាហាម៉ាសមានប្រជាជនត្រឹមតែ ៣៨៩.០០០ នាក់ប៉ុណ្ណោះ (ក្នុងឆ្នាំ ២០១៩) ។ ដើមទុននយោបាយនិងមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនៅណាសាវ។ ទំនាក់ទំនងជាភាសាគឺអង់គ្លេស។ 

 

ឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍ធនាគារពិភពលោក (ប្រាក់សមុទ្រ) និងប្រតិបត្តិករបណ្តាក់ទុនតំណាងឱ្យជាង ៥៥% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ប្រទេស។ បាហាម៉ាសបានទទួលមួយនៃរមណីយដ្ឋានដំណើរកំសាន្តដ៏សំខាន់របស់ពិភពលោក; ប្រជុំកោះទាញលើសចំនួនដងនៃចំនួនប្រជាជនរបស់ខ្លួននៅក្នុងវិស្សមកាលជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ ខេត្តមុន ៗ របស់ចក្រភពអង់គ្លេសនិងបច្ចុប្បន្ននេះជាបុគ្គលម្នាក់មកពីប្រទេសកុម្ម៉ង់វែលបានបន្ថែមផ្នែកមួយនៃការផ្តល់នូវអាវផាយធំបំផុតនៅលើពិភពលោក។ 

 

បាហាម៉ាលាតសន្ធឹងចម្ងាយ ៧៦០ ម៉ាយពីច្រាំងនៃរដ្ឋផ្លរីដានៅភាគពាយព្យរហូតដល់ជិតហៃទីនៅភាគអាគ្នេយ៍។ ប្រជុំកោះនេះមានកោះប្រហែល ៤០០ កោះ (ថ្មប៉ប្រះទឹកផ្កាថ្ម) និងកោះចំនួន ៧០០ ក្នុងនោះកោះចំនួន ៣០ ត្រូវបានកាន់កាប់។ 

 

នៅត្រង់ចំណុចដែលគ្រីស្តូហ្វឺរកូឡំបឺសបានបង្ហាញខ្លួននៅឆ្នាំ ១៤៩២ នៅលើកោះសាន់សាវ៉ាឌ័រកោះការ៉ាប៊ីនត្រូវបានកាន់កាប់ដោយលូស៊ីយ៉ានដែលជាក្រុមរងនៃជនជាតិអារ៉ាកាឥណ្ឌា។ subjugation, ជំងឺនិងការលំបាកផ្សេងគ្នាបានលុបចេញពីត្រកូលទាំងមូលក្នុងរយៈពេល 1492 ឆ្នាំនៃរូបរាងរបស់កូឡុំបឺស។ 

 

ការតាំងទីលំនៅរបស់ជនជាតិអង់គ្លេសនៅ The Bahamas ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ ១៦៤៧ ដោយការប្រមូលផ្ដុំរបស់ជនជាតិអង់គ្លេស Puritans ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាក្រុមហ៊ុននៃអ្នកផ្សងព្រេង Eleutheran ។ 

 

ពួកគេបានកាន់កាប់លើកោះអារ៉ាកាក់ហៅថាស៊ីជីអូហើយបានដាក់ឈ្មោះវាថាអេធូធាដែលជាពាក្យក្រិកសម្រាប់ឱកាស។ 

 

នៅឆ្នាំ ១៧១៧ និងម្តងទៀតនៅឆ្នាំ ១៧៨៣ កោះទាំងនោះប្រែទៅជាការតាំងទីលំនៅរបស់អង់គ្លេស។ 

 

ចោរសមុទ្រពិតប្រាកដនៃការ៉ាប៊ីន។ នៅចុងសតវត្សទីដប់ប្រាំពីរនិងពាក់កណ្តាលដប់ប្រាំបីរយឆ្នាំចោរកម្មបានរីកដុះដាលនៅលើកោះដែលជាលទ្ធផលនៃតំបន់ជុំវិញរបស់ពួកគេទៅផ្លូវចែកចាយដ៏សំខាន់។ ម្ចាស់ឯកជនដែលមានមូលដ្ឋាននៅ Nassau បានវាយលុកទូកបារាំងនិងអេស្ប៉ាញខណៈដែលប្រទេសបារាំងនិងអេស្ប៉ាញបានប្រើប្រាស់ទូក Nassau ក្នុងឱកាសបន្ថែមពីរបី។ 

 

សព្វថ្ងៃនេះបាហាម៉ាសបានទទួលនូវការដើរថយក្រោយដ៏ឆ្ងាយមួយរបស់ពិភពលោក។ Nassau គឺជាដើមទុននយោបាយនិងជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មរបស់ The Bahamas ។ បាហាម៉ាសគឺជារដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងភាគច្រើននៅក្នុងសភានិងជាខេត្ត។ ប្រមុខរដ្ឋគឺព្រះមហាក្សត្រីអេលីសាបិតទី ២ ដែលបាននិយាយដោយឧត្តមសេនីយ៍តំណាងមេដឹកនាំបាហាម៉ាន់ដែលតាមដានការដាស់តឿនរបស់នាយកប្រតិបត្តិនិងការិយាល័យ។ 

 

ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគឺនាយករដ្ឋមន្រ្តីជាធម្មតាជាប្រធានគណបក្សចែករំលែករបស់សត្វតោនៅក្នុងសភា។ សភាទ្វេភាគីមានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលបានកំណត់និងការប្រជុំដែលបានជ្រើសរើស។ បរិយាកាសនៃប្រជុំកោះនេះគឺពាក់កណ្តាលរដូវក្តៅហើយមានពីររដូវគឺរដូវក្តៅនិងរដូវរងា។ ពេញមួយពាក់កណ្តាលឆ្នាំដែលឈានដល់ខែឧសភាដល់ខែវិច្ឆិកាបរិយាកាសពោរពេញទៅដោយខ្យល់ក្តៅត្រូពិកសើមនៅភាគខាងជើងឆ្លងកាត់តំបន់ការ៉ាប៊ីន។ សីតុណ្ហភាព Midsummer មានចាប់ពី 21o C ដល់ 34o C ជាមួយនឹងសំណើមសរុបពី 60 ទៅ 100% ។ នៅក្នុងខែអាកាសធាតុត្រជាក់ឈានដល់ខែធ្នូចាប់ពីខែមេសាដល់បរិយាកាសបរិយាកាសត្រូវបានជះឥទ្ធិពលដោយការអភិវឌ្ឍន៍នៃតំបន់ប៉ូលប៉ូលត្រជាក់ពីអាមេរិកខាងជើង។ សីតុណ្ហភាពពេញមួយខែអាកាសធាតុត្រជាក់មានចាប់ពី ១៥ អង្សាសេដល់ ២៤ អង្សាសេ។ 

 

តំបន់ត្រូពិកទឹកភ្លៀងប្រចាំឆ្នាំ ១៣២ សង្ទីម៉ែត្រនិងជាធម្មតាត្រូវបានដាក់នៅចន្លោះខែឧសភា - មិថុនានិងខែកញ្ញា - តុលា។ ការធ្លាក់ទឹកភ្លៀងកើតឡើងជាញឹកញាប់ដោយទឹកភ្លៀងនិងទឹកភ្លៀងពិតប្រាកដដែលភ្ជាប់ជាមួយខ្យល់បក់ខ្លាំងដែលបន្ទាប់មកត្រូវបានតាមដានដោយមេឃច្បាស់។ 

 

ខ្យល់បានបក់បោកយ៉ាងលឿនតាមពេលវេលាជាទូទៅនឹងប្រែទៅជាមានខ្យល់ព្យុះភាគtoសានចាប់ពីខែតុលាដល់ខែមេសានិងភាគអាគ្នេយ៍ពីខែឧសភាដល់ខែកញ្ញា។ ខ្យល់ទាំងនេះកម្រមានលើសពី ២៤ គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង ៗ ក្រៅពីរដូវព្យុះ។ ទោះបីជាការពិតរដូវព្យុះត្រូពិកមានឥទ្ធិពលបន្តពីខែមិថុនាដល់ខែវិច្ឆិកាព្យុះភាគច្រើននៅបាហាម៉ាកើតឡើងរវាងខែកក្កដានិងតុលា។ ហាម៉ាស់ត្រូវបានគេវាយតម្លៃថាមានចំនួន ១,៨ លានដុល្លារនិងមានឥទ្ធិពលលើទំនិញកសិកម្ម។ ព្យុះទីហ្វុងនៅសតវត្សរ៍ទី ២០ ដែលវាយប្រហារបាហាម៉ាគឺនៅឆ្នាំ ១៩២៩ ។ ខ្យល់ចំនួន ២២៥ គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងត្រូវបានគេកត់ត្រាទុក។ ជីវិតជាច្រើនត្រូវបានបាត់បង់ហើយវាបង្កអន្តរាយដល់រចនាសម្ព័ន្ធផ្ទះនិងទូក។

ឈ្មោះជំនួសសម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណ Forex Bahamas

 • អាជ្ញាប័ណ្ណ Forex
 • អាជ្ញាប័ណ្ណអ្នកចែកចាយមូលបត្រ
 • អាជ្ញាប័ណ្ណឈ្មួញជើងសា Forex
 • អាជ្ញាប័ណ្ណប្តូរប្រាក់ Forex
 • អាជ្ញាប័ណ្ណឈ្មួញកណ្តាល Forex
 • អាជ្ញាប័ណ្ណអ្នកចែកបៀសុវត្ថិភាព
 • អាជ្ញាប័ណ្ណ FFMC
 • អាជ្ញាប័ណ្ណ FOREX នៅឯនាយសមុទ្រ
 • អាជ្ញាប័ណ្ណ Fx
Free consultancy for Forex License Bahamas, obtain Forex License Bahamas, get Forex License Bahamas, apply Forex License Bahamas, application for Forex License Bahamas, procedure for Forex License Bahamas, cost of Forex License Bahamas, Securities Dealers License Bahamas, obtain Securities Dealers License Bahamas, get Securities Dealers License Bahamas, apply Securities Dealers License Bahamas, application for Securities Dealers License Bahamas, procedure for Securities Dealers License Bahamas, cost of Securities Dealers License Bahamas, Forex Brokerage License Bahamas, obtain Forex Brokerage License Bahamas, get Forex Brokerage License Bahamas, apply Forex Brokerage License Bahamas, application for Forex Brokerage License Bahamas, procedure for Forex Brokerage License Bahamas, cost of Forex Brokerage License Bahamas, Forex exchange License Bahamas, obtain Forex exchange License Bahamas, get Forex exchange License Bahamas, apply Forex exchange License Bahamas, application for Forex exchange License Bahamas, procedure for Forex exchange License Bahamas, cost of Forex exchange License Bahamas, Forex Broker license Bahamas, obtain Forex Broker license Bahamas, get Forex Broker license Bahamas, apply Forex Broker license Bahamas, application for Forex Broker license Bahamas, procedure for Forex Broker license Bahamas, cost of Forex Broker license Bahamas, security dealer license Bahamas, obtain security dealer license Bahamas, get security dealer license Bahamas, apply security dealer license Bahamas, application for security dealer license Bahamas, procedure for security dealer license Bahamas, cost of security dealer license Bahamas, FFMC License Bahamas, obtain FFMC License Bahamas, get FFMC License Bahamas, apply FFMC License Bahamas, application for FFMC License Bahamas, procedure for FFMC License Bahamas, cost of FFMC License Bahamas, Offshore FOREX License Bahamas, obtain Offshore FOREX License Bahamas, get Offshore FOREX License Bahamas, apply Offshore FOREX License Bahamas, application for Offshore FOREX License Bahamas, procedure for Offshore FOREX License Bahamas, cost of Offshore FOREX License Bahamas, fx license Bahamas, obtain fx license Bahamas, get fx license Bahamas, apply fx license Bahamas, application for fx license Bahamas, procedure for fx license Bahamas, cost of fx license Bahamas ,Forex license The Bahamas, obtain Forex license The Bahamas, get Forex license The Bahamas, apply Forex license The Bahamas, application for Forex license The Bahamas, procedure for Forex license The Bahamas, cost of Forex license The Bahamas ,Securities Dealers License The Bahamas, obtain Securities Dealers License The Bahamas, get Securities Dealers License The Bahamas, apply Securities Dealers License The Bahamas, application for Securities Dealers License The Bahamas, procedure for Securities Dealers License The Bahamas, cost of Securities Dealers License The Bahamas ,Forex Brokerage License The Bahamas, obtain Forex Brokerage License The Bahamas, get Forex Brokerage License The Bahamas, apply Forex Brokerage License The Bahamas, application for Forex Brokerage License The Bahamas, procedure for Forex Brokerage License The Bahamas, cost of Forex Brokerage License The Bahamas ,Forex exchange License The Bahamas, obtain Forex exchange License The Bahamas, get Forex exchange License The Bahamas, apply Forex exchange License The Bahamas, application for Forex exchange License The Bahamas, procedure for Forex exchange License The Bahamas, cost of Forex exchange License The Bahamas ,Forex Broker license The Bahamas, obtain Forex Broker license The Bahamas, get Forex Broker license The Bahamas, apply Forex Broker license The Bahamas, application for Forex Broker license The Bahamas, procedure for Forex Broker license The Bahamas, cost of Forex Broker license The Bahamas ,security dealer license The Bahamas, obtain security dealer license The Bahamas, get security dealer license The Bahamas, apply security dealer license The Bahamas, application for security dealer license The Bahamas, procedure for security dealer license The Bahamas, cost of security dealer license The Bahamas ,FFMC License The Bahamas, obtain FFMC License The Bahamas, get FFMC License The Bahamas, apply FFMC License The Bahamas, application for FFMC License The Bahamas, procedure for FFMC License The Bahamas, cost of FFMC License The Bahamas ,Offshore FOREX License The Bahamas, obtain Offshore FOREX License The Bahamas, get Offshore FOREX License The Bahamas, apply Offshore FOREX License The Bahamas, application for Offshore FOREX License The Bahamas, procedure for Offshore FOREX License The Bahamas, cost of Offshore FOREX License The Bahamas ,fx license The Bahamas, obtain fx license The Bahamas, get fx license The Bahamas, apply fx license The Bahamas, application for fx license The Bahamas, procedure for fx license The Bahamas, cost of fx license The Bahamas.

ដាក់ពាក្យសុំអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex

តើយើងជួយអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex នៅបាហាម៉ាយ៉ាងដូចម្តេច?

សេវាកម្មផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណនិងព័ត៌មានលម្អិតសម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណ Forex Bahamas

រយៈពេល: ក្នុងរយៈពេល 6 ខែ

ទាមទារដើមទុនអប្បបរមា៖ 

ទិដ្ឋភាពទូទៅ

គ្មានក្រុមហ៊ុនណាអាចធ្វើឬស្នើឱ្យធ្វើប្រតិបត្តិការមូលបត្រនៅឬពីបាហាម៉ាសបានទេលុះត្រាតែក្រុមហ៊ុននោះត្រូវបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវជាមួយគណៈកម្មការមូលបត្របាហាម៉ាស (គណៈកម្មការតទៅ) គណៈកម្មការដែលបានចុះបញ្ជីខាងលើគឺជាស្ថាប័នជាតិទទួលបន្ទុកចេញអាជ្ញាប័ណ្ណគ្រប់ទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុ អ្នកចែកចាយនៅបាហាម៉ាស។

អ្នកដាក់ពាក្យសុំអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex តម្រូវឱ្យដាក់ពាក្យសុំត្រឹមត្រូវទៅគណៈកម្មការ។

 

អត្ថប្រយោជន៍របស់ក្រុមហ៊ុន Forex Bahamas Forex:

ហេតុអ្វីយើងត្រូវផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណបាហាម៉ាសអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex?

ដៃគូអាជ្ញាប័ណ្ណតែមួយរបស់អ្នកសម្រាប់តម្រូវការនិងតម្រូវការអាជីវកម្មទាំងអស់របស់អ្នក។

នៅពេលអ្នកជួលពួកយើងដើម្បីទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex Bahamas ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជាអាជ្ញាបណ្ណ Forex របស់ Bahamas អាជ្ញាប័ណ្ណ Forex របស់ Bahamas និង Forex Forex of Bahamas អ្នកអាចពឹងផ្អែកលើពួកយើងសម្រាប់ការខិតខំនិងការគាំទ្រដោយស្មោះត្រង់របស់យើងដើម្បីទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex Bahamas របស់អ្នកដើម្បីសម្រេចបាននូវអាជីវកម្មរបស់អ្នក។ គោលបំណងរបស់យើងដោយប្រាកដថា“ ទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកសំខាន់សំរាប់យើងជាងលុយព្រោះយើងរកបានទំនាក់ទំនងលុយនឹងតាមដោយស្វ័យប្រវតិ្តព្រោះយើងត្រូវរកប្រាក់ប៉ុន្តែអ្នកនិងអតិថិជនរបស់យើងគឺសំខាន់ណាស់ដូច្នេះហើយទើបយើងទទួលបានអតិថិជននិងការបញ្ជូនបន្តជាច្រើន។ ។ យើងគ្របដណ្តប់ទីផ្សារសម្រាប់សេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex នៅ Bahamas ធ្វើឱ្យយើងក្លាយជាជម្រើសទី ១ របស់ក្រុមហ៊ុនដែលស្វែងរកអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex Bahamas ដោយសារតែប្រសិទ្ធភាពនិងសេវាកម្មផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណទាបសម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណ Forex Bahamas ។

យើងគ្របដណ្តប់ទីផ្សារសម្រាប់សេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex នៅ Bahamas ធ្វើឱ្យយើងក្លាយជាជម្រើសទី ១ របស់ក្រុមហ៊ុនដែលស្វែងរកអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex Bahamas ដោយសារប្រសិទ្ធភាពនិងសេវាកម្មផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណទាបសម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណ Forex Bahamas ។

We provide for cheapest Forex License services in Bahamas, cheapest lawyers for Forex License in Bahamas, cheapest consultants for Forex License in Bahamas, cheapest advisors for Forex License in Bahamas, cheapest law firms for Forex License in Bahamas, cheapest attorneys for Forex License in Bahamas , cheapest lawyers for Securities Dealers License in Bahamas, cheapest consultants for Securities Dealers License in Bahamas, cheapest advisors for Securities Dealers License in Bahamas, cheapest law firms for Securities Dealers License in Bahamas, cheapest attorneys for Securities Dealers License in Bahamas , cheapest lawyers for Forex Brokerage License in Bahamas, cheapest consultants for Forex Brokerage License in Bahamas, cheapest advisors for Forex Brokerage License in Bahamas, cheapest law firms for Forex Brokerage License in Bahamas, cheapest attorneys for Forex Brokerage License in Bahamas , cheapest lawyers for Forex exchange License in Bahamas, cheapest consultants for Forex exchange License in Bahamas, cheapest advisors for Forex exchange License in Bahamas, cheapest law firms for Forex exchange License in Bahamas, cheapest attorneys for Forex exchange License in Bahamas , cheapest lawyers for Forex Broker license in Bahamas, cheapest consultants for Forex Broker license in Bahamas, cheapest advisors for Forex Broker license in Bahamas, cheapest law firms for Forex Broker license in Bahamas, cheapest attorneys for Forex Broker license in Bahamas , cheapest lawyers for security dealer license in Bahamas, cheapest consultants for security dealer license in Bahamas, cheapest advisors for security dealer license in Bahamas, cheapest law firms for security dealer license in Bahamas, cheapest attorneys for security dealer license in Bahamas , cheapest lawyers for FFMC License in Bahamas, cheapest consultants for FFMC License in Bahamas, cheapest advisors for FFMC License in Bahamas, cheapest law firms for FFMC License in Bahamas, cheapest attorneys for FFMC License in Bahamas , cheapest lawyers for Offshore FOREX License in Bahamas, cheapest consultants for Offshore FOREX License in Bahamas, cheapest advisors for Offshore FOREX License in Bahamas, cheapest law firms for Offshore FOREX License in Bahamas, cheapest attorneys for Offshore FOREX License in Bahamas , cheapest lawyers for fx license in Bahamas, cheapest consultants for fx license in Bahamas, cheapest advisors for fx license in Bahamas, cheapest law firms for fx license in Bahamas, cheapest attorneys for fx license in Bahamas , cheapest lawyers for Forex license in The Bahamas, cheapest consultants for Forex license in The Bahamas, cheapest advisors for Forex license in The Bahamas, cheapest law firms for Forex license in The Bahamas, cheapest attorneys for Forex license in The Bahamas , cheapest lawyers for Securities Dealers License in The Bahamas, cheapest consultants for Securities Dealers License in The Bahamas, cheapest advisors for Securities Dealers License in The Bahamas, cheapest law firms for Securities Dealers License in The Bahamas, cheapest attorneys for Securities Dealers License in The Bahamas , cheapest lawyers for Forex Brokerage License in The Bahamas, cheapest consultants for Forex Brokerage License in The Bahamas, cheapest advisors for Forex Brokerage License in The Bahamas, cheapest law firms for Forex Brokerage License in The Bahamas, cheapest attorneys for Forex Brokerage License in The Bahamas , cheapest lawyers for Forex exchange License in The Bahamas, cheapest consultants for Forex exchange License in The Bahamas, cheapest advisors for Forex exchange License in The Bahamas, cheapest law firms for Forex exchange License in The Bahamas, cheapest attorneys for Forex exchange License in The Bahamas , cheapest lawyers for Forex Broker license in The Bahamas, cheapest consultants for Forex Broker license in The Bahamas, cheapest advisors for Forex Broker license in The Bahamas, cheapest law firms for Forex Broker license in The Bahamas, cheapest attorneys for Forex Broker license in The Bahamas , cheapest lawyers for security dealer license in The Bahamas, cheapest consultants for security dealer license in The Bahamas, cheapest advisors for security dealer license in The Bahamas, cheapest law firms for security dealer license in The Bahamas, cheapest attorneys for security dealer license in The Bahamas , cheapest lawyers for FFMC License in The Bahamas, cheapest consultants for FFMC License in The Bahamas, cheapest advisors for FFMC License in The Bahamas, cheapest law firms for FFMC License in The Bahamas, cheapest attorneys for FFMC License in The Bahamas , cheapest lawyers for Offshore FOREX License in The Bahamas, cheapest consultants for Offshore FOREX License in The Bahamas, cheapest advisors for Offshore FOREX License in The Bahamas, cheapest law firms for Offshore FOREX License in The Bahamas, cheapest attorneys for Offshore FOREX License in The Bahamas , cheapest lawyers for fx license in The Bahamas, cheapest consultants for fx license in The Bahamas, cheapest advisors for fx license in The Bahamas, cheapest law firms for fx license in The Bahamas, cheapest attorneys for fx license in The Bahamas.

ដាក់ពាក្យ​ឥឡូវនេះ!

ការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុគឺជាការងារជំនាញហើយមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែអាចធ្វើវាបានដោយឥតខ្ចោះនោះទេ!

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្វែងរកដំណោះស្រាយអាជ្ញាប័ណ្ណនិងអាជីវកម្មពេញលេញ។

ត្រូវដឹង - លក្ខណៈពិសេសនិងលក្ខន្តិកៈនៃការផ្តល់សិទ្ធិសម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណ Forex របស់បាហាម៉ាស

 • ព័ត៌មាននិងតម្រូវការដើម្បីដាក់ពាក្យសុំអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex របស់ Bahamas

  រចនាសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន

  • តម្រូវឱ្យមាននាយកម្នាក់យ៉ាងតិច (អាចជារូបវន្តបុគ្គលដោយគ្មានសញ្ជាតិឬការដាក់កម្រិតស្នាក់នៅ)
  • ត្រូវមានភាគទុនិកយ៉ាងតិចមួយ (អាចជាមនុស្សធម្មជាតិឬស្របច្បាប់មិនមានកំណត់ចំពោះជនជាតិឬការស្នាក់នៅ)

  ពន្ធដារ

  • មិនមានពន្ធលើប្រាក់ចំណូលនិងភាគលាភក្នុងបាហាម៉ាដោះស្រាយក្នុងអាជ្ញាប័ណ្ណអាជ្ញាប័ណ្ណ
  • គ្មានការចំណេញដើមទុននិងពន្ធមរតកទេក្នុងបាហាម៉ាដោះស្រាយក្នុងអាជ្ញាប័ណ្ណមូលបត្រ
  • មិនមានការរឹតត្បិតលើការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុង Bahamas ដោះស្រាយនៅក្នុងអាជ្ញាប័ណ្ណមូលបត្រ
  • Bahamas ដោះស្រាយនៅក្នុងអាជ្ញាប័ណ្ណមូលបត្រមិនមានពន្ធសាជីវកម្មទេ

  គណនេយ្យនិងសវនកម្ម 

  • ក្រុមហ៊ុននឹងតម្រូវឱ្យដាក់ឯកសាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលបានធ្វើសវនកម្មទៅគណៈកម្មការដោយមិនលើសពី ១២០ ថ្ងៃបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួន។
  • លិខិតភ្ជាប់ពាក្យជាមួយសវនករដែលមានការអនុញ្ញាតនិងអ្នករក្សាទុកអាចត្រូវបានទាមទារដោយក្រុមហ៊ុន។
  • សវនកម្មគួរតែត្រូវបានអនុវត្តពីបាហាម៉ា

  ការិយាល័យក្នុងតំបន់ - ត្រូវការ

  វត្តមានរាងកាយ

  • ត្រូវការ (យ៉ាងហោចណាស់និយោជិក ៤ នាក់ *៖ នាយកប្រតិបត្តិមន្ត្រីប្រតិបត្តិភ្នាក់ងាររាយការណ៍អំពីការលាងលុយកខ្វក់ * និងអ្នកតំណាងជួញដូរ)

  ឈ្មោះ​ក្រុមហ៊ុន

  • ភាសា: ភាសាអង់គ្លេស
  • ឈ្មោះមាន ការធានារ៉ាប់រងធនាគារការកសាងសង្គមអធិរាជធានារ៉ាប់រងក្រុងរ៉ូយ៉ាល់អង្គជំនុំជម្រះសភាពាណិជ្ជកម្មធ្វើសមាហរណកម្មសហករណ៍ ឬពាក្យដែលមានអត្ថន័យស្រដៀងគ្នាត្រូវបានហាមឃាត់
  • ឈ្មោះដូចគ្នាឬស្ទើរតែមិនអាចប្រើបានទេ
  • បន្ទាប់ពីបច្ច័យអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីបញ្ជាក់ការទទួលខុសត្រូវមានកំណត់:“ មានកំណត់”“ សាជីវកម្ម”“ បញ្ចូល”“ Societe Anonyme”“ Societe Ananima” ឬអក្សរកាត់រៀងៗខ្លួន“ អិម។ អិល។ អិល។ អ៊ី។ ស៊ី។ អេ។ អេ។ អេស។

  * ការតែងតាំងនាយកចំនួន ២ រូបគឺអាចធ្វើទៅបាន.

  * គួរតែមានការយល់ព្រមពីគណៈកម្មការ

  * ការអនុវត្តន៍និងមន្រ្តី MLR អាចជាមនុស្សតែមួយប្រសិនបើមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់

 • នីតិវិធីដើម្បីទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex របស់ Bahamas

  ជំហានខាងក្រោមនឹងត្រូវអនុវត្តដើម្បីទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ ::

  • ពាក្យសុំការកក់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុននៅបាហាម៉ាសដោះស្រាយក្នុងអាជ្ញាប័ណ្ណអាជ្ញាប័ណ្ណ
  • ពាក្យស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណស្របច្បាប់ត្រូវបានរៀបចំនិងបញ្ជូនទៅគណៈកម្មការ។
  • ការរៀបចំនិងបញ្ជូនទៅបញ្ជីឈ្មោះនៃសំណើរនិងឯកសារបញ្ចូល
  • ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងប្រទេសបាហាម៉ាសនិងមានអាជ្ញាប័ណ្ណក្នុងការជួញដូរមូលបត្រ។
  • ការបើកគណនីធនាគារក្នុងស្រុកនៅបាហាម៉ាសដោះស្រាយក្នុងអាជ្ញាប័ណ្ណអាជ្ញាប័ណ្ណ
  • ការទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណនៅបាហាម៉ាសដោះស្រាយនៅក្នុងអាជ្ញាប័ណ្ណមូលបត្រ
 • ឯកសារដែលត្រូវការដើម្បីទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex របស់ Bahamas

  សូមបញ្ជូនឯកសារផ្លូវការខាងក្រោមដើម្បីទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណបាហាម៉ាសក្នុងអាជ្ញាប័ណ្ណមូលបត្រៈ

  • ច្បាប់ថតចំលងលិខិតឆ្លងដែនរបស់នាយកនិងម្ចាស់ភាគហ៊ុនទាំង ២ ដែលត្រូវទទួលស្គាល់ (២ ឈុត)
  • ការបញ្ជាក់ពីសមតុល្យធនាគាររបស់ម្ចាស់ភាគហ៊ុន - លិខិតដែលបញ្ជាក់អំពីសមតុល្យអប្បបរមា *
  • ភ័ស្តុតាងអាស័យដ្ឋានរបស់នាយកនិងម្ចាស់ភាគហ៊ុនទាំងអស់ (២ ឈុត) ។ វិក័យប័ត្រប្រើប្រាស់និងឯកសារគណនីធនាគារដែលអាចត្រូវបានប្រើ។
  • បាហាម៉ាដោះស្រាយនៅក្នុងអាជ្ញាប័ណ្ណអាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់មេធាវី / សវនករ / លិខិតយោងសារការី
  • ប្រវត្តិរូបសង្ខេបសម្រាប់នាយកនិងភាគទុនិកនៅបាហាម៉ាដោះស្រាយក្នុងអាជ្ញាប័ណ្ណអាជ្ញាប័ណ្ណ
  • លិខិតយោងធនាគារ
  • លិខិតបញ្ជាក់គុណវុឌ្ឍិអប់រំសម្រាប់នាយកនិងម្ចាស់ (ចង់បានខ្ពស់តែមិនចាំបាច់)

  ប្រសិនបើម្ចាស់ភាគហ៊ុនគឺជាសាជីវកម្មវាចាំបាច់ត្រូវមានៈ

  • លិខិតឆ្លងដែនរបស់បុគ្គលដែលមានការយល់ព្រមពីស្ថាប័នសាជីវកម្ម (ដើម្បីទទួលបានការថតចំលងពិតប្រាកដដោយស្នងការសម្បថសាធារណៈសារការីឬស្ថានទូត) ។
  • ជាភ័ស្តុតាងនៃការស្នាក់នៅរបស់បុគ្គលដែលបានយល់ព្រមសម្រាប់ស្ថាប័នសាជីវកម្មវិក័យប័ត្រប្រើប្រាស់ចាំបាច់ (ត្រូវមានលិខិតបញ្ជាក់ពិតប្រាកដដោយស្នងការអូសាសាធារណៈសារការីរឺស្ថានទូត) ។
  • ប្រវត្តិរូបសង្ខេបបច្ចុប្បន្នបញ្ជាក់ពីប្រវត្តិការសិក្សានិងបទពិសោធន៍ការងាររបស់បុគ្គលិកដែលមានការអនុញ្ញាតពីស្ថាប័នសាជីវកម្ម។
  • M&A រួមបញ្ចូលឬអនុញ្ញាតិអោយមានឃ្លាស្តីពីការបង្កើតក្រុមហ៊ុនបាហាម៉ាស
  • ២ លិខិតណែនាំសម្រាប់បុគ្គលដែលមានការអនុញ្ញាតឱ្យផ្តល់ដោយអ្នកជំនាញដូចជាមេធាវីគណនេយ្យករលេខាធិការអាជីវកម្មឬធនាគាររបស់បុគ្គលដែលមានការអនុញ្ញាតដល់អង្គភាពសាជីវកម្ម។
  • ការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីឈ្មោះអភិបាលភាគទុនិកគណនេយ្យករនិងនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន (ដើម្បីទទួលបានលិខិតបញ្ជាក់ពិតពីលេខាធិការក្រុមហ៊ុន)
  • វិញ្ញាបនប័ត្រនៃការបញ្ចូល (ដើម្បីទទួលបានការបញ្ជាក់ច្បាប់ចម្លងពិតដោយលេខាធិការក្រុមហ៊ុន)
  • វិញ្ញាបនប័ត្រនៃអាស័យដ្ឋានដែលបានចុះឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុន (ដើម្បីត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយច្បាប់ចម្លងពិតប្រាកដដោយលេខាធិការរបស់ក្រុមហ៊ុន)
  • ដំណោះស្រាយរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការតែងតាំងមនុស្សម្នាក់ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើសកម្មភាពក្នុងនាមក្រុមហ៊ុន (ត្រូវបានបញ្ជាក់ជាច្បាប់ចម្លងពិតប្រាកដដោយលេខាធិការរបស់ក្រុមហ៊ុន)
  • ដំណោះស្រាយរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការវិនិយោគនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបាហាម៉ាស (ត្រូវបានបញ្ជាក់ជាផ្លូវការដោយលេខាធិការក្រុមហ៊ុន)

  ការខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមអាចត្រូវបានកំណត់ដោយគណៈកម្មការ *៖

  • សៀវភៅណែនាំនិងគោលការណ៍អេអិលអិល
  • ឯកសារដើមដែលបង្ហាញពីប្រភពដើមទុននៅបាហាម៉ាសដោះស្រាយក្នុងអាជ្ញាប័ណ្ណអាជ្ញាប័ណ្ណ
  • ផែនការអាជីវកម្ម

  រាល់ឯកសារទាំងអស់ត្រូវផ្តល់ជាភាសាអង់គ្លេស *

  * គណៈកម្មការឬធនាគារក្នុងស្រុកអាចត្រូវការឯកសារបន្ថែមនៅចំណុចណាមួយដើម្បីបញ្ជាក់ព័ត៌មានជាក់លាក់។

  * ប្រសិនបើឯកសារមិនមែនជាភាសាអង់គ្លេសការបកប្រែដែលមានការទទួលស្គាល់ត្រូវតែភ្ជាប់មកជាមួយ

 • ការបដិសេធចំពោះការទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណក្នុងអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex Bahamas

  ចំណាំ * ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ការជួញដូរគ្រឿងញៀនក្នុងអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex បាហាម៉ាសអំពើភេរវកម្មនិងការជួញដូរមនុស្សក្នុងអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex Bahamas ដូចនេះយើងមិនគាំទ្រដល់អតិថិជនទេ។

  យើងធ្វើតាម ច្បាប់ FATF យ៉ាងតឹងរឹងបំផុតសម្រាប់សេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex របស់យើងសម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណ Forex Bahamas ។

  យើងមិនគាំទ្រឬផ្តល់សេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex របស់យើងសម្រាប់បាហាម៉ាសដល់ប្រភេទអាជីវកម្មដែលបានរៀបរាប់ខាងក្រោម៖

  • សេវាកម្មផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណ Forex Bahamas មិនត្រូវបានផ្តល់ឱ្យពាណិជ្ជករអ្នកចែកចាយឬអ្នកផលិតអាវុធអាវុធគ្រាប់រំសេវទាហានស៊ីឈ្នួលឬទាហានកិច្ចសន្យាដែលចង់ធ្វើទេ។ ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex នៅបាហាម៉ា.

  • សេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex សម្រាប់អាជា្ញប័ណ្ណ Forex របស់បាហាម៉ាមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់ឧបករណ៍ឃ្លាំមើលបច្ចេកទេសឬឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យកំហុសបច្ចេកទេសឬចារកម្មឧស្សាហកម្មដែលចង់ ដាក់ពាក្យសុំអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex នៅបាហាម៉ាសនិងប្រើសេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex របស់យើងក្នុងអាជ្ញាប័ណ្ណបាហាម៉ាស។

  • សេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex សម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណ Forex Bahamas មិនត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់សកម្មភាពខុសច្បាប់ឬបទឧក្រិដ្ឋឬបុគ្គលដែលត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីខ្មៅក្រោមច្បាប់ដែលចង់បំពេញពាក្យសុំអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex នៅ Bahamas និងប្រើប្រាស់សេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់យើងដើម្បី ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex សម្រាប់បាហាម៉ា។

  • សេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex សម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណ Forex របស់ Bahamas មិនត្រូវបានផ្តល់ឱ្យបុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលទាក់ទងនឹងសម្ភារៈហ្សែនទេហើយចង់បានជំនួយក្នុងការទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex នៅបាហាម៉ាស។

  • ការគាំទ្រអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex នៅអ៊ឺរ៉ុបនិងក្រៅប្រទេសសម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណ Forex នៅ Bahamas មិនត្រូវបានផ្តល់ទៅឱ្យបុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលចង់ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex នៅឈូងសមុទ្រនៅ Bahamas និងកំពុងដោះស្រាយនៅក្នុងជីវសាស្រ្តដែលមានគ្រោះថ្នាក់ឬគ្រោះថ្នាក់នោះទេ។ ទាក់ទងនឹងសំភារៈនុយក្លេអ៊ែររួមទាំងគ្រឿងម៉ាស៊ីនរឺឧបករណ៍ដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីផលិតគ្រប់គ្រងរឺបោះចោលសំភារៈទាំងនោះដើម្បីទទួលបានសេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex នៅឯនាយសមុទ្រអាជ្ញាប័ណ្ណបាសាម៉ា។

  • សេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex នៅបាហាម៉ាផ្តល់ដោយមេធាវីមេធាវីនិងអ្នកប្រឹក្សាសម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណ Forex នៅបាហាម៉ាសមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនបុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងធ្វើជំនួញជួញដូររក្សាទុកឬដឹកជញ្ជូនសរីរាង្គមនុស្សឬសត្វការរំលោភបំពានសត្វឬការប្រើប្រាស់សត្វសម្រាប់វិទ្យាសាស្ត្រឬ សាកល្បងផលិតផលហើយចង់បំពេញបាហាម៉ា ពាក្យសុំអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex.

  • ក្រុមហ៊ុនច្បាប់របស់យើងមិនផ្តល់ការគាំទ្រអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex នៅបាហាម៉ាសដល់បុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលទាក់ទងនឹងរូបភាពអាសអាភាសឬអាសអាភាសដែលចង់ ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex របស់ Bahamas.

  • មេធាវីរបស់យើងសម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណ Forex នៅ Bahamas មិនផ្តល់ការគាំទ្រដល់បុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលទាក់ទងនឹងការលក់ពីរ៉ាមីតដែលចង់បានទេ ដាក់ពាក្យសុំអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex របស់ Bahamas.

  • អ្នកពិគ្រោះយោបល់របស់យើងសម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណ Forex នៅ Bahamas មិនផ្តល់សេវាកម្មដល់បុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលទាក់ទងនឹងគ្រឿងញៀនហើយពួកគេក៏មិនជួយផងដែរ។ ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex របស់ Bahamas.

  យើងក៏មិនគាំទ្រឬផ្តល់សេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណអ្នកចែកចាយមូលបត្ររបស់យើងសម្រាប់បាហាម៉ាសដល់ប្រភេទអាជីវកម្មដែលបានរៀបរាប់ខាងក្រោម៖
  • សេវាកម្មផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនចែកចាយមូលបត្របាហាម៉ាសមិនត្រូវបានផ្តល់ឱ្យពាណិជ្ជករអ្នកចែកចាយឬអ្នកផលិតអាវុធអាវុធគ្រាប់រំសេវទាហានស៊ីឈ្នួលឬទាហានកិច្ចសន្យាដែលចង់ធ្វើទេ។ ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណជាភ្នាក់ងារចែកចាយមូលបត្រនៅបាហាម៉ា.

  • សេវាអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex សម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណអ្នកចែកចាយមូលបត្រនៃបាហាម៉ាសមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់ការឃ្លាំមើលបច្ចេកទេសឬឧបករណ៍ខុសផ្លេសឬចារកម្មឧស្សាហកម្មដែលចង់ ស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណចែកចាយមូលបត្រ នៅបាហាម៉ាសនិងប្រើប្រាស់សេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណអ្នកចែកចាយមូលបត្ររបស់យើងក្នុងអាជ្ញាប័ណ្ណអាជ្ញាបណ្ណក្រុមហ៊ុនមូលបត្របាម៉ាម៉ាស។

  • សេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex សម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណអ្នកចែកចាយមូលបត្រ Bahamas មិនត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់សកម្មភាពខុសច្បាប់ឬបទឧក្រិដ្ឋឬបុគ្គលណាដែលត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីខ្មៅក្រោមច្បាប់ដែលចង់បំពេញពាក្យសុំអាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់អ្នកចែកចាយមូលបត្រនៅ Bahamas និងប្រើប្រាស់សេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់យើងទៅ ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណចែកចាយមូលបត្រ សម្រាប់បាហាម៉ា។

  • សេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex សម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណអ្នកចែកចាយមូលបត្រនៃបាហាម៉ាសមិនត្រូវបានផ្តល់ឱ្យបុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលទាក់ទងនឹងសម្ភារៈហ្សែនទេហើយចង់បានជំនួយក្នុងការទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណអ្នកចែកចាយមូលបត្រនៅបាហាម៉ាស។

  • អាជ្ញាប័ណ្ណអ៊ឺរ៉ុបនិងក្រុមហ៊ុនចែកចាយមូលបត្រនៅអ៊ឺរ៉ុបនិងអាជ្ញាបណ្ណសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនចែកចាយមូលបត្រនៅបាម៉ាម៉ាសមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនបុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលចង់ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex នៅឈូងសមុទ្របាហាម៉ាហើយកំពុងដោះស្រាយនៅក្នុងជីវសាស្រ្តដែលមានគ្រោះថ្នាក់ឬគ្រោះថ្នាក់នោះទេ។ បានផ្តល់ទៅឱ្យអង្គភាពដែលទាក់ទងទៅនឹងវត្ថុធាតុដើមនុយក្លេអ៊ែររួមមានម៉ាស៊ីនឬឧបករណ៍ដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីផលិតគ្រប់គ្រងឬបោះចោលសម្ភារៈណាមួយដើម្បីទទួលបានសេវាកម្ម Forex នៅឯនាយសមុទ្រក្នុងអាជ្ញាប័ណ្ណក្រុមហ៊ុនចែកចាយមូលបត្របាហាម៉ាស។

  • សេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណអ្នកចែកចាយមូលបត្រនៅបាហាម៉ាផ្តល់ដោយមេធាវីមេធាវីនិងអ្នកពិគ្រោះយោបល់សម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណអ្នកចែកចាយមូលបត្រនៅបាហាម៉ាមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនបុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងធ្វើជំនួញជួញដូររក្សាទុកឬដឹកជញ្ជូនសរីរាង្គមនុស្សឬសត្វការរំលោភបំពានសត្វឬការប្រើប្រាស់សត្វសម្រាប់ណាមួយឡើយ។ ការធ្វើតេស្តិ៍វិទ្យាសាស្ត្រឬផលិតផលហើយចង់បំពេញបាហាម៉ាស ពាក្យសុំអាជ្ញាប័ណ្ណក្រុមហ៊ុនចែកចាយមូលបត្រ.

  • ក្រុមហ៊ុនច្បាប់របស់យើងមិនផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់ក្រុមហ៊ុនចែកចាយមូលបត្រនៅបាហាម៉ាសដល់បុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលទាក់ទងនឹងរូបភាពអាសអាភាសឬអាសអាភាសដែលចង់ ទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណក្រុមហ៊ុនចែកចាយមូលបត្របាហាម៉ាស.

  • មេធាវីរបស់យើងសម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណអ្នកចែកចាយមូលបត្រនៅបាហាម៉ាមិនផ្តល់ការគាំទ្រដល់បុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលទាក់ទងនឹងការលក់សាជីជ្រុងដែលចង់បានទេ ដាក់ពាក្យសុំអាជ្ញាប័ណ្ណអាជ្ញាប័ណ្ណអ្នកចែកចាយមូលបត្របាម៉ាសា.

  • អ្នកប្រឹក្សាយោបល់របស់យើងសម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណចែកចាយមូលបត្រនៅបាហាម៉ាសមិនផ្តល់សេវាកម្មដល់បុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលទាក់ទងនឹងគ្រឿងញៀនទេហើយក៏មិនជួយពួកគេដែរ។ ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណអ្នកចែកចាយមូលបត្ររបស់បាហាម៉ាស.

  យើងក៏មិនគាំទ្រឬផ្តល់សេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex Brokerage របស់យើងសម្រាប់បាហាម៉ាសដល់ប្រភេទអាជីវកម្មដែលបានរៀបរាប់ខាងក្រោមនេះ៖
  • សេវាកម្មផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់អាជា្ញប័ណ្ណឈ្មួញជើងសា Forex បាហាម៉ាមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់ពាណិជ្ជករអ្នកចែកចាយឬអ្នកផលិតអាវុធអាវុធគ្រាប់រំសេវទាហានស៊ីឈ្នួលឬទាហានកិច្ចសន្យាដែលចង់ធ្វើ។ ទទួលបានប័ណ្ណបញ្ចាំ Forex នៅបាហាម៉ា.

  • សេវាអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex សម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណជើងសា Forex របស់បាហាម៉ាសមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់ការឃ្លាំមើលបច្ចេកទេសឬឧបករណ៍ធ្វើឱ្យខូចឬចារកម្មឧស្សាហកម្មដែលចង់ ដាក់ពាក្យសុំអាជ្ញាប័ណ្ណជើងសា Forex នៅបាហាម៉ាសនិងប្រើប្រាស់សេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex Brokerage របស់យើងក្នុងអាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្ម Brokerage ។

  • សេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex សម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណជើងសារ Forex ដែលបាហាម៉ាសមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់សកម្មភាពខុសច្បាប់ឬបទឧក្រិដ្ឋឬបុគ្គលណាដែលត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីខ្មៅក្រោមច្បាប់ដែលចង់បំពេញពាក្យសុំអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex Brokerage នៅ Bahamas និងប្រើប្រាស់សេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់យើងដើម្បី ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណជើងសា Forex សម្រាប់បាហាម៉ា។

  • សេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex សម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណឈ្មួញកណ្តាល Forex នៃ Bahamas មិនត្រូវបានផ្តល់ឱ្យបុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលទាក់ទងនឹងសម្ភារៈហ្សែនទេហើយចង់បានជំនួយក្នុងការទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណឈ្មួញជើងសា Forex នៅបាហាម៉ា។

  • ការគាំទ្រអាជ្ញាបណ្ណអាជ្ញាប័ណ្ណជើងសា Forex នៅអ៊ឺរ៉ុបនិងនៅឯនាយសមុទ្រសម្រាប់ហាម៉ាម៉ាមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់បុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលចង់ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex នៅឈូងសមុទ្រនៅបាហាម៉ាសនិងកំពុងដោះស្រាយនៅក្នុងជីវសាស្រ្តដែលមានគ្រោះថ្នាក់ឬគ្រោះថ្នាក់នោះទេ។ បានផ្តល់ទៅឱ្យអង្គភាពដែលទាក់ទងទៅនឹងវត្ថុធាតុដើមនុយក្លេអ៊ែររួមទាំងគ្រឿងម៉ាស៊ីនឬឧបករណ៍ដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីផលិតគ្រប់គ្រងឬបោះចោលសម្ភារៈណាមួយដើម្បីទទួលបានសេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex នៅឯនាយសមុទ្រអាម៉ាបាក។

  • សេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណជើងសា Forex នៅបាហាម៉ាផ្តល់ដោយមេធាវីមេធាវីនិងអ្នកពិគ្រោះយោបល់សម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណជើងសា Forex នៅបាហាម៉ាមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនបុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងធ្វើជំនួញជួញដូររក្សាទុកឬដឹកជញ្ជូនសរីរាង្គមនុស្សឬសត្វការរំលោភបំពានសត្វឬការប្រើប្រាស់សត្វសម្រាប់ណាមួយឡើយ។ ការធ្វើតេស្តិ៍វិទ្យាសាស្ត្រឬផលិតផលហើយចង់បំពេញបាហាម៉ាស ពាក្យសុំអាជ្ញាប័ណ្ណឈ្មួញជើងសា Forex.

  • ក្រុមហ៊ុនច្បាប់របស់យើងមិនផ្តល់ការគាំទ្រអាជ្ញាប័ណ្ណជើងសា Forex នៅក្នុងបាហាម៉ាសដល់បុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលទាក់ទងនឹងរូបភាពអាសអាភាសឬអាសអាភាសដែលចង់បាន។ ទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណឈ្មួញជើងសា Forex របស់បាហាម៉ាស.

  • មេធាវីរបស់យើងសម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណឈ្មួញជើងសា Forex នៅបាហាម៉ាមិនផ្តល់ការគាំទ្រដល់បុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលទាក់ទងនឹងការលក់សាជីជ្រុងដែលចង់បានទេ ដាក់ពាក្យសុំអាជ្ញាបណ្ណឈ្មួញជើងសា Forex របស់បាហាម៉ា.

  • អ្នកពិគ្រោះយោបល់របស់យើងសម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណឈ្មួញជើងសា Forex នៅបាហាម៉ាសមិនផ្តល់សេវាកម្មដល់បុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលទាក់ទងនឹងគ្រឿងញៀនទេហើយក៏មិនជួយដល់ពួកគេដែរ។ ទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណឈ្មួញជើងសា Forex របស់បាហាម៉ាស.

  យើងក៏មិនគាំទ្រឬផ្តល់សេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណប្តូរប្រាក់ Forex របស់យើងសម្រាប់បាហាម៉ាសដល់ប្រភេទអាជីវកម្មដែលបានរៀបរាប់ខាងក្រោម៖
  • សេវាផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណប្តូរប្រាក់ Forex Bahamas មិនត្រូវបានផ្តល់ឱ្យពាណិជ្ជករអ្នកចែកចាយឬអ្នកផលិតអាវុធអាវុធគ្រាប់រំសេវទាហានស៊ីឈ្នួលឬទាហានកិច្ចសន្យាដែលចង់ធ្វើទេ។ ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណប្តូរប្រាក់ Forex នៅបាហាម៉ា.

  • សេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរ Forex អាជ្ញាប័ណ្ណបាហាំសមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់ការឃ្លាំមើលបច្ចេកទេសឬឧបករណ៍ធ្វើឱ្យខូចឬចារកម្មឧស្សាហកម្មដែលចង់ ដាក់ពាក្យសុំអាជ្ញាប័ណ្ណប្តូរប្រាក់ Forex នៅបាហាម៉ាសនិងប្រើប្រាស់សេវាកម្មប្តូរប្រាក់ Forex របស់យើងក្នុងអាជ្ញាប័ណ្ណប្តូរប្រាក់ Forex នៅបាហាម៉ា

  • សេវាអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex សម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណប្តូរប្រាក់ Forex Bahamas មិនត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់សកម្មភាពខុសច្បាប់ឬបទឧក្រិដ្ឋឬបុគ្គលណាដែលត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីខ្មៅក្រោមច្បាប់ដែលចង់បំពេញពាក្យសុំអាជ្ញាប័ណ្ណប្តូរប្រាក់ Forex នៅ Bahamas និងប្រើប្រាស់សេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់យើងដើម្បី ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណប្តូរប្រាក់ Forex សម្រាប់បាហាម៉ា។

  • សេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex សម្រាប់ប័ណ្ណប្តូរប្រាក់ Forex អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់បាហាម៉ាសមិនត្រូវបានផ្តល់ដល់បុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលទាក់ទងនឹងសម្ភារៈហ្សែនទេហើយចង់បានជំនួយក្នុងការទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណប្តូរប្រាក់ Forex នៅបាហាម៉ាស។

  • ការដោះដូររូបិយប័ណ្ណ Forex នៅអ៊ឺរ៉ុបនិងក្រៅប្រទេសការគាំទ្រអាជ្ញាប័ណ្ណអាជ្ញាប័ណ្ណប្តូរប្រាក់ Forex នៅបាហាម៉ាសមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់បុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលចង់ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex នៅឯនាយសមុទ្រនៅបាហាម៉ាសនិងកំពុងដោះស្រាយនៅក្នុងជីវសាស្រ្តដែលមានគ្រោះថ្នាក់ឬគ្រោះថ្នាក់នោះទេ។ បានផ្តល់ទៅឱ្យអង្គភាពដែលទាក់ទងទៅនឹងវត្ថុធាតុដើមនុយក្លេអ៊ែររួមមានម៉ាស៊ីនឬឧបករណ៍ដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីផលិតដោះស្រាយឬបោះចោលសម្ភារៈណាមួយដើម្បីទទួលបានសេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex នៅឯនាយសមុទ្រក្នុងអាជ្ញាប័ណ្ណប្តូរប្រាក់ Forex ។

  • សេវាអាជ្ញាប័ណ្ណប្តូរប្រាក់ Forex នៅបាហាម៉ាផ្តល់ដោយមេធាវីមេធាវីនិងអ្នកពិគ្រោះយោបល់សម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណប្តូរប្រាក់ Forex នៅបាហាម៉ាសមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនបុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងធ្វើជំនួញជួញដូររក្សាទុកឬដឹកជញ្ជូនសរីរាង្គមនុស្សឬសត្វការរំលោភបំពានសត្វឬការប្រើប្រាស់សត្វសម្រាប់ណាមួយឡើយ។ ការធ្វើតេស្តិ៍វិទ្យាសាស្ត្រឬផលិតផលហើយចង់បំពេញបាហាម៉ាស ពាក្យសុំអាជ្ញាប័ណ្ណប្តូរប្រាក់ Forex.

  • ក្រុមហ៊ុនច្បាប់របស់យើងមិនផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណប្តូរប្រាក់ Forex នៅក្នុងបាហាម៉ាសដល់បុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលទាក់ទងនឹងរូបភាពអាសអាភាសឬអាសអាភាសដែលចង់ ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណប្តូរប្រាក់ Forex របស់បាហាម៉ាស.

  • មេធាវីរបស់យើងសម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណប្តូរប្រាក់ Forex នៅបាហាម៉ាមិនផ្តល់ការគាំទ្រដល់បុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលទាក់ទងនឹងការលក់សាជីជ្រុងដែលចង់ ដាក់ពាក្យសុំអាជ្ញាប័ណ្ណប្តូរប្រាក់ Forex របស់បាហាម៉ាស.

  • អ្នកពិគ្រោះយោបល់របស់យើងសម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណប្តូរប្រាក់ Forex នៅបាហាម៉ាមិនផ្តល់សេវាកម្មដល់បុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលទាក់ទងនឹងគ្រឿងញៀនហើយពួកគេក៏មិនជួយផងដែរ។ ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណប្តូរប្រាក់ Forex របស់បាហាម៉ាស.

  យើងក៏មិនគាំទ្រឬផ្តល់សេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណឈ្មួញកណ្តាល Forex របស់យើងសម្រាប់បាហាម៉ាសដល់ប្រភេទអាជីវកម្មដែលបានរៀបរាប់ខាងក្រោម៖
  • សេវាកម្មផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់ប័ណ្ណឈ្មួញជើងសា Forex បាហាម៉ាសមិនត្រូវបានផ្តល់ឱ្យពាណិជ្ជករអ្នកចែកចាយឬអ្នកផលិតអាវុធអាវុធគ្រាប់រំសេវទាហានស៊ីឈ្នួលឬទាហានកិច្ចសន្យាដែលចង់ធ្វើទេ។ ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណឈ្មួញកណ្តាល Forex នៅ Bahamas.

  • សេវាអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex សម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណឈ្មួញកណ្តាល Forex នៃ Bahamas មិនត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់ការឃ្លាំមើលបច្ចេកទេសឬឧបករណ៍ដែលមានកំហុសឬចារកម្មឧស្សាហកម្មដែលចង់ ដាក់ពាក្យសុំអាជ្ញាប័ណ្ណឈ្មួញកណ្តាល Forex នៅ Bahamas និងប្រើសេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណឈ្មួញកណ្តាល Forex របស់យើងនៅក្នុងអាជ្ញាប័ណ្ណឈ្មួញកណ្តាល Forex ដែល Bahamas ។

  • សេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex សម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណឈ្មួញកណ្តាល Forex Bahamas មិនត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់សកម្មភាពខុសច្បាប់ឬបទឧក្រិដ្ឋឬបុគ្គលដែលត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីខ្មៅក្រោមច្បាប់ដែលចង់បំពេញពាក្យសុំអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex Broker នៅ Bahamas និងប្រើប្រាស់សេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់យើងទៅ ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណឈ្មួញកណ្តាល Forex សម្រាប់បាហាម៉ា។

  • សេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex សម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណឈ្មួញកណ្តាល Forex នៃ Bahamas មិនត្រូវបានផ្តល់ឱ្យបុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលទាក់ទងនឹងសម្ភារៈហ្សែនទេហើយចង់បានជំនួយក្នុងការទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណឈ្មួញកណ្តាល Forex នៅ Bahamas ។

  • ការគាំទ្រអាជ្ញាប័ណ្ណឈ្មួញកណ្តាល Forex នៅអ៊ឺរ៉ុបនិងនៅក្រៅប្រទេសសម្រាប់ការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ Forex ឈ្មួញកណ្តាលនៅបាហាម៉ាសមិនត្រូវបានផ្តល់ឱ្យបុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលចង់ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex នៅឈូងសមុទ្រនៅបាហាម៉ាសនិងកំពុងដោះស្រាយនៅក្នុងជីវសាស្រ្តដែលមានគ្រោះថ្នាក់ឬគ្រោះថ្នាក់នោះទេ។ បានផ្តល់ទៅឱ្យអង្គភាពដែលទាក់ទងទៅនឹងវត្ថុធាតុដើមនុយក្លេអ៊ែររួមទាំងគ្រឿងម៉ាស៊ីនឬឧបករណ៍ដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីផលិតគ្រប់គ្រងដោះស្រាយឬបោះចោលសម្ភារៈណាមួយដើម្បីទទួលបានសេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex នៅឯនាយសមុទ្រអាជ្ញាបណ្ណរបស់ឈ្មួញជើងសា Forex ។

  • សេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណឈ្មួញកណ្តាល Forex នៅបាហាម៉ាផ្តល់ដោយមេធាវីមេធាវីនិងអ្នកពិគ្រោះយោបល់សម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណឈ្មួញកណ្តាល Forex នៅបាហាម៉ាសមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនបុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងធ្វើជំនួញជួញដូររក្សាទុកឬដឹកជញ្ជូនសរីរាង្គមនុស្សឬសត្វការរំលោភបំពានសត្វឬការប្រើប្រាស់សត្វសម្រាប់ណាមួយឡើយ។ ការធ្វើតេស្តិ៍វិទ្យាសាស្ត្រឬផលិតផលហើយចង់បំពេញបាហាម៉ាស ពាក្យសុំអាជ្ញាបណ្ណឈ្មួញជើងសា Forex.

  • ក្រុមហ៊ុនច្បាប់របស់យើងមិនផ្តល់ការគាំទ្រអាជ្ញាបណ្ណឈ្មួញជើងសា Forex នៅបាហាម៉ាសដល់បុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលទាក់ទងនឹងរូបភាពអាសអាភាសឬអាសអាភាសដែលចង់ ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណឈ្មួញកណ្តាល Forex របស់ Bahamas.

  • មេធាវីរបស់យើងសម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណឈ្មួញកណ្តាល Forex នៅ Bahamas មិនផ្តល់ការគាំទ្រដល់បុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលទាក់ទងនឹងការលក់សាជីជ្រុងដែលចង់បាន ដាក់ពាក្យសុំអាជ្ញាបណ្ណឈ្មួញជើងសា Forex របស់បាហាម៉ាស.

  • អ្នកពិគ្រោះយោបល់របស់យើងសម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណឈ្មួញកណ្តាល Forex នៅបាហាម៉ាសមិនផ្តល់សេវាកម្មដល់បុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលទាក់ទងនឹងគ្រឿងញៀនទេហើយក៏មិនជួយពួកគេដែរ។ ទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណឈ្មួញជើងសា Forex របស់បាហាម៉ាស.

  យើងក៏មិនគាំទ្រឬផ្តល់សេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណអ្នកចែកបៀសុវត្ថិភាពរបស់យើងសម្រាប់បាហាម៉ាសដល់ប្រភេទអាជីវកម្មដែលបានរៀបរាប់ខាងក្រោម៖
  • ការផ្តល់សេវាកម្មសម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណអ្នកចែកបៀសុវត្ថិភាពគឺបាហាម៉ាមិនត្រូវបានផ្តល់ឱ្យពាណិជ្ជករអ្នកចែកចាយឬអ្នកផលិតអាវុធអាវុធគ្រាប់រំសេវទាហានស៊ីឈ្នួលឬទាហានកិច្ចសន្យាដែលចង់ធ្វើទេ។ ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណអ្នកចែកបៀសន្តិសុខនៅបាហាម៉ា.

  • សេវាអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex សម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណអ្នកចែកបៀសុវត្ថិភាពនៃបាហាម៉ាសមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់ការឃ្លាំមើលបច្ចេកទេសឬឧបករណ៍ធ្វើឱ្យខូចឬក្រុមចារកម្មឧស្សាហកម្មដែលចង់ ដាក់ពាក្យសុំអាជ្ញាប័ណ្ណអ្នកចែកបៀសន្តិសុខ នៅ Bahamas និងប្រើសេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណអ្នកចែកបៀសុវត្ថិភាពរបស់យើងនៅក្នុងអាជ្ញាប័ណ្ណអ្នកចែកបៀសុវត្ថិភាព Bahamas ។

  • សេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex សម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណអ្នកចែកបៀសុវត្ថិភាព Bahamas មិនត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់សកម្មភាពខុសច្បាប់ឬឧក្រិដ្ឋកម្មណាមួយឬបុគ្គលណាដែលត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីខ្មៅក្រោមច្បាប់ដែលចង់បំពេញពាក្យសុំអាជ្ញាប័ណ្ណចែកចាយសុវត្ថិភាពនៅបាហាម៉ានិងប្រើប្រាស់សេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់យើងទៅ ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណចែកចាយសុវត្ថិភាព សម្រាប់បាហាម៉ា។

  • សេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex សម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណអ្នកចែកបៀសុវត្ថិភាពនៃបាហាម៉ាសមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនបុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលទាក់ទងនឹងសម្ភារៈហ្សែនទេហើយចង់បានជំនួយក្នុងការទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណអ្នកចែកចាយសន្តិសុខនៅបាហាម៉ាស។

  • ការគាំទ្រអាជ្ញាប័ណ្ណអ្នកចែកបៀខាងសន្តិសុខនៅសហគមន៍អ៊ឺរ៉ុបនិងនៅឯនាយសមុទ្រសម្រាប់ច្បាប់អាជ្ញាបណ្ណចែកចាយសន្តិសុខនៅបាហាម៉ាសមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់បុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលចង់ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex នៅឈូងសមុទ្រនៅបាហាម៉ាសនិងកំពុងដោះស្រាយនៅក្នុងជីវសាស្រ្តដែលមានគ្រោះថ្នាក់ឬគ្រោះថ្នាក់នោះទេ។ បានផ្តល់ទៅឱ្យអង្គភាពដែលទាក់ទងនឹងវត្ថុធាតុដើមនុយក្លេអ៊ែររួមមានម៉ាស៊ីនឬគ្រឿងបរិក្ខារដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីផលិតគ្រប់គ្រងឬបោះចោលសម្ភារៈណាមួយដើម្បីទទួលបានសេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex នៅឯនាយសមុទ្រក្នុងអាជ្ញាប័ណ្ណអ្នកចែកបៀសុវត្ថិភាព Bahamas ។

  • សេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណអ្នកចែកបៀសន្តិសុខនៅបាហាម៉ាផ្តល់ដោយមេធាវីមេធាវីនិងអ្នកពិគ្រោះយោបល់សម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណអ្នកចែកបៀសន្តិសុខនៅបាហាម៉ាសមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនបុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងធ្វើជំនួញជួញដូររក្សាទុកឬដឹកជញ្ជូនសរីរាង្គមនុស្សឬសត្វការរំលោភបំពានសត្វឬការប្រើប្រាស់សត្វសម្រាប់ណាមួយឡើយ។ ការធ្វើតេស្តិ៍វិទ្យាសាស្ត្រឬផលិតផលហើយចង់បំពេញបាហាម៉ាស ពាក្យសុំអាជ្ញាបណ្ណចែកចាយសុវត្ថិភាព.

  • ក្រុមហ៊ុនច្បាប់របស់យើងមិនផ្តល់ការគាំទ្រអាជ្ញាប័ណ្ណអ្នកចែកបៀសុវត្ថិភាពនៅក្នុងបាហាម៉ាសដល់បុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលទាក់ទងនឹងរូបភាពអាសអាភាសឬអាសអាភាសដែលចង់ ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណអ្នកចែកបៀសុវត្ថិភាពរបស់បាហាម៉ាស.

  • មេធាវីរបស់យើងសម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណអ្នកចែកបៀសុវត្ថិភាពនៅបាហាម៉ាមិនផ្តល់ការគាំទ្រដល់បុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលទាក់ទងនឹងការលក់សាជីជ្រុងដែលចង់បាន ដាក់ពាក្យសុំអាជ្ញាប័ណ្ណអ្នកចែកបៀសុវត្ថិភាពរបស់បាហាម៉ា.

  • អ្នកពិគ្រោះយោបល់របស់យើងសម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណចែកចាយសុវត្ថិភាពនៅបាហាម៉ាមិនផ្តល់សេវាកម្មដល់បុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលទាក់ទងនឹងគ្រឿងញៀនទេហើយក៏មិនជួយពួកគេដែរ។ ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណអ្នកចែកបៀសុវត្ថិភាពរបស់បាហាម៉ាស.

  យើងក៏មិនគាំទ្រឬផ្តល់សេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណ FFMC របស់យើងសម្រាប់បាហាម៉ាសដល់ប្រភេទអាជីវកម្មដែលបានរៀបរាប់ខាងក្រោម៖
  • សេវាកម្មផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណ FFMC បាហាម៉ាមិនត្រូវបានផ្តល់ឱ្យពាណិជ្ជករអ្នកចែកចាយឬអ្នកផលិតអាវុធអាវុធគ្រាប់រំសេវទាហានស៊ីឈ្នួលឬទាហានកិច្ចសន្យាដែលចង់ធ្វើទេ។ ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ FFMC នៅបាហាម៉ា.

  • សេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex សម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់អេហ្វអេអឹមអេអិមអិមបាម៉ាមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់ឧបករណ៍ឃ្លាំមើលបច្ចេកទេសឬឧបករណ៍ធ្វើខុសបច្ចេកទេសឬចារកម្មឧស្សាហកម្មដែលចង់ ដាក់ពាក្យសុំអាជ្ញាប័ណ្ណ FFMC នៅ Bahamas និងប្រើសេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណ FFMC របស់យើងនៅក្នុងអាជ្ញាប័ណ្ណ FFMC Bahamas ។

  • សេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex សម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណ FFMC បាហាម៉ាមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់សកម្មភាពខុសច្បាប់ឬបទឧក្រិដ្ឋឬបុគ្គលដែលត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីខ្មៅក្រោមច្បាប់ដែលចង់បំពេញពាក្យសុំអាជ្ញាប័ណ្ណ FFMC នៅបាហាម៉ាហើយប្រើសេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់យើងដើម្បី ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ FFMC សម្រាប់បាហាម៉ា។

  • សេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex សម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់អេហ្វអេអឹមខេអេបាម៉ាមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនបុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលទាក់ទងនឹងសម្ភារៈហ្សែនទេហើយចង់បានជំនួយក្នុងការទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ FFMC នៅបាហាម៉ា។

  • ការគាំទ្រអាជ្ញាប័ណ្ណពីអ៊ឺរ៉ុបនិងនៅឯនាយសមុទ្រអេហ្វអេអឹមអេសម្រាប់អេហ្វអេអឹមខេនៅម៉ាហាម៉ាមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់បុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលចង់ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex នៅឈូងសមុទ្រនៅបាហាម៉ាសហើយកំពុងធ្វើការទាក់ទងនឹងជីវសាស្រ្តគីមីដែលមានគ្រោះថ្នាក់ឬគ្រោះថ្នាក់ផងដែរ។ ដោះស្រាយសំភារៈនុយក្លេអ៊ែររួមទាំងគ្រឿងម៉ាស៊ីនរឺឧបករណ៍ដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីផលិតដោះស្រាយរឺបោះចោលសំភារៈទាំងនោះដើម្បីទទួលបានសេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex នៅឯនាយសមុទ្រក្នុងអ។

  • សេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណ FFMC នៅបាហាម៉ាផ្តល់ដោយមេធាវីមេធាវីនិងអ្នកពិគ្រោះយោបល់សម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណអេហ្វ។ អេ។ អិម។ អេ។ នៅបាហាម៉ាមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនបុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងធ្វើជំនួញជួញដូររក្សាទុកឬដឹកជញ្ជូនសរីរាង្គមនុស្សឬសត្វការរំលោភបំពានសត្វឬការប្រើប្រាស់សត្វសម្រាប់វិទ្យាសាស្ត្រឬ សាកល្បងផលិតផលហើយចង់បំពេញបាហាម៉ា ពាក្យសុំអាជ្ញាប័ណ្ណ FFMC.

  • ក្រុមហ៊ុនច្បាប់របស់យើងមិនផ្តល់ការគាំទ្រអាជ្ញាប័ណ្ណ FFMC នៅក្នុងបាហាម៉ាសដល់បុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលទាក់ទងនឹងរូបភាពអាសអាភាសឬអាសអាភាសដែលចង់ ទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណ FFMC របស់ Bahamas.

  • មេធាវីរបស់យើងសម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណអេហ្វ។ អេ។ អេ។ អេ។ អេ។ អិម។ អេ។ នៅបាហាម៉ាមិនផ្តល់ការគាំទ្រដល់បុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលទាក់ទងនឹងការលក់សាជីជ្រុងដែលចង់ ដាក់ពាក្យសុំអាជ្ញាប័ណ្ណ FFMC របស់ Bahamas.

  • អ្នកពិគ្រោះយោបល់របស់យើងសំរាប់អាជា្ញប័ណ្ណអេហ្វ។ អេ។ អេ។ អេ។ អិម។ អេ។ នៅបាហាម៉ាមិនផ្តល់សេវាកម្មដល់បុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលទាក់ទងនឹងគ្រឿងញៀនទេហើយក៏មិនជួយពួកគេដែរ។ ទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណ FFMC របស់ Bahamas.

  យើងក៏មិនគាំទ្រឬផ្តល់សេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់ក្រៅប្រទេសសម្រាប់អូបាម៉ាដល់ប្រភេទអាជីវកម្មដែលបានរៀបរាប់ខាងក្រោម៖
  • សេវាកម្មផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់ការធ្វើអាជីវកម្មក្រៅដែនសមុទ្រ FOREX អាជ្ញាប័ណ្ណបាហាម៉ាសមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់ពាណិជ្ជករអ្នកចែកចាយឬអ្នកផលិតអាវុធអាវុធគ្រាប់រំសេវទាហានស៊ីឈ្នួលឬទាហានកិច្ចសន្យាដែលចង់ធ្វើទេ។ ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណនៅឯនាយសមុទ្រ FOREX នៅបាហាម៉ា.

  • សេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex សម្រាប់ Offshore FOREX License of Bahamas មិនត្រូវបានផ្តល់ឱ្យសម្រាប់ឧបករណ៍ឃ្លាំមើលបច្ចេកទេសឬឧបករណ៍ធ្វើឱ្យគាំងឬចារកម្មឧស្សាហកម្មដែលចង់ ដាក់ពាក្យសុំអាជ្ញាប័ណ្ណក្រៅប្រទេស FOREX នៅបាហាម៉ាសនិងប្រើសេវាកម្មអាមេរិចនៅក្រៅប្រទេស FOREX អាជ្ញាប័ណ្ណក្នុងដែនសមុទ្រអូហ្វអាហ្វ័រហ្វ័រអេហ្វអិម។

  • សេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex សម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណនៅឯនាយសមុទ្រ FOREX បាហាម៉ាសមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់សកម្មភាពខុសច្បាប់ឬបទឧក្រិដ្ឋឬបុគ្គលណាដែលត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីខ្មៅក្រោមច្បាប់ដែលចង់បំពេញពាក្យសុំអាជ្ញាប័ណ្ណនៅក្រៅប្រទេស FOREX នៅបាហាម៉ាសនិងប្រើប្រាស់សេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់យើង ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណនៅឆ្នេរសមុទ្រ FOREX សម្រាប់បាហាម៉ា។

  • សេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex សម្រាប់ Offshore FOREX License of Bahamas មិនត្រូវបានផ្តល់ឱ្យបុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលទាក់ទងនឹងសម្ភារៈហ្សែនទេហើយចង់បានជំនួយក្នុងការទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណនៅក្រៅប្រទេស FOREX នៅបាហាម៉ាស។

  • សហគមន៍អ៊ឺរ៉ុបនិងនៅឯនាយសមុទ្រ FOREX សម្រាប់ការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណសម្រាប់ការធ្វើអាជីវកម្មដែនសមុទ្រ FOREX នៅបាហាម៉ាមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់បុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលចង់ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex នៅឈូងសមុទ្រនៅបាហាម៉ាសហើយកំពុងធ្វើការទាក់ទងនឹងជីវសាស្រ្តគីមីដែលមានគ្រោះថ្នាក់ឬគ្រោះថ្នាក់នោះទេហើយសេវាកម្មនៅឯនាយសមុទ្រ FOREX របស់ខ្លួនសម្រាប់បាហាម៉ាសក៏មិនមែនដែរ។ បានផ្តល់ទៅឱ្យអង្គភាពដែលទាក់ទងទៅនឹងវត្ថុធាតុដើមនុយក្លេអ៊ែររួមទាំងគ្រឿងម៉ាស៊ីនឬឧបករណ៍ដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីផលិតដោះស្រាយឬបោះចោលសម្ភារៈណាមួយដើម្បីទទួលបានសេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex នៅឯនាយសមុទ្រហាម៉ាល់អូអាខេ។

  • សេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណ Offshore FOREX នៅបាហាម៉ាផ្តល់ដោយមេធាវីមេធាវីនិងអ្នកពិគ្រោះយោបល់សម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណក្រៅប្រទេស FOREX នៅបាហាម៉ាមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនបុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងធ្វើជំនួញជួញដូររក្សាទុកឬដឹកជញ្ជូនសរីរាង្គមនុស្សឬសត្វការរំលោភបំពានសត្វឬការប្រើប្រាស់សត្វសម្រាប់ណាមួយឡើយ។ ការធ្វើតេស្តិ៍វិទ្យាសាស្ត្រឬផលិតផលហើយចង់បំពេញបាហាម៉ាស ពាក្យសុំអាជ្ញាប័ណ្ណនៅឯនាយសមុទ្រ FOREX.

  • ក្រុមហ៊ុនច្បាប់របស់យើងមិនផ្តល់ការគាំទ្រអាជ្ញាប័ណ្ណនៅក្រៅប្រទេស FOREX នៅបាហាម៉ាសដល់បុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលទាក់ទងនឹងរូបភាពអាសអាភាសឬអាសអាភាសដែលចង់បាន។ ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់អូបាម៉ានៅឯនាយសមុទ្រ FOREX.

  • មេធាវីរបស់យើងសម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណនៅក្រៅប្រទេស FOREX នៅបាហាម៉ាសមិនផ្តល់ការគាំទ្រដល់បុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលទាក់ទងនឹងការលក់សាជីជ្រុងដែលចង់ ដាក់ពាក្យសុំអាជ្ញាប័ណ្ណនៅអូសាម៉ារបស់អូបាម៉ា.

  • អ្នកពិគ្រោះយោបល់របស់យើងសម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណនៅឯនាយសមុទ្រ FOREX នៅបាហាម៉ាសមិនផ្តល់សេវាកម្មដល់បុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលទាក់ទងនឹងគ្រឿងញៀនទេហើយក៏មិនជួយដល់ពួកគេដែរ។ ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់អូបាម៉ានៅឆ្នេរសមុទ្រ FOREX.

  យើងក៏មិនគាំទ្រឬផ្តល់សេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណ Fx របស់យើងសម្រាប់បាហាម៉ាសដល់ប្រភេទអាជីវកម្មដែលបានរៀបរាប់ខាងក្រោម៖
  • សេវាផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណ Fx បាហាម៉ាសមិនត្រូវបានផ្តល់ឱ្យពាណិជ្ជករអ្នកចែកចាយឬអ្នកផលិតអាវុធអាវុធគ្រាប់រំសេវទាហានស៊ីឈ្នួលឬទាហានកិច្ចសន្យាដែលចង់ធ្វើទេ។ ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ Fx នៅបាហាម៉ា.

  • សេវាអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex សម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណ Fx របស់ Bahamas មិនត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់ឧបករណ៍ឃ្លាំមើលបច្ចេកទេសឬឧបករណ៍ធ្វើខុសឬក្រុមចារកម្មឧស្សាហកម្មដែលចង់ ដាក់ពាក្យសុំអាជ្ញាប័ណ្ណ FX នៅ Bahamas និងប្រើសេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណ Fx របស់យើងនៅក្នុងអាជ្ញាប័ណ្ណ Fx អាជ្ញាប័ណ្ណ Bahamas ។

  • សេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex សម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណ Fx Bahamas មិនត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់សកម្មភាពខុសច្បាប់ឬបទឧក្រិដ្ឋឬបុគ្គលដែលត្រូវបានចុះក្នុងបញ្ជីខ្មៅក្រោមច្បាប់ដែលចង់បំពេញពាក្យសុំអាជ្ញាប័ណ្ណ Fx នៅ Bahamas និងប្រើប្រាស់សេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់យើងដើម្បី ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ FX សម្រាប់បាហាម៉ា។

  • សេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex សម្រាប់ប័ណ្ណសរសើរពី Fx របស់ Bahamas មិនត្រូវបានផ្តល់ដល់បុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលទាក់ទងនឹងសម្ភារៈហ្សែនទេហើយចង់បានជំនួយក្នុងការទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ Fx នៅ Bahamas ។

  • ការគាំទ្រអាជ្ញាប័ណ្ណអេចអ៊ឺរ៉ុបនិងនៅឯនាយសមុទ្រសម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណ Fx នៅបាហាម៉ាមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនបុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលចង់ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex នៅឈូងសមុទ្រនៅបាហាម៉ាសនិងកំពុងដោះស្រាយនៅក្នុងជីវសាស្រ្តដែលមានគ្រោះថ្នាក់ឬគ្រោះថ្នាក់នោះទេ។ ដោះស្រាយសំភារៈនុយក្លេអ៊ែររួមទាំងម៉ាស៊ីនរឺគ្រឿងបរិក្ខារដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីផលិតគ្រប់គ្រងរឺបោះចោលសំភារៈទាំងនោះដើម្បីទទួលបានសេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex នៅឯនាយសមុទ្រក្នុងអាជ្ញាប័ណ្ណ Fx ។

  • សេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណ Fx នៅបាហាម៉ាផ្តល់ដោយមេធាវីមេធាវីនិងអ្នកប្រឹក្សាសម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណ Fx នៅបាហាម៉ាមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនបុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងធ្វើជំនួញជួញដូររក្សាទុកឬដឹកជញ្ជូនសរីរាង្គមនុស្សឬសត្វការរំលោភបំពានសត្វឬការប្រើប្រាស់សត្វសម្រាប់វិទ្យាសាស្ត្រឬ សាកល្បងផលិតផលហើយចង់បំពេញបាហាម៉ា ពាក្យសុំអាជ្ញាប័ណ្ណ Fx.

  • ក្រុមហ៊ុនច្បាប់របស់យើងមិនផ្តល់ការគាំទ្រអាជ្ញាប័ណ្ណ Fx នៅក្នុងបាហាម៉ាដល់បុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលទាក់ទងនឹងរូបភាពអាសអាភាសឬអាសអាភាសដែលចង់ ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ Fx របស់ Bahamas.

  • មេធាវីរបស់យើងសម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណ Fx នៅ Bahamas មិនផ្តល់ការគាំទ្រដល់បុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលទាក់ទងនឹងការលក់ពីរ៉ាមីតដែលចង់បានទេ ដាក់ពាក្យសុំអាជ្ញាប័ណ្ណ Fx របស់ Bahamas.

  • អ្នកពិគ្រោះយោបល់របស់យើងសម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណ Fx នៅបាហាម៉ាមិនផ្តល់សេវាកម្មដល់បុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនដែលទាក់ទងនឹងគ្រឿងញៀនទេហើយក៏មិនជួយពួកគេដែរ។ ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ Fx របស់ Bahamas.

  "សេចក្តីជូនដំណឹងសំខាន់ : អ្នកផលិតលាននាក់បានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងផ្តល់ព័ត៌មានសម្រាប់ អាជ្ញាប័ណ្ណ Forex នៅបាហាម៉ាក្នុងពេលតែមួយយើងមិនទទួលយកការទទួលខុសត្រូវណាមួយចំពោះការបាត់បង់ឬការខូចខាតផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុឬការខូចខាតណាមួយដែលអាចបណ្តាលមកពីព័ត៌មានឬសេវាកម្មរបស់ខ្លួនដើម្បីទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex Bahamas ។ អ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រត្រូវបានគេណែនាំអោយទទួលយកនូវដំបូន្មានវិជ្ជាជីវៈសមស្របមុនពេលពួកគេចូលរួមក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មអាជ្ញាប័ណ្ណ អាជ្ញាប័ណ្ណ Forex Bahamas ។

យុត្តាធិការផ្សេងទៀតសម្រាប់ការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ

ក្រៅពីអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex នៅបាហាម៉ាយើងក៏ផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់ប្រភេទដែលបានរៀបរាប់ខាងក្រោមនិងនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចផ្សេងៗផងដែរ។

* សំគាល់ៈ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំសេវាកម្មផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមិនត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងសូមមេត្តា ទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំយើងប្រហែលជាអាចបម្រើនិងបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អ្នក។

* សំគាល់ៈ ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់ពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងញៀនអំពើភេរវកម្មនិងការជួញដូរមនុស្សហេតុដូចនេះយើងមិនគាំទ្រដល់អតិថិជនទេ។

សេវាកម្មពិសេសរបស់យើងសម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណ Forex បាហាម៉ាស

នៅពេលដែលអ្នកដាក់ពាក្យសុំអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex ជាមួយយើងសម្រាប់បាហាម៉ាសយើងក៏ផ្តល់ការគាំទ្រយ៉ាងទូលំទូលាយដែលចាប់ផ្តើមពីការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណនៅបាហាម៉ាសប៉ុន្តែពង្រីកទៅការគាំទ្រធនធានមនុស្សនៅបាហាម៉ាការបើកគណនីធនាគារដំណើរការទូទាត់នៅបាហាម៉ាសគ្រាន់តែដើម្បីដាក់ឈ្មោះពីរបី។

Free consultancy for best Securities Dealers License services in Bahamas, best lawyers for Securities Dealers License in Bahamas, best consultants for Securities Dealers License in Bahamas, best advisors for Securities Dealers License in Bahamas, best law firms for Securities Dealers License in Bahamas, best attorneys for Securities Dealers License in Bahamas, best Forex Brokerage License services in Bahamas, best lawyers for Forex Brokerage License in Bahamas, best consultants for Forex Brokerage License in Bahamas, best advisors for Forex Brokerage License in Bahamas, best law firms for Forex Brokerage License in Bahamas, best attorneys for Forex Brokerage License in Bahamas, best Forex exchange License services in Bahamas, best lawyers for Forex exchange License in Bahamas, best consultants for Forex exchange License in Bahamas, best advisors for Forex exchange License in Bahamas, best law firms for Forex exchange License in Bahamas, best attorneys for Forex exchange License in Bahamas, best Forex Broker license services in Bahamas, best lawyers for Forex Broker license in Bahamas, best consultants for Forex Broker license in Bahamas, best advisors for Forex Broker license in Bahamas, best law firms for Forex Broker license in Bahamas, best attorneys for Forex Broker license in Bahamas, best security dealer license services in Bahamas, best lawyers for security dealer license in Bahamas, best consultants for security dealer license in Bahamas, best advisors for security dealer license in Bahamas, best law firms for security dealer license in Bahamas, best attorneys for security dealer license in Bahamas, best FFMC License services in Bahamas, best lawyers for FFMC License in Bahamas, best consultants for FFMC License in Bahamas, best advisors for FFMC License in Bahamas, best law firms for FFMC License in Bahamas, best attorneys for FFMC License in Bahamas, best Offshore FOREX License services in Bahamas, best lawyers for Offshore FOREX License in Bahamas, best consultants for Offshore FOREX License in Bahamas, best advisors for Offshore FOREX License in Bahamas, best law firms for Offshore FOREX License in Bahamas, best attorneys for Offshore FOREX License in Bahamas, best fx license services in Bahamas, best lawyers for fx license in Bahamas, best consultants for fx license in Bahamas, best advisors for fx license in Bahamas, best law firms for fx license in Bahamas, best attorneys for fx license in Bahamas, also ,best Forex license services in The Bahamas, best lawyers for Forex license in The Bahamas, best consultants for Forex license in The Bahamas, best advisors for Forex license in The Bahamas, best law firms for Forex license in The Bahamas, best attorneys for Forex license in The Bahamas ,best Securities Dealers License services in The Bahamas, best lawyers for Securities Dealers License in The Bahamas, best consultants for Securities Dealers License in The Bahamas, best advisors for Securities Dealers License in The Bahamas, best law firms for Securities Dealers License in The Bahamas, best attorneys for Securities Dealers License in The Bahamas ,best Forex Brokerage License services in The Bahamas, best lawyers for Forex Brokerage License in The Bahamas, best consultants for Forex Brokerage License in The Bahamas, best advisors for Forex Brokerage License in The Bahamas, best law firms for Forex Brokerage License in The Bahamas, best attorneys for Forex Brokerage License in The Bahamas ,best Forex exchange License services in The Bahamas, best lawyers for Forex exchange License in The Bahamas, best consultants for Forex exchange License in The Bahamas, best advisors for Forex exchange License in The Bahamas, best law firms for Forex exchange License in The Bahamas, best attorneys for Forex exchange License in The Bahamas ,best Forex Broker license services in The Bahamas, best lawyers for Forex Broker license in The Bahamas, best consultants for Forex Broker license in The Bahamas, best advisors for Forex Broker license in The Bahamas, best law firms for Forex Broker license in The Bahamas, best attorneys for Forex Broker license in The Bahamas ,best security dealer license services in The Bahamas, best lawyers for security dealer license in The Bahamas, best consultants for security dealer license in The Bahamas, best advisors for security dealer license in The Bahamas, best law firms for security dealer license in The Bahamas, best attorneys for security dealer license in The Bahamas ,best FFMC License services in The Bahamas, best lawyers for FFMC License in The Bahamas, best consultants for FFMC License in The Bahamas, best advisors for FFMC License in The Bahamas, best law firms for FFMC License in The Bahamas, best attorneys for FFMC License in The Bahamas ,best Offshore FOREX License services in The Bahamas, best lawyers for Offshore FOREX License in The Bahamas, best consultants for Offshore FOREX License in The Bahamas, best advisors for Offshore FOREX License in The Bahamas, best law firms for Offshore FOREX License in The Bahamas, best attorneys for Offshore FOREX License in The Bahamas ,best fx license services in The Bahamas, best lawyers for fx license in The Bahamas, best consultants for fx license in The Bahamas, best advisors for fx license in The Bahamas, best law firms for fx license in The Bahamas, best attorneys for fx license in The Bahamas.

សេវាកម្មផ្សេងទៀតដែលផ្តល់ដោយពួកយើង

រួមជាមួយអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex សម្រាប់បាហាម៉ាស

សេវាកម្មពិសេសផ្សេងទៀតសម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណ Forex Bahamas

នៅពេលដែលអ្នកដាក់ពាក្យសុំអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex ជាមួយយើងសម្រាប់បាហាម៉ាសយើងក៏ផ្តល់ការគាំទ្រយ៉ាងទូលំទូលាយដែលចាប់ផ្តើមពីការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណនៅបាហាម៉ាសប៉ុន្តែពង្រីកទៅការគាំទ្រធនធានមនុស្សនៅបាហាម៉ាការបើកគណនីធនាគារដំណើរការទូទាត់នៅបាហាម៉ាសគ្រាន់តែដើម្បីដាក់ឈ្មោះពីរបី។

បទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំជាមួយសេវាកម្មផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់បាហាម៉ាសនិងដំណោះស្រាយអាជីវកម្មសរុប!

ការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន

យើងមានធំជាងគេ សេវាកម្មចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន សម្រាប់បាហាម៉ាសនិង ១០៨ ប្រទេស។

ការបើកគណនីធនាគារ

អ្នកពិគ្រោះយោបល់ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់យើងក៏ជួយផងដែរ គណនីធនាគារ បើកនៅបាហាម៉ានិង ១០៨ ប្រទេស។

ដំណើរការទូទាត់

ក្រៅពីសេវាកម្មផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់បាហាម៉ាការណែនាំត្រូវបានផ្តល់ជូន ទទួលយកការទូទាត់តាមអ៊ីនធឺណិត.

លេខទូរស័ព្ទនិម្មិត

យើងផ្តល់ជូនវីអូភីអូ លេខទូរសព្ទ ដល់អតិថិជននៅបាហាម៉ានិងនៅជុំវិញពិភពលោកជាមួយនឹងគុណភាពកម្រិតសហគ្រាស។

អាស័យដ្ឋាននិម្មិត

ក្រៅពីអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex យើងក៏ផ្តល់ផងដែរ អាសយដ្ឋាននិមិ្មត ជ្រើសរើសទីតាំងស្អាតៗចំនួន ៦៦ នៅទូទាំងពិភពលោក។

អាជីវកម្មសំរាប់លក់

ត្រូវការ អាជីវកម្មដែលមានស្រាប់សម្រាប់លក់ នៅ Bahamas ភ្នាក់ងារផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់យើងអាចភ្ជាប់អ្នកជាមួយអ្នកឯកទេសរបស់យើងនៅបាហាម៉ាស។

ធនធានមនុស្ស

របស់​យើង ធនធានមនុស្ស អ្នកប្រឹក្សាយោបល់នៅបាហាម៉ាផ្តល់នូវដំណោះស្រាយជំនាញបន្ទាប់ពីអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex របស់អ្នក។

ប្រកាសការងារ

ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មថ្មី

ក្រៅពីអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex យើងគាំទ្រអតិថិជនរបស់យើងសម្រាប់បាហាម៉ាសដោយមានជំនួយយ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់ ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មថ្មី នៅបាហាម៉ាស។

កម្លាំងពលកម្មគណនី

ល្អបំផុត គណនេយ្យករនៅបាហាម៉ា អាចរកបាន ២៤ * ៧ សំរាប់ការគាំទ្រគណនេយ្យសំរាប់បាហាម៉ាស។ យើងផ្តល់ជូនសេវាកម្មគណនេយ្យនៅ ១០៦ ប្រទេស!

ក្រុមហ៊ុនដែលផលិតរួចរាល់

ល្អបំផុតនៅក្នុងថ្នាក់គាំទ្រសម្រាប់ ក្រុមហ៊ុនត្រៀមខ្លួនជាស្រេច នៅបាហាម៉ាសនិង ១០៩ ប្រទេស។

អន្តោប្រវេសន៍របស់សហគ្រិនទៅបាហាម៉ា

កំពុងរកមើលសម្រាប់ អន្តោប្រវេសន៍របស់សហគ្រិន ទៅបាហាម៉ាសប្រើសេវាកម្មរបស់យើងសម្រាប់ ១០៧ ប្រទេសទាក់ទងយើងដើម្បីពិគ្រោះយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃ។

ទិដ្ឋាការការងារសម្រាប់បាហាម៉ាស

គ្រោងនឹងដាក់បុគ្គលិកសំខាន់របស់អ្នកនៅបាហាម៉ាហើយត្រូវការការគាំទ្រ ទិដ្ឋាការការងារ។ សម្រាប់បាហាម៉ាសម្រាប់នាយកឬនិយោជិក។

ផ្នែកទន់និងការអភិវឌ្ឍន៍គេហទំព័រ

បានជួយអតិថិជនរបស់យើងដោយជោគជ័យសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ផ្នែកទន់និង ការអភិវឌ្ឍបណ្ដាញ នៅបាហាម៉ាសនិង ១០៩ ប្រទេសដែលមាន blockchain, IOT, គេហទំព័រ, ecommerce និងកម្មវិធីក្នុងតម្លៃសមរម្យបំផុតជាមួយនឹងគុណភាពថ្នាក់សហគ្រាសល្អបំផុត។

ការអភិវឌ្ឍសូហ្វវែរគ្រីបនិងកាបូបល្អបំផុត។

គម្រោងបានសំរេចរហូតដល់ខែមេសាឆ្នាំ ២០២១

6000 +

“ ចំណេះដឹងអន្តរជាតិសម្រាប់ភាពជោគជ័យរបស់អ្នក!”

ការណែនាំវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណ Forex នៅបាហាម៉ា

ស្នើសុំការពិគ្រោះយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់អាជ្ញាប័ណ្ណទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex នៅបាហាម៉ាស។


សំនួរនិងចម្លើយ - អាជ្ញាប័ណ្ណ Forex នៅបាហាម៉ា

ផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់បាហាម៉ាសអាជ្ញាប័ណ្ណ Forex៖ អាជ្ញាធរសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ នៃ Bahamas
ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ!

5.0

ការផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់

ផ្អែកលើការពិនិត្យឡើងវិញ 2019