ចូលទៅគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក

ភ្លេចពាក្យសំងាត់​? អ្នកប្រើប្រាស់​ថ្មី ? ចុះឈ្មោះ

គណនីផ្ទាល់ខ្លួន

ចូលទៅគណនីក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក

ភ្លេចពាក្យសំងាត់​? អ្នកប្រើប្រាស់​ថ្មី ? ចុះឈ្មោះ

គណនីជំនួញ
🔍
en English
X

ល័ក្ខខ័ណ្ឌសម្រាប់អ្នកផលិតរាប់លាននាក់ ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់

សូមស្វែងរកល័ក្ខខ័ណ្ឌរបស់អ្នកផលិតចុងក្រោយបំផុត (“ ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់”) ។

សូមអានលក្ខខណ្ឌទាំងនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់។ ការចូលប្រើនិងប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់អ្នកផលិតលាននាក់ (“ ផលិតផល”) សេវាកម្មរាប់លានរបស់អ្នកផលិត (“ សេវាកម្ម”) និងគេហទំព័រម៉ាន់ឌឺខេក https://MillionMakers.com/ (“ គេហទំព័រ”) ឬអនុដែនណាមួយរួមទាំង ខ្លឹមសារណាមួយរបស់វាមានលក្ខខណ្ឌចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អ្នកចំពោះល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះ។ អ្នកត្រូវតែអានយល់ព្រមនិងព្រមទទួលនូវរាល់ល័ក្ខខ័ណ្ឌដែលមាននៅក្នុងល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះ។ តាមរយៈការបង្កើតគណនីមួយឬដោយការប្រើប្រាស់ឬចូលមើលគេហទំព័រឬផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់យើងអ្នកត្រូវគោរពតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះហើយអ្នកបង្ហាញថាអ្នកនៅតែបន្តទទួលយកល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះ។

គណនីអ្នកផលិតលានរបស់អ្នក

  ប្រសិនបើអ្នកបង្កើតគណនីនៅលើគេហទំព័រអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការថែរក្សាសុវត្ថិភាពគណនីរបស់អ្នកហើយអ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះរាល់សកម្មភាពដែលកើតឡើងនៅក្នុងគណនីនិងសកម្មភាពផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគណនី។ អ្នកយល់ព្រមផ្តល់និងរក្សាព័ត៌មានត្រឹមត្រូវបច្ចុប្បន្ននិងពេញលេញរួមទាំងព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកសម្រាប់សេចក្តីជូនដំណឹងនិងការទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀតពីយើងនិងព័ត៌មានអំពីការបង់ប្រាក់របស់អ្នក។ អ្នកមិនត្រូវប្រើព័ត៌មានមិនពិតឬបំភ័ន្តទាក់ទងនឹងគណនីរបស់អ្នកឬធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើឈ្មោះឬកេរ្តិ៍ឈ្មោះអ្នកដទៃហើយម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអាចផ្លាស់ប្តូរឬដកចេញនូវព័ត៌មានណាដែលវាចាត់ទុកថាមិនសមរម្យឬមិនស្របច្បាប់ឬបើមិនដូច្នេះទេវាអាចនឹងលាតត្រដាងអ្នកផលិតរាប់លាននាក់ដើម្បីធ្វើការទាមទារ ភាគី​ទីបី។ អ្នកយល់ព្រមថាយើងអាចចាត់វិធានការដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវនៃព័ត៌មានដែលអ្នកបានផ្តល់ដល់យើង។

 

  អ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការចាត់វិធានការសមហេតុផលដើម្បីរក្សាការសម្ងាត់នៃឈ្មោះអ្នកប្រើនិងពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក។ អ្នកត្រូវជូនដំណឹងជាបន្ទាន់ដល់អ្នកផលិតលាននាក់អំពីការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានគណនីរបស់អ្នកឬការរំលោភសន្តិសុខណាមួយដែលគ្មានការអនុញ្ញាត។ អ្នកផលិតលាននាក់នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះរាល់សកម្មភាពឬការលុបចោលដោយអ្នករួមទាំងការខូចខាតនៃប្រភេទណាមួយដែលកើតឡើងដោយសារអំពើឬការលុបចោលទាំងនោះឡើយ។

ការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកប្រើប្រាស់អ្នកផលិតលាននាក់ផលិតផលនិង / ឬសេវាកម្ម

  ការចូលប្រើ“ MillionMakers.com” របស់អ្នកនិងរាល់ការប្រើប្រាស់វេបសាយផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់អ្នកត្រូវតែមានលក្ខណៈស្របច្បាប់ហើយត្រូវគោរពតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងអស់ហើយកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងទៀតរវាងអ្នកនិងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននិង / ឬដំណោះស្រាយ MM ។ អ៊ិនស៊ីស៊ីនិង / ឬក្រុមហ៊ុនផលិតមេនអិលអិលអិលនិង / ឬអិលអិលអិលស៊ីអិលនិង / ឬដំណោះស្រាយក្រុមហ៊ុនមេអិលអិមអិលនិង / ឬអិលអិលអិលធីឌី និង / ឬក្រុមហ៊ុនលានផលិតអិលធីឌី។
  នៅពេលចូលប្រើរឺប្រើប្រាស់គេហទំព័រ“ មីយមេឌានវេបសាយ” ផលិតផលនិង / ឬសេវាកម្មអ្នកត្រូវតែមានអាកប្បកិរិយាស៊ីវិល័យនិងគោរពគ្រប់ពេល។ យើងហាមឃាត់ជាពិសេសការប្រើប្រាស់វេបសាយផលិតផលនិង / ឬសេវាកម្មហើយអ្នកយល់ព្រមមិនប្រើគេហទំព័រសម្រាប់ការប្រើដូចខាងក្រោមនេះទេ៖
 • ការចូលរួមក្នុងការប្រព្រឹត្តដែលនឹងបង្កើតជាបទឧក្រិដ្ឋដែលធ្វើឱ្យមានទំនួលខុសត្រូវខាងរដ្ឋប្បវេណីឬរំលោភលើទីក្រុងរដ្ឋរដ្ឋឬច្បាប់អន្តរជាតិឬបទបញ្ញត្តិណាមួយដែលនឹងមិនគោរពតាមពិធីសារអ៊ីនធឺណិតដែលបានទទួលយក។
 • ការទំនាក់ទំនងការបញ្ជូនបន្តរឺការបញ្ចូលសំភារៈដែលត្រូវបានរក្សាសិទ្ធិឬជាកម្មសិទ្ធិរបស់ភាគីទីបីលុះត្រាតែអ្នកជាម្ចាស់រក្សាសិទ្ធិឬមានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់ប្រកាសវា។
 • ប្រាស្រ័យទាក់ទងការបញ្ជូនរឺបញ្ចូលសំភារៈដែលបង្ហាញពីអាថ៌កំបាំងពាណិជ្ជកម្មលើកលែងតែអ្នកជាម្ចាស់រឺមានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់។
 • ការប្រាស្រ័យទាក់ទងការបញ្ជូនឬការផ្សាយសម្ភារៈដែលរំលោភលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញាភាពឯកជនឬសិទ្ធិជាសាធារណៈរបស់អ្នកដទៃ។
 • ប៉ុនប៉ងចូលជ្រៀតជ្រែកតាមរបៀបណាមួយជាមួយគេហទំព័រឬបណ្តាញឬសុវត្ថិភាពបណ្តាញរបស់យើងឬប៉ុនប៉ងប្រើគេហទំព័ររបស់យើងដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិចូលប្រើប្រព័ន្ធកុំព្យួទ័រផ្សេងទៀត។
 • ការចូលប្រើទិន្នន័យមិនមានបំណងសម្រាប់អ្នកឬចូលទៅម៉ាស៊ីនមេឬគណនីដែលអ្នកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើ។
 • ព្យាយាមស៊ើបអង្កេតស្កេនឬសាកល្បងភាពងាយរងគ្រោះនៃប្រព័ន្ធឬបណ្តាញឬរំលោភលើវិធានការណ៍សុវត្ថិភាពឬការផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវ (ឬជោគជ័យក្នុងការប៉ុនប៉ងបែបនេះ)
 • ប៉ុនប៉ងជ្រៀតជ្រែកឬរំខានដល់ប្រតិបត្តិការគេហទំព័រវេបសាយផលិតផលនិង / ឬសេវាកម្មឬការផ្តល់សេវាកម្មរបស់យើងដល់អ្នកប្រើប្រាស់ដទៃទៀតនៃគេហទំព័រអ្នកផ្តល់សេវាបង្ហោះឬបណ្តាញរបស់យើងដោយរាប់បញ្ចូលទាំងការដាក់ស្នើមេរោគ គេហទំព័រ, ផ្ទុកលើសទម្ងន់,“ ទឹកជំនន់”,“ ការទម្លាក់គ្រាប់បែកតាមអ៊ីមែល” ឬ“ គាំង” គេហទំព័រ។

លើសពីនេះទៀតប្រសិនបើអ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការគណនីចូលរួមវិភាគទានគណនីផ្ញើសារទៅគេហទំព័របណ្តាញភ្ជាប់នៅលើគេហទំព័រឬបើមិនដូច្នេះទេធ្វើឱ្យសម្ភារៈអាចរកបានតាមមធ្យោបាយនៃគេហទំព័រ (សម្ភារៈណាមួយ“ មាតិកា”) អ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុង។ សម្រាប់ខ្លឹមសារនៃនិងការខូចខាតនិងការខូចខាតណាមួយដែលបណ្តាលមកពីមាតិកានោះ។ នោះជាករណីដោយមិនគិតថាមាតិកានៅក្នុងសំណួរបង្កើតជាអត្ថបទក្រាហ្វិកឯកសារអូឌីយ៉ូឬកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ។ តាមរយៈការធ្វើឱ្យមាតិកាអាចប្រើបានអ្នកតំណាងនិងធានាថា៖

 • ការទាញយកការថតចម្លងនិងការប្រើប្រាស់ខ្លឹមសារនេះនឹងមិនរំលោភលើសិទ្ធិជាកម្មសិទ្ធិរួមទាំងមិនត្រូវបានកំណត់ចំពោះការរក្សាសិទ្ធិប៉ាតង់ពាណិជ្ជសញ្ញាឬសិទ្ធិសម្ងាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ភាគីទីបីណាមួយឡើយ។
 • ប្រសិនបើនិយោជករបស់អ្នកមានសិទ្ធិលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដែលអ្នកបង្កើតអ្នកមាន (i) បានទទួលការអនុញ្ញាតជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីនិយោជករបស់អ្នកឱ្យប្រកាសឬធ្វើឱ្យមានខ្លឹមសាររួមទាំងប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះកម្មវិធីណាមួយឬ (ii) ធានាពីនិយោជករបស់អ្នកនូវការលះបង់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។ ទាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិទាំងអស់នៅក្នុងឬខ្លឹមសារ។
 • អ្នកបានអនុវត្តយ៉ាងពេញលេញជាមួយនឹងអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ភាគីទីបីដែលទាក់ទងនឹងខ្លឹមសារហើយអ្នកបានធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលចាំបាច់ដើម្បីឆ្លងកាត់ដោយជោគជ័យដើម្បីបញ្ចប់អ្នកប្រើប្រាស់នូវល័ក្ខខ័ណ្ឌដែលត្រូវការ។
 • មាតិកាមិនមានផ្ទុកមេរោគឬតំឡើងមេរោគពពួក Worm, មេរោគ Worm, Trojan, សេះ Trojan រឺក៏មាតិកាដែលបង្កអន្តរាយរឺបំផ្លាញ។
 • មាតិកាមិនមែនជាសារឥតបានការហើយមិនមានមាតិកាពាណិជ្ជកម្មដែលមិនសមហេតុផលឬមិនចង់បានដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីជំរុញចរាចរណ៍ទៅកាន់គេហទំព័រភាគីទីបីឬបង្កើនចំណាត់ថ្នាក់ម៉ាស៊ីនស្វែងរកនៃគេហទំព័ររបស់ភាគីទីបីឬដើម្បីធ្វើអំពើអសីលធម៌ឬខុសច្បាប់បន្ថែមទៀត (ដូចជាការឆបោក) ឬអ្នកទទួលខុសឆ្គងដូចជា ទៅប្រភពនៃសម្ភារៈ (ដូចជា spoofing) ។
 • ខ្លឹមសារមិនមានលក្ខណៈអាសអាភាសស្អប់ខ្ពើមស្អប់ខ្ពើមឬប្រកាន់ពូជសាសន៍ឬជាតិសាសន៍ហើយមិនរំលោភលើសិទ្ធិឯកជនឬសិទ្ធិសាធារណៈរបស់ភាគីទីបីណាមួយឡើយ។

ប្រសិនបើអ្នកលុបខ្លឹមសារអ្នកផលិតលាននាក់នឹងប្រើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសមហេតុផលដើម្បីយកវាចេញពីគេហទំព័រនិងម៉ាស៊ីនមេរបស់យើងប៉ុន្តែអ្នកទទួលស្គាល់ថាការដាក់ឃ្លាំងសម្ងាត់ឬឯកសារយោងទៅមាតិកាអាចនឹងមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈភ្លាមៗទេ។

អ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការប្រុងប្រយ័ត្នដែលចាំបាច់ដើម្បីការពារខ្លួនអ្នកនិងប្រព័ន្ធកុំព្យួទ័ររបស់អ្នកពីមេរោគដង្កូវដង្កូវសេះ Trojan និងមាតិកាដែលបង្កអន្តរាយឬបំផ្លាញ។ អ្នកផលិតលាននាក់ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដើម្បីការពារការបញ្ជូនមាតិកាគ្រោះថ្នាក់ពីប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួនទៅប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យារបស់អ្នក។

អ្នកផលិតលាននាក់បដិសេធរាល់ការទទួលខុសត្រូវចំពោះគ្រោះថ្នាក់ឬការខូចខាតណាមួយដែលបណ្តាលមកពីការចូលប្រើឬប្រើប្រាស់គេហទំព័រផលិតផលនិង / ឬសេវាកម្មរបស់អ្នកឬចូលប្រើឬប្រើប្រាស់គេហទំព័រដែលមិនមែនជាអ្នកផលិតលាន។

អ្នកផលិតលាននាក់មានសិទ្ធិ (ទោះបីជាមិនមានកាតព្វកិច្ច) ក្នុងការ (i) បដិសេធឬលុបចោលមាតិកាណាមួយដែលនៅក្នុងគំនិតក្រុមសមហេតុផលរបស់ក្រុមអ្នកផលិតលាននាក់រំលោភគោលការណ៍របស់អ្នកផលិតលាននាក់ឬស្ថិតក្នុងវិធីណាមួយដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ឬជំទាស់ឬ (ii) បញ្ចប់ឬបដិសេធ ការចូលប្រើនិងប្រើប្រាស់គេហទំព័រផលិតផលនិង / ឬសេវាកម្មចំពោះជនណាម្នាក់ដោយហេតុផលណាមួយដោយផ្អែកលើការសំរេចចិត្តរបស់មីងម៉ាច។

ថ្លៃឈ្នួលនិងការទូទាត់

តាមរយៈការទិញផលិតផលនិង / ឬសេវាកម្មអ្នកយល់ព្រមចំណាយប្រាក់លានផលិតនិង / ឬអិន។ អេស។ អិលស៊ីអិលនិង / ឬមេជឺមេនអិល។ អិល។ អិល។ និង / ឬអិលអិលអិលស៊ីអិលនិង / ឬដំណោះស្រាយម៉ាយល៍អិន។ និង / ឬក្រុមហ៊ុនលានផលិតអិលធីឌី។ ថ្លៃដើម / ថ្លៃដើមនិងថ្លៃជាវប្រចាំឆ្នាំដែលបង្ហាញសម្រាប់ផលិតផលឬសេវាកម្មបែបនេះ។ ការទូទាត់នឹងដល់ថ្ងៃដំបូងដែលអ្នកចុះឈ្មោះសម្រាប់ផលិតផលនិង / ឬសេវាកម្មហើយនឹងគ្របដណ្តប់រយៈពេលប្រចាំខែត្រីមាសពាក់កណ្តាលឆ្នាំឬប្រចាំឆ្នាំដូចដែលបានបញ្ជាក់នៅពេលចុះឈ្មោះនិងបង់ប្រាក់សម្រាប់ថ្លៃសេវាបន្ត។

ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធនិងតម្លៃគេហទំព័រផលិតផលនិង / ឬសេវាកម្មអាចផ្លាស់ប្តូរបានគ្រប់ពេលហើយម្ចាស់ហាងរាប់លាននាក់គ្រប់ពេលវេលាមានសិទ្ធិកែប្រែការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធថ្លៃសេវាតម្លៃនិងការដកស្រង់ដែលមិនមានការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃណាមួយត្រូវបានអនុវត្តចំពោះ អ្នកក្នុងកំឡុងពេលនៃការជាវហើយនឹងចូលជាធរមានបន្ទាប់ពីអ្នកផលិតលានហើយអ្នកបានព្រមព្រៀងលើការពន្យាពេលការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងឬការបន្តរយៈពេលនៃការជាវ។ អ្នកយល់ព្រមចំពោះការផ្លាស់ប្តូរបែបនេះប្រសិនបើអ្នកមិនជំទាស់នឹងការសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅម្ចាស់មេឌានក្នុងរយៈពេលបី (៣) ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់ពីទទួលបានសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់មេកខឺររឺវិក័យប័ត្របញ្ចូលឬប្រកាសថ្លៃឈ្នួលនិង / ឬការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃ។ តម្លៃទាំងអស់មិនគិតថ្លៃទេហើយអ្នកត្រូវបង់ពន្ធពន្ធការយកពន្ធឬថ្លៃសេវាកម្មផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវបានកំណត់លើអ្នកផលិតលាននាក់ឬខ្លួនអ្នកដោយអាជ្ញាធរពន្ធណាមួយ (ក្រៅពីពន្ធដែលបានកំណត់លើប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកផលិតលាននាក់) ទាក់ទងនឹងការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកលើកលែងតែ អ្នកបានផ្តល់ជូនអ្នកផលិតលាននាក់នូវវិញ្ញាបនប័ត្រលក់បន្តរឺវិញ្ញាបនប័ត្រលើកលែងសម្រាប់ទីតាំងចែកចាយដែលជាទីតាំងដែលផលិតផលនិង / សេវាកម្មត្រូវបានប្រើប្រាស់ឬអនុវត្ត។ ក្នុងករណីមានការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងច្បាប់ដូចជាពន្ធត្រូវបានប្រមូលនោះឬក្លាយជាមិនអាចដោះស្រាយបានជាមួយនឹងការកើនឡើងជាផលវិបាកដល់ថ្លៃដើមដល់អ្នកផលិតរាប់លាននាក់ក្នុងការចែកចាយផលិតផលនិង / ឬសេវាកម្មដែលក្នុងនោះនិងរាប់លានអ្នកផលិតមានសិទ្ធិបង្កើនតម្លៃរបស់ខ្លួន។ ស្របតាម

ការប្រើប្រាស់មាតិការបស់ភាគីទីបីកម្មវិធីកុំព្យូទ័រសេវាកម្មនិងសម្ភារៈ

ក្រុមហ៊ុនផលិតម៉ាស្ទ័រមិនបានពិនិត្យឡើងវិញនិងមិនអាចពិនិត្យឡើងវិញនូវរាល់សម្ភារៈទាំងអស់រួមទាំងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងគេហទំព័រហើយដូច្នេះមិនអាចទទួលខុសត្រូវលើខ្លឹមសារការប្រើប្រាស់ការប្រើប្រាស់ឬផលប៉ះពាល់របស់សម្ភារៈនោះទេ។ តាមរយៈប្រតិបត្ដិការគេហទំព័រគេហទំព័រអ្នកផលិតលានមិនតំណាងឬបញ្ជាក់ថាវាគាំទ្រសម្ភារៈដែលមាននៅទីនោះឬថាវាជឿជាក់ថាសម្ភារៈទាំងនោះមានភាពត្រឹមត្រូវមានប្រយោជន៍ឬមិនបង្កអន្តរាយ។ វេបសាយអាចផ្ទុកនូវមាតិកាដែលគួរអោយស្អប់ខ្ពើមមិនសមរម្យឬអាចជំទាស់បានព្រមទាំងមាតិកាដែលមានភាពមិនត្រឹមត្រូវបច្ចេកទេសកំហុសអក្ខរាវិរុទ្ធនិងកំហុសផ្សេងៗទៀត។ គេហទំព័រនេះក៏អាចមានឯកសារដែលរំលោភលើសិទ្ធិឯកជនឬសិទ្ធិសាធារណៈឬរំលោភលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងសិទ្ធិជាកម្មសិទ្ធិដទៃទៀតរបស់ភាគីទីបីឬការទាញយកការថតចម្លងឬការប្រើប្រាស់ដែលជាកម្មវត្ថុនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌបន្ថែមដែលបានចែងឬមិនមានចែង។ អ្នកផលិតលាននាក់បដិសេធរាល់ការទទួលខុសត្រូវចំពោះគ្រោះថ្នាក់និង / ឬការខូចខាតដែលបណ្តាលមកពីការប្រើប្រាស់ឬទាញយកការបង្ហោះរបស់ភាគីផ្សេងទៀតនៅលើគេហទំព័រ។

មាតិកាផ្សាយលើគេហទំព័រផ្សេងទៀត

យើងមិនបានពិនិត្យឡើងវិញនិងមិនអាចពិនិត្យឡើងវិញនូវរាល់ឯកសារទាំងអស់រួមទាំងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រដែលអាចរកបានតាមរយៈគេហទំព័រនិងគេហទំព័រដែលភ្ជាប់ទៅនឹងគេហទំព័រ MillionMakers.com និងតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រ MillionMakers.com ។ ក្រុមហ៊ុនផលិតម៉ាស្ទ័រមិនមានការគ្រប់គ្រងលើគេហទំព័រនិងគេហទំព័រដែលមិនមែនជាអ្នកផលិតហើយមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារឬការប្រើប្រាស់របស់ពួកគេឡើយ។ តាមរយៈការភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រឬគេហទំព័រដែលមិនមែនជាអ្នកផលិតលាននាក់អ្នកផលិតលានមិនតំណាងឬបញ្ជាក់ថាវាគាំទ្រគេហទំព័រឬគេហទំព័រនោះទេ។

ការរំលោភលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញា

ក្នុងនាមជាអ្នកផលិតលានតម្រូវឱ្យអ្នកដទៃគោរពសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ខ្លួនវាគោរពសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់អ្នកដទៃ។ ប្រសិនបើអ្នកជឿជាក់ថាឯកសារមានទីតាំងឬភ្ជាប់ទៅនឹងគេហទំព័រដោយរំលោភលើការរក្សាសិទ្ធិរបស់អ្នកអ្នកត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យជូនដំណឹងដល់អ្នកផលិតលាននាក់តាមរយៈ info@millionmakers.com ។ អ្នកផលិតលាននាក់តាមដែលអាចធ្វើបានឆ្លើយតបនឹងការជូនដំណឹងទាំងអស់នេះរួមទាំងការទាមទារឬសមស្របដោយការដកហូតយកឯកសារដែលរំលោភបំពានឬបិទរាល់បណ្តាញភ្ជាប់ទៅនឹងឯកសារដែលរំលោភបំពាន។ ដើម្បីនាំយកឯកសារដែលរំលោភបំពានទៅនឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់យើងសូមផ្ញើអ៊ីមែលមកអ្នកអ្នកត្រូវផ្តល់ភ្នាក់ងារ DMCA របស់យើងនូវព័ត៌មានដូចខាងក្រោមៈ

(ក) ហត្ថលេខាអេឡិចត្រូនិកឬរូបវន្តបុគ្គលរបស់បុគ្គលដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើសកម្មភាពក្នុងនាមម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ។

(ខ) ការកំណត់អត្តសញ្ញាណនៃការងារដែលបានរក្សាសិទ្ធិនិងទីតាំងនៅលើគេហទំព័រនៃការងារដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភបំពាន។

(គ) សេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរថាអ្នកមានជំនឿជឿជាក់ថាការប្រើប្រាស់ដែលមានជម្លោះមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយម្ចាស់ភ្នាក់ងារឬច្បាប់ឡើយ។

(ឃ) ឈ្មោះនិងព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់អ្នករាប់បញ្ចូលទាំងលេខទូរស័ព្ទនិងអាស័យដ្ឋានអ៊ីមែល។ និង

(ង) សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកថាព័ត៌មានខាងលើនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អ្នកមានភាពត្រឹមត្រូវនិងស្ថិតក្រោមការពិន័យពិន័យអ្នកគឺជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិឬត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើសកម្មភាពក្នុងនាមម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ។

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងរបស់ភ្នាក់ងារ DMCA របស់យើងសម្រាប់ការជូនដំណឹងអំពីការអះអាងអំពីការរំលោភលើការរក្សាសិទ្ធិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺ៖ ក្រុមហ៊ុន MM Solutions អ៊ីម៉ែលៈ info@millionmakers.com ។

ក្នុងករណីអ្នកប្រើប្រាស់ដែលអាចរំលោភឬរំលោភបំពានម្តងហើយម្តងទៀតលើសិទ្ធិថតចម្លងឬកម្មសិទ្ធិបញ្ញាផ្សេងទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតលានឬអ្នកផ្សេងទៀតម្ចាស់លានអាចនឹងបញ្ឈប់ឬបដិសេធការចូលប្រើប្រាស់និងប្រើប្រាស់គេហទំព័រផលិតផលនិង / ឬ សេវាកម្ម។ ក្នុងករណីការបញ្ចប់បែបនេះអ្នកផលិតលាននាក់នឹងមិនមានកាតព្វកិច្ចផ្តល់ប្រាក់សងវិញនូវចំនួនទឹកប្រាក់ណាមួយដែលបានបង់ទៅឱ្យអតីតម្ចាស់លានជូនដល់បុគ្គលណាម្នាក់ទាក់ទងនឹងការបញ្ចប់បែបនេះឡើយ។

ពាណិជ្ជសញ្ញា

អ្នកផលិតលានរូបសញ្ញាម៉ាកលានអ្នកផលិតនិងពាណិជ្ជសញ្ញាម៉ាកសញ្ញាក្រាហ្វិចនិងរូបសញ្ញាផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវបានប្រើភ្ជាប់ជាមួយគេហទំព័រផលិតផលនិងសេវាកម្មគឺជាពាណិជ្ជសញ្ញាឬពាណិជ្ជសញ្ញាដែលបានចុះបញ្ជីរបស់អ្នកមានអាជ្ញាប័ណ្ណរាប់លាននាក់។ និក្ខិត្តសញ្ញាម៉ាកសញ្ញាក្រាហ្វិចនិងរូបសញ្ញាផ្សេងៗដែលត្រូវបានប្រើទាក់ទងនឹងវេបសាយផលិតផលនិងសេវាកម្មអាចជាពាណិជ្ជសញ្ញារបស់តតីយជនដទៃទៀតក្នុងករណីនេះអាជ្ញាប័ណ្ណបែបនេះគឺសម្រាប់ជាផលប្រយោជន៍និងការប្រើប្រាស់ផ្តាច់មុខរបស់យើងលើកលែងតែមានការបញ្ជាក់ផ្សេងពីនេះឬអាចជា ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ម្ចាស់រៀងៗខ្លួន។ ការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នកផ្តល់សិទ្ធិឱ្យអ្នកគ្មានសិទ្ធិឬអាជ្ញាប័ណ្ណក្នុងការផលិតឡើងវិញឬប្រើគ្រឿងម៉ាស៊ីនម៉ាកលានឬពាណិជ្ជសញ្ញាភាគីទីបីណាមួយឡើយ។ ដូចគ្នានេះដែរអ្នកមិនផ្តល់សិទ្ធិឬអាជ្ញាប័ណ្ណក្នុងការផលិតឡើងវិញឬប្រើពាណិជ្ជសញ្ញាសញ្ញាសេវាកម្មក្រាហ្វិចនិង / ឬឡូហ្គោណាមួយឡើយលើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតពីអ្នក។

ការបញ្ចប់

អ្នកអាចបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អ្នកហើយបិទគណនីរបស់អ្នកជាមួយអ្នកផលិតលាននាក់នៅពេលណាមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពនៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃរយៈពេលនៃការជាវរបស់អ្នកដោយផ្ញើអ៊ីមែលទៅ info@MillionMakers.com ។ អ្នកផលិតលាននាក់អាចបញ្ចប់ទំនាក់ទំនងរបស់វាជាមួយអ្នកឬអាចបញ្ឈប់ឬបញ្ឈប់លទ្ធភាពប្រើប្រាស់គេហទំព័រផលិតផលនិង / ឬសេវាកម្មនៅពេលណាមួយរួមទាំងការប្រើប្រាស់សូហ្វវែរ។

 • ប្រសិនបើអ្នករំលោភលក្ខខណ្ឌទាំងនេះនិង / ឬកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងទៀតជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិតលាន;
 • ប្រសិនបើអ្នកផលិតលាននាក់សង្ស័យថាអ្នកកំពុងប្រើគេហទំព័រផលិតផលនិងសេវាកម្មដើម្បីរំលោភបំពានច្បាប់ឬរំលោភសិទ្ធិរបស់ភាគីទីបី។
 • ប្រសិនបើអ្នកផលិតលានសង្ស័យសង្ស័យថាអ្នកកំពុងព្យាយាមកេងប្រវ័ញ្ចឬប្រើប្រាស់ខុសគោលការណ៍របស់អ្នកផលិតលាននាក់។
 • ប្រសិនបើអ្នកផលិតលានសង្ស័យថាអ្នកកំពុងប្រើគេហទំព័រផលិតផលនិង / ឬសេវាកម្មដោយក្លែងបន្លំឬផលិតផលឬសេវាកម្មដែលបានផ្តល់ឱ្យអ្នកកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយភាគីទីបីដោយក្លែងបន្លំ។
 • ប្រសិនបើអ្នកខកខានក្នុងការបង់ថ្លៃណាមួយដោយសារតែមីងលាន
 • អ្នកបំពានច្បាប់ឬបទបញ្ញត្តិដែលអាចអនុវត្តបាន។ នៅពេលបញ្ចប់គណនីអ្នកផលិតលាននាក់របស់អ្នកសម្រាប់ហេតុផលខាងលើអ្នកនឹងមិនមានការសងប្រាក់វិញទេហើយអ្នកនឹងត្រូវបានបដិសេធការចូលប្រើគេហទំព័រផលិតផលនិង / ឬសេវាកម្មរួមទាំងទិន្នន័យទាំងអស់។

ក្រុមហ៊ុនផលិតមេនលានអាចបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនិងការចូលប្រើគណនីរបស់អ្នកប្រសិនបើសេវាកម្មឬផ្នែកណាមួយលែងមាននៅក្នុងច្បាប់របស់អ្នកឬលែងមានសុពលភាពក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមការសំរេចចិត្តរបស់ម៉ាន់ឌឺរម៉ា។

ប្រសិនបើអ្នកជឿជាក់ថាក្រុមហ៊ុនផលិតមេនឆេនមិនបានបំពេញការងារឬសេវាកម្មមានបញ្ហាអ្នកត្រូវតែជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សររាប់លាននាក់និងទុកពេលសាមសិប (៣០) ថ្ងៃអោយអ្នកផលិតលាននាក់ដើម្បីព្យាបាលពិការភាព។ ប្រសិនបើលានផលិតអាចព្យាបាលពិការភាពក្នុងកំឡុងពេលនៃការព្យាបាលនេះក្រុមហ៊ុនផលិតម៉ាយលែននឹងមិនត្រូវបានកំណត់ហើយមិនអាចទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតនិង / ឬការខាតបង់ដែលទាក់ទងនឹងស្ថានភាពដើម។ ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនផលិតលានមិនបានព្យាបាលពិការភាពក្នុងរយៈពេលព្យាបាលនេះទេអ្នកអាចបញ្ឈប់ការជាវដោយមានប្រសិទ្ធិភាពភ្លាមៗនៅពេលមានសេចក្តីជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅក្រុមហ៊ុនមេឌាជឺជឺ។

ការផ្លាស់ប្តូរខ្លឹមសារផលិតផលនិងសេវាកម្ម

ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធនិងលក្ខណៈពិសេសនៃគេហទំព័ររួមទាំងការមិនកំណត់មាតិកាទាំងអស់ដែលអាចរកបានផលិតផលនិងសេវាកម្មអាចត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មនិង / ឬធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពម្តងម្កាលតាមការសំរេចចិត្តរបស់អ្នកផលិតលាននាក់។ អ្នកត្រូវបានចងភ្ជាប់ដោយការផ្លាស់ប្តូរឬការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពណាមួយលើកលែងតែការផ្លាស់ប្តូរបែបនោះធ្វើឱ្យមុខងារនិងតម្លៃរបស់វេបសាយផលិតផលនិងសេវាកម្មមានតិចតួច។

ដែនកំណត់នៃការធានារបស់អ្នកផលិតរាប់លានអ្នកផ្គត់ផ្គង់និងអ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ

អ្នកបញ្ជាទិញលានអ្នកផលិតដល់អតិថិជនរាប់លាននាក់នៃផលិតផលនិង / ឬសេវាកម្មដែលបានបង់លុយផ្តល់ជូនថាអតិថិជនបែបនេះបានបង់ថ្លៃសេវាទាំងអស់ហើយមិនត្រូវបានកំណត់កាតព្វកិច្ចណាមួយចំពោះក្រុមហ៊ុនមេកម៉ាតដែលអាចរកបានផលិតផលនិង / ឬសេវាកម្ម (“ ការបន្ថែមម៉ោង”) នៃកៅសិបប្រាំបីភាគរយ (៩៨%) ក្នុងមួយខែ។ ប្រសិនបើសម្រាប់ហេតុផលតែមួយគត់ដែលអាចរាប់បញ្ចូលដល់ក្រុមហ៊ុនផលិតលានពេលមិនត្រូវបានបំពេញនោះក្រុមហ៊ុនផលិតលានមិនទទួលខុសត្រូវក្នុងការបង់ថ្លៃណាមួយនៃ“ ការខូចខាតដែលអាចបំលែងបានទេ” ផលិតផលនិង / ឬសេវាកម្មមិនអាចចូលបានដោយរំលោភលើពេលវេលាបន្ថែម។ អ្នកយល់ស្របថាវានឹងពិបាកក្នុងការកំណត់ចំនួនការខូចខាតដែលអ្នកនឹងរងគ្រោះប្រសិនបើពេលវេលាបន្ថែមមិនត្រូវបានឆ្លើយតប។ អ្នកក៏យល់ព្រមផងដែរថាកាលវិភាគនៃសំណងខាងលើនឹងមិនបណ្តាលឱ្យមានការខូចខាតនៃការខូចខាតណាមួយដែលបណ្តាលឱ្យមានការបាត់បង់ណាមួយដែលអាចកើតឡើងនិងចំនួននៃការបាត់បង់ពិតប្រាកដរបស់អ្នកឡើយ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើផលិតផលនិង / ឬសេវាកម្មមិនមានសម្រាប់អ្នកសម្រាប់ហេតុផលមួយដែលអាចរាប់បញ្ចូលតែក្រុមហ៊ុនមេលានសម្រាប់រយៈពេលបន្តនៃប្រាំ (៥) ថ្ងៃឬលើសពីនេះអ្នកអាចបញ្ឈប់កិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អ្នកជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដោយមានប្រសិទ្ធិភាពភ្លាមៗហើយអ្នកអាចស្នើសុំ ការសងថ្លៃឈ្នួលដែលអ្នកបានបង់ទាក់ទងនឹងផលិតផលនិង / សេវាកម្មដែលមិនមានដែលអាចប្រើបានសម្រាប់រយៈពេលដែលមិនបានប្រើនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អ្នក។

អ្នកផលិតលាននាក់និងអ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ខ្លួនមិនមានការធានាឬការតំណាងអ្វីក៏ដោយទាក់ទងនឹងគេហទំព័រផលិតផលនិងសេវាកម្មឬគេហទំព័រដែលភ្ជាប់ឬមាតិការបស់វារួមទាំងមាតិកាព័ត៌មាននិងសំភារៈនៅលើវាឬភាពត្រឹមត្រូវពេញលេញឬទាន់ពេលវេលានៃមាតិកា។ , ព័ត៌មាននិងសំភារៈ។ យើងក៏មិនធានាឬបង្ហាញថាការចូលប្រើឬប្រើប្រាស់វេបសាយផលិតផលនិង / ឬសេវាកម្មរបស់អ្នកឬគេហទំព័រដែលជាប់ទាក់ទងណាមួយនឹងមិនត្រូវបានរំខានឬមិនមានកំហុសឬការលុបចោលនោះទេ។ , និង / ឬសេវាកម្ម, ឬគេហទំព័រភ្ជាប់ណាមួយមិនមានមេរោគកុំព្យូទ័រឬសមាសធាតុបង្កគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងទៀត។ យើងទទួលខុសត្រូវមិនទទួលខុសត្រូវហើយមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតណាមួយឬវីរុសដែលអាចឆ្លងឧបករណ៍កុំព្យូទ័រឬទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងទៀតដោយសារការប្រើប្រាស់ផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់អ្នកឬការចូលប្រើការប្រើប្រាស់ឬរុករកគេហទំព័ររបស់អ្នកឡើយ។ វេបសាយរឺការទាញយករឺបញ្ចូលមាតិការណាមួយពីរឺចូលក្នុងគេហទំព័រ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនពេញចិត្តនឹងវេបសាយសំណងតែមួយគត់របស់អ្នកគឺត្រូវបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់វេបសាយ។

គ្មានដំបូន្មានលទ្ធផលឬព័ត៌មានទោះជាផ្ទាល់មាត់ឬសរសេរទទួលបានដោយអ្នករាប់លាននាក់ឬតាមរយៈគេហទំព័រក៏ដោយក៏មិនត្រូវមានការធានាណាមួយដែលមិនបានបញ្ជាក់នៅទីនេះដែរ។ អ្នកផលិតលានមិនចាំបាច់យល់ព្រមគាំទ្រការដាក់ទណ្ឌកម្មលើកទឹកចិត្តឬយល់ព្រមជាមួយខ្លឹមសារណាមួយឬខ្លឹមសារអ្នកប្រើប្រាស់ណាមួយឬមតិយោបល់អនុសាសន៍មាតិកាតំណភ្ជាប់ទិន្នន័យឬដំបូន្មានដែលបង្ហាញឬបញ្ជាក់នៅក្នុងនោះទេហើយម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិចសូមបដិសេធនូវរាល់ការទទួលខុសត្រូវណាមួយនៅក្នុង ការភ្ជាប់ជាមួយមាតិកាអ្នកប្រើប្រាស់និងមាតិកាឯកសារឬព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលមាននៅលើឬតាមរយៈគេហទំព័រផលិតផលនិង / ឬសេវាកម្មដែលបានបង្កើតឬផ្តល់ជូនដោយអ្នកប្រើប្រាស់ឬភាគីទីបី។

សូមកត់សម្គាល់ថាយុត្តាធិការខ្លះមិនអាចអនុញ្ញាតឱ្យមានការបដិសេធនូវការធានាដែលបានបញ្ជាក់នោះទេដូច្នេះការលើកលែងមួយចំនួនខាងលើមិនអាចអនុវត្តចំពោះអ្នកបានទេ។ ពិនិត្យច្បាប់ក្នុងតំបន់របស់អ្នកសម្រាប់ការរឹតត្បិតឬដែនកំណត់ណាមួយដែលទាក់ទងនឹងការបដិសេធការធានាដែលជាប់ទាក់ទង។

ដែនកំណត់នៃការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកផលិតរាប់លានអ្នកផ្គត់ផ្គង់និងអ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ

ក្នុងករណីណាក៏ដោយគ្មានភាគីណាមួយក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធនិងសាខារបស់ខ្លួននាយករៀងៗខ្លួនមន្ត្រីបុគ្គលិកនិយោជិកឬភ្នាក់ងារនិងអ្នកតំណាងដទៃទៀតទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតដោយប្រយោលផលប៉ះពាល់ដោយចៃដន្យពិសេសឬការដាក់ទណ្ឌកម្មរួមទាំងប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះប្រាក់ចំណេញដែលបាត់បង់និង ការរអាក់រអួលអាជីវកម្មមិនថានៅក្នុងកិច្ចសន្យាឬក្នុងទារុណកម្មរួមទាំងការធ្វេសប្រហែសដែលកើតឡើងតាមមធ្យោបាយណាមួយពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រផលិតផលសេវាកម្មនិង / ឬមាតិកានៃគេហទំព័រឬគេហទំព័រដែលមានតំណភ្ជាប់ខ្ពស់ទោះបីជាភាគីបែបនេះត្រូវបានណែនាំយ៉ាងច្បាស់ពីលទ្ធភាពក៏ដោយ។ នៃការខូចខាតបែបនេះ។ លើកលែងតែការខូចខាតដែលទាក់ទងទៅនឹងការរំលោភកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដែលបានបង្ហាញដោយស្របច្បាប់ដែលបណ្តាលមកពីផលិតផលនិង / ឬសេវាកម្មដែលត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយភាគីដោយគ្មានមាតិការបស់ភាគីទីបីក្នុងករណីណាក៏ដោយបំណុលរបស់ភាគីមិនលើសពីចំនួនសរុបដែលទទួលបានពីអ្នកលក់រាប់លាននាក់ពីអ្នកក្នុងអំឡុងពេល រយៈពេលដប់ពីរ (១២) ខែភ្លាមៗមុនកាលបរិច្ឆេទដែលការខូចខាតបានកើតឡើងដំបូង។

តំណាងនិងការធានារបស់អ្នក

អ្នកតំណាងនិងធានាថាការប្រើប្រាស់វេបសាយផលិតផលនិង / ឬសេវាកម្មរបស់អ្នកស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយរវាងអ្នកនិងអ្នកផលិតលានអ្នកផលិតលាននាក់។ គោលនយោយបាយ​ឯកជនភាព, ល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះនិងច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិដែលអាចអនុវត្តបានដោយមិនរាប់បញ្ចូលដែនកំណត់ឬបទបញ្ញត្តិក្នុងស្រុកក្នុងប្រទេសរបស់អ្នករដ្ឋទីក្រុងឬតំបន់រដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងការប្រព្រឹត្តតាមអ៊ិនធរណេតនិងមាតិកាដែលអាចទទួលយកបាននិងរាប់បញ្ចូលទាំងច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទាក់ទងនឹងការបញ្ជូនបច្ចេកទេស ទិន្នន័យដែលបាននាំចេញពីប្រទេសដែលអ្នករស់នៅនិងជាមួយគោលនយោបាយឬលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗដែលអាចអនុវត្តបាន។

ការសងជំងឺចិត្ត

យោងតាមដែនកំណត់ដែលមានចែងនៅទីនេះភាគីនានាយល់ព្រមការពារការពារនិងសងសឹកគ្នាទៅវិញទៅមកដោយគ្មានការបង្កគ្រោះថ្នាក់រួមទាំងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធនិងសាខារបស់ខ្លួននាយករៀងៗខ្លួនមន្រ្តីបុគ្គលិកឬភ្នាក់ងារនិងអ្នកតំណាងដទៃទៀតពីនិងប្រឆាំងរាល់ការទាមទារការខាតបង់។ ការខូចខាតទំនួលខុសត្រូវនិងថ្លៃដើម (រាប់បញ្ចូលតែមិនកំណត់ចំពោះថ្លៃឈ្នួលមេធាវីសមរម្យនិងថ្លៃដើមរបស់តុលាការ) ដែលកើតឡើងទាក់ទងនឹងឬទាក់ទងនឹង៖

 • ការរំលោភលើលក្ខន្តិកៈនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះឬកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងភាគីនានាឬ
 • ការចោទប្រកាន់ណាមួយដែលព័ត៌មានឬសម្ភារៈ (រួមទាំងខ្លឹមសារណាមួយ) រំលោភលើសិទ្ធិរបស់ភាគីទីបីណាមួយ។

អ្នកយល់និងយល់ព្រមថាដោយប្រើផលិតផលនិង / ឬសេវាកម្មអ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះទិន្នន័យណាមួយរួមទាំងព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនប្រមូលឬដំណើរការតាមរយៈផលិតផលនិង / ឬសេវាកម្មរបស់យើង។ អ្នកនឹងការពារ, សងជំងឺចិត្ត, និងកាន់កាប់ក្រុមហ៊ុនមេឌាលាននាក់ដោយគ្មានការកំនត់ចំពោះការខូចខាតទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភ (ការចោទប្រកាន់) នៃច្បាប់ឯកជនណាមួយតាមរយៈការប្រើប្រាស់ផលិតផលនិង / ឬសេវាកម្មក្រោមគណនីរបស់អ្នក។

ច្រើន

ភាគីនីមួយៗត្រូវចំណាយធានារ៉ាប់រងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគ្របដណ្តប់លើហានិភ័យរបស់ខ្លួនរាប់បញ្ចូលប៉ុន្តែមិនមានកំណត់ចំពោះការធានារ៉ាប់រងទូទៅនិង / ឬការធានារ៉ាប់រងបំណុលផលិតផល។ ទាក់ទងនឹងសន្តិសុខភាពសម្ងាត់និងភាពត្រឹមត្រូវនៃទិន្នន័យភាគីនីមួយៗទទួលខុសត្រូវក្នុងការថែរក្សាវិធានការបច្ចេកទេសនិងការរៀបចំសមស្របសម្រាប់ការការពារទិន្នន័យដែលបានដំណើរការលើប្រព័ន្ធរបស់ពួកគេផ្ទាល់និងលើប្រព័ន្ធភាគីទីបីដែលកំពុងប្រើប្រាស់ដោយភាគីពាក់ព័ន្ធ។

អ្នកផលិតលាននាក់នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការពន្យាពេលក្នុងការសម្តែងឬខកខានមិនបានអនុវត្តកាតព្វកិច្ចណាមួយរបស់អ្នកចំពោះអ្នកដែលបណ្តាលមកពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលហួសពីការគ្រប់គ្រងដែលសមហេតុផលរបស់វា។

អ្នកផលិតលាននាក់នឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកជាបន្ទាន់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរអំពីហេតុផលសម្រាប់ការពន្យាពេលឬការបញ្ឈប់ (និងរយៈពេលដែលត្រូវរង់ចាំ) ហើយនឹងចាត់វិធានការសមហេតុផលទាំងអស់ដើម្បីយកឈ្នះលើការពន្យាពេលឬការឈប់។

ភាសានៃមជ្ឈត្តកម្មត្រូវជាភាសាអង់គ្លេស។ រាល់រង្វាន់សាលក្រមឬដំណោះស្រាយដែលចេញដោយអាជ្ញាកណ្តាលបែបនេះអាចត្រូវបានបញ្ចូលដោយភាគីណាមួយដើម្បីបញ្ជាឱ្យអនុវត្តដោយតុលាការនៃយុត្តាធិការមានសមត្ថកិច្ច។

ប្រសិនបើផ្នែកណាមួយនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះមិនមានសុពលភាពឬមិនអាចអនុវត្តបាននោះផ្នែកនោះនឹងត្រូវបានបកស្រាយដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីចេតនាដើមរបស់ភាគីហើយផ្នែកដែលនៅសេសសល់នឹងនៅតែមានប្រសិទ្ធិភាពពេញលេញ។ ការលើកលែងដោយភាគីណាមួយនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌណាមួយឬការរំលោភបំពានណាមួយនៅក្នុងឧទាហរណ៍ណាមួយនឹងមិនលះបង់លក្ខខណ្ឌឬការរំលោភណាមួយឡើយ។ អ្នកអាចផ្តល់សិទ្ធិរបស់អ្នកក្រោមល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះដល់ភាគីណាមួយដែលយល់ព្រមនិងយល់ព្រមគោរពតាមលក្ខខណ្ឌដែលមានជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។ ក្រុមហ៊ុនផលិតលានអាចផ្តល់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះតាមការសំរេចចិត្តរបស់ខ្លួន។ ល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះនឹងជាប់កាតព្វកិច្ចហើយនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីភាគីអ្នកស្នងរាជ្យនិងការអនុញ្ញាតិពីពួកគេ។ អ្នកយល់ព្រមថាមិនមានការបណ្តាក់ទុនរួមគ្នាភាពជាដៃគូការងារឬទីភ្នាក់ងារមានរវាងអ្នកនិងយើងដែលជាលទ្ធផលនៃល័ក្ខខ័ណ្ឌរឺការប្រើប្រាស់គេហទំព័រផលិតផលនិង / ឬសេវាកម្មរបស់អ្នកឡើយ។

កំណត់សំគាល់ពិសេសអំពីកុមារ

វេបសាយមិនត្រូវបានរចនាឬមានបំណងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដោយកុមារអាយុក្រោម ១៦ ឆ្នាំឡើយហើយផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់យើងមិនត្រូវបានទិញដោយកុមារអាយុក្រោម ១៦ ឆ្នាំឡើយ។ យើងមិនមានចេតនាប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនពីភ្ញៀវដែលមានអាយុក្រោម ១៦ ឆ្នាំឡើយ។ ប្រសិនបើអ្នកមានអាយុក្រោម 16 ឆ្នាំអ្នកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យបញ្ជូនព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយមកយើងទេ។ ប្រសិនបើអ្នកមានអាយុក្រោម 16 ឆ្នាំអ្នកគួរតែប្រើគេហទំព័រដោយមានការយល់ព្រមពីឪពុកម្តាយឬអាណាព្យាបាល។

 

ចំណាំ * តាមគោលការណ៍យើងមិនចែករំលែកឬលក់ទិន្នន័យអតិថិជនរបស់យើងជាមួយតតីយភាគីទីបីទេលុះត្រាតែសេវាកម្មដែលបានជ្រើសរើសត្រូវបានដំណើរការតាមរយៈដៃគូសហការីអ្នកផ្តល់សេវាកម្មរបស់យើង។ ព័ត៌មានលម្អិតរបស់អ្នកត្រូវបានរក្សាទុកជាសម្ងាត់បំផុតតាមគោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់យើង។